СТАТУТ
Структура та органи управління закладу освіти
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Ліцензований обсяг    —   7000 осіб

Мова освітнього процесу у Рівненському ОІППО
Мовою освітнього процесу у Рівненському ОІППО є державна мова —  українська мова
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
Напрями наукової діяльності

Виконання наукової теми «Готовність до професійного саморозвитку педагога Нової української школи» (2022-2026 рр.)

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
Проживання (1 доба) — 165,00 грн.
Проживання слухачів курсів підвищення кваліфікації (1 доба) — 90,00 грн.
Річний звіт про діяльність закладу освіти 2023
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Розмір плати за підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (130 годин / 4 кредити ЄКТС) —

     грн.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (30 годин / 1 кредит ЄКТС) —      грн.
Розмір плати за підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (130 годин / 4 кредити ЄКТС) —

     грн.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (30 годин / 1 кредит ЄКТС) —      грн.
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Публікації у журналі «Нова педагогічна думка» (1 сторінка)  — 80,00 грн.

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
Фінансова інформація 2024
План роботи інституту