Напрями діяльності лабораторії:

  • навчально-методичний супровід упровадження Базового компонента дошкільної освіти та Державного стандарту початкової освіти в умовах реформування Нової української школи;

  • змістове та організаційно-методичне забезпечення безперервного професійного розвитку педагогів закладів дошкільної освіти та вчителів початкової школи, відповідно до їх потреб і запитів для забезпечення якості освіти;

  • формування готовності педагогів закладів дошкільної освіти, учителів початкових класів до застосування освітніх інновацій у професійній діяльності.

 
Andrijchuk
 
Андрійчук Валентина Вікторівна
Завідувачка лабораторії
 
Klimko
 
Климко Лариса Василівна

Методистка
 
Shusholik
 
Шишолік Лілія Андронівна

Методистка