О Г О Л О Ш Е Н Н Я

 

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

оголошує з 08 квітня 2024 року конкурс на заміщення вакантних посад:

 1. доцента кафедри педагогіки й освітніх інновацій (1 ставка);
 2. доцента кафедри методики викладання і змісту освіти (1 ставка);
 3. доцента кафедри психології та інклюзивної освіти (1 ставка);
 4. старшого викладача кафедри педагогіки й освітніх інновацій (1 ставка);
 5. старшого викладача кафедри методики викладання і змісту освіти (1 ставка);
 6. старшого викладача кафедри психології та інклюзивної освіти (2 ставки).

 

Кваліфікаційні вимоги

до претендента на посаду доцента:

 • науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
 • відповідний рівень наукової та професійної активності;
 • стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років;
 • практичний досвід професійної роботи, що безпосередньо стосується профілю кафедри.

Кваліфікаційні вимоги

до претендента на посаду старшого викладача:

 • повна вища освіта та/або науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
 • відповідний рівень наукової та професійної активності
 • стаж науково-педагогічної роботи – не менше 2 років;
 • практичний досвід професійної роботи, що безпосередньо стосується профілю кафедри.

Прийом документів на участь у конкурсі

1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

 • заяву на ім’я голови конкурсної комісії, написану власноруч, про участь у конкурсі;
 • особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють в Інституті);
 • автобіографію (для осіб, які не працюють в Інституті);
 • дві фотокартки розміром 4 на 6 см (для осіб, які не працюють в Інституті);
 • копії дипломів про повну вищу освіту з додатками та/або науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені нотаріально або у відділі кадрів (для осіб, які не працюють в Інституті);
 • копію трудової книжки (для осіб, які не працюють в Інституті), засвідченої нотаріально або у відділі кадрів;
 • копії паспорта громадянина України (усі заповнені сторінки) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для осіб, які не працюють в Інституті);
 • копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних осіб, які не працюють в Інституті);
 • характеристику (рекомендацію) з останнього місця роботи або навчання (за бажанням для осіб, які не працюють в Інституті);
 • документи для підтвердження рівня наукової та професійної активності;
 • звіт про навчальну, наукову, методичну й організаційну роботу за попередній період;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • рецензію-відгук на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
 • письмову згоду на обробку персональних даних (для осіб, які не працюють в Інституті).

2. Заяви від претендентів на посади науково-педагогічних працівників приймає секретар конкурсної комісії РОІППО протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на офіційному вебсайті Інституту.

3. У випадку відсутності одного із документів, подання якого є обов’язковим, претенденту відмовляється у реєстрації заяви на участь у конкурсі.

4. Після закінчення встановлених умовами конкурсу строків подачі документів, заяви на участь у конкурсі не приймаються.

Адреса Інституту: вул. В’ячеслава Чорновола, 74, м. Рівне, 33028

Контактний телефон: 098 546 05 06