РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ЗНО: Найчастіші запитання та відповіді на них

ЗНО: Найчастіші запитання та відповіді на них


 

Що таке зовнішнє оцінювання і незалежне тестування?

Зовнішнє оцінювання - це оцінювання навчальних досягнень учнів незалежною установою, яка не пов′язана ні зі школами, ні з вищими навчальними закладами. Такою установою в Україні є Український центр оцінювання якості освіти.

Незалежне тестування - це інструмент зовнішнього оцінювання. Оцінювання здійснюється не тими вчителями чи викладачами, які безпосередньо навчають випускника, а незалежними екзаменаторами. ″Незалежні″ вони тому, що не мають відношення до жодного учасника зовнішнього оцінювання.

 

Хто розробляє тести в Україні?

 

Тести для зовнішнього незалежного оцінювання розробляють кращі вчителі шкіл, викладачі вищих навчальних закладів, методисти та ін. Жоден тест не складає один автор. Тест - це поєднання завдань різних форм, підготовлених кількома авторами за єдиною специфікацією. Прізвища авторів тестів не розголошуються для унеможливлення витоку інформації про зміст завдань.

 

Чи тести відповідають шкільній програмі?

 

Так, відповідають. Тому найкращий спосіб підготовки до зовнішнього оцінювання - наполегливе і систематичне навчанння. Засвоєння шкільної програми - запорука успішного складання тестів.

 

Які області України закріплені за кожним з регіональних центрів?

 

Вінницька, Житомирська, Хмельницька області закріплені за Вінницьким РЦОЯО; Дніпропетровська і Полтавська - за Дніпропетровським РЦОЯО; Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська області - за Івано-Франківським РЦОЯО; Київ, Київська і Черкаська області - за Київським РЦОЯО; Львівська, Волинська, Рівненська області - за Львівським РЦОЯО, Одеська, Миколаївська, Кіровоградська області - за Одеським РЦОЯО; Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, Запорізька і Херсонська області - за Сімферопольським РЦОЯО; Харківська, Чернігівська, Сумська - за Харківським РЦОЯО.

 

За шкалою від 100 до 200 балів (рейтингова шкала) визначається результат за цілісний тест: із української мови та літератури (усі завдання з української мови та української літератури), із математики (усі завдання з математики), із історії України (усі завдання за курс історії України, починаючи із найдавніших часів до початку XXІ століття).

Тренувальні завдання для підготовки до зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, що подані на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (www.lvtest.org.ua), взяті з бази даних тестових завдань центру. Вони складені на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів і відповідають технічним специфікаціям тестів для зовнішнього оцінювання.

Таким чином, за змістом і формою вони максимально наближені до тих тестових завдань, які будуть запропоновані учасникам зовнішнього оцінювання. У процесі підготовки до участі в зовнішньому оцінюванні рекомендуємо використовувати підручники та посібники, перелік яких подано в збірнику інформаційних матеріалів «Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів», виданому Українським центром оцінювання якості освіти в 2007 р.

Чи може учасник тестування самостійно розрахувати свою оцінку за шкалою 100-200 балів?

Так, але для цього необхідно знати свій тестовий бал. Учасник тестування зможе самостійно обчислити свій тестовий бал з предмета як арифметичну суму балів за виконані завдання тесту, якщо він пам’ятає свої відповіді. Для цього на сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде розміщено правильні відповіді на всі запитання тестів за всіма варіантами і кількість балів за кожну правильну відповідь. Свої тестові бали можна перевести в оцінку за шкалою 100-200 балів на основі таблиці перерахування тестових балів, яку також буде розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти після перевірки всіх робіт і проведення шкалювання.

 

Як проводиться оцінювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів?

 

         Оцінка результатів за шкалою 100-200 балів здійснюється автоматично за допомогою комп’ютерної програми.

 

Шкала 100-200 балів є:

 – рейтинговою, тобто учасник, який набрав з даного предмета більше тестових балів, отримає вищу оцінку за шкалою 100-200 балів, ніж учасник, який набрав з даного предмета меншу кількість тестових балів;

– справедливою, тому що учасники, які набрали однакову кількість тестових балів, отримають однакову оцінку за шкалою 100-200 балів;

стандартизованою, тобто розподіл учасників за цією шкалою буде практично однаковим з різних предметів тестування, різних сесій тестування, різних років тестування, що забезпечить можливість приймальним комісіям порівнювати результати учасників зовнішнього оцінювання різних сесій, різних років, з різних предметів тестування тощо;

нормалізованою: середнє значення результатів учасників з кожного предмета дорівнює 150 балам, а середнє квадратичне відхилення результатів дорівнює 15, це забезпечує зрозумілу інтерпретацію результатів (наприклад, якщо оцінка учасника більше 150, то це означає, що його результат такий самий, як у 50% учасників тестування з цього предмета).

 

Шкала 100-200 балів забезпечує більшу роздільну здатність оцінки при значеннях, що близькі до кінцевих (100 і 200 балів). Це дозволяє приймальним комісіям ВНЗ приймати більш виважені рішення щодо зарахування до вищих навчальних закладів учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які мають напівпрохідний бал (у ВНЗ з великим конкурсом).

 

Що таке додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання?

 

Право на участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання мають:

         1. Особи, які зареєструвалися для участі в основній сесії зовнішнього оцінювання у визначені терміни, проте через об’єктивні причини не змогли пройти тестування.

         2. Особи, які через об’єктивні причини не змогли зареєструватися у визначені терміни. До об’єктивних причин, що дають право особі на участь у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання належать:

Участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, які включені до офіційних заходів, що проводяться за участю Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Хвороба, що перешкоджає участі в тестуванні, підтверджена довідкою з відповідного закладу охорони здоров’я.

Смерть рідних по крові або по шлюбу під час основної сесії зовнішнього оцінювання.

Стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.

Перебування за кордоном протягом усього періоду реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього оцінювання.

Проходження строкової військової служби.

Перебування в установах виконання покарань.

 

  • 16.05.2014
До списку новин