РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

План роботи регіональної школи новаторства на 2014 рік «Сучасні підходи до формування освітнього потенціалу позашкільного навчального закладу в умовах сталого розвитку»

Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради

Рівненський міський Палац дітей та молоді

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з науково-методичної роботи РОІППО

Мельник Н. А

24.02.2014

ПЛАН РОБОТИ

РЕГІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ НОВАТОРСТВА

НА 2014 РІК

«Сучасні підходи до формування освітнього потенціалу позашкільного навчального закладу

в умовах сталого розвитку»

Керівник школи новаторстваПервушевська Ірина Олександрівна, директор Рівненського міського Палацу дітей та молоді, Заслужений працівник освіти України, кавалер Ордену княгині Ольги ІІІ ступеня, нагороджена знаком МОН України «Софія Русова».

Координатор – Давидюк Наталія Юріївна, кандидат педагогічних наук, методист кабінету виховної роботи, захисту прав дитини, позашкільної освіти, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання РОІППО

2014 рік

ВСТУП

Діяльність регіональної школи новаторства як форми підвищення фахового рівня працівників позашкільних навчальних закладів організовується відповідно до Примірного положення про регіональну школу новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

У 2014 році діяльність Школи буде спрямована на популяризацію інноваційних педагогічних технологій та новаторського досвіду Рівненського міського Палацу дітей та молоді Рівненської міської ради.

Завдання, які планується реалізувати у 2014 році:

– ознайомити працівників позашкільних навчальних закладів (директорів, їх заступників, методистів, керівників гуртків позашкільних навчальних закладів) із технологією взаємодії педагогів ПНЗ із батьками вихованців;

– створити умови для практичного оволодіння керівниками гуртків технологіями інтелектуального розвитку дітей;

– ознайомити директорів, їх заступників, методистів позашкільних навчальних закладів з технологією формування та використання освітніх ресурсів для реалізації соціального замовлення на додаткові освітні послуги регіону.

Для реалізації зазначених вище завдань планується проведення ІІІ засідань Школи: батьківський форум із теми «Виховання – це втілення нереалізованих можливостей батьків у власних дітях чи підтримка дітей у реалізації їхнього потенціалу?», семінари – «Навчально-виховні технології гурткової роботи в умовах освітніх змін: технології інтелектуального розвитку дітей» та «Соціально-освітні ресурси та технології позашкільної освіти».

Крім основних заходів заплановано проведення додаткових заходів: презентація навчально-методичних напрацювань педагогів ПДМ (більше 70 посібників з досвіду роботи закладу, в тому числі збірки на електронних носіях), консультування з актуальних проблем позашкільної освіти та діагностування професійних запитів слухачів Школи.

ЗМІСТ РОБОТИ ШКОЛИ

з/п

Тема заходу

Термін

Категорія працівників

Основні заходи

1.

Батьківський форум із теми «Виховання – це втілення нереалізованих можливостей батьків у власних дітях чи підтримка дітей у реалізації їхнього потенціалу?»

Березень

Керівні та педагогічні працівники ПНЗ

2.

Семінар із теми «Навчально-виховні технології гурткової роботи в умовах освітніх змін: технології інтелектуального розвитку дітей».

Квітень

Керівники гуртків

3.

Семінар із теми «Соціально-освітні ресурси та технології позашкільної освіти».

Листопад

Директори, їх заступники, методисти ПНЗ

Додаткові заходи

1.

Презентація навчально-методичних напрацювань педагогів ПДМ для слухачів школи.

Під час основних заходів

Керівні та педагогічні працівники ПНЗ

2.

Консультування слухачів Школи з проблем, які були порушені під час проведення основних заходів.

Впродовж року

Керівні та педагогічні працівники ПНЗ

3.

Діагностування професійних запитів слухачів Школи.

Впродовж року

Керівні та педагогічні працівники ПНЗ


  • 14.05.2014
До списку новин