РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

"Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі"

 "Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі"

     Іван Вєтров взяв участь у Всеукраїнському науково-методичному семінарі "Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі", який відбувся 16 січня 2014 року в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

     Захід транслювався в онлайн-режимі за адресою: http://iitlt.gov.ua/podii/v%D1%96dbudetsya-vseukra%D1%97nskij-naukovo-metodichnij-sem%D1%96nar-2014.html

     Валерій Биков, директор Інституту, дійсний член НАПН України, доктор технічних наук, професор у своєму виступі окреслив основні вимоги до сучасної науки і практики у царині упровадження інформаційно-освітніх систем, їх актуальності на сучасному етапі розвитку освіти, у глобальній інформатизації суспільства та українського зокрема, необхідності розвивати національні проекти та ідеї, усілякер підтримувати досягнення науковців і практиків; втілювати їх у навчально-виховний процес вищої, загальної середньої, професійно-технічної освіти, у педагогічну та управлінську діяльність. Важливо, підсилив В. Биков, поєднання сучасних теоретичних досліджень науки із практичною реалізацію та технологічним супроводом.

     У своїй доповіді Іван Вєтров, проректор із науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти РОІППО охарактеризував модель створеного у 2012 році інформаційно-освітнього комунікаційного середовища загальної середньої освіти Рівненщини.

    Він зазначив, що не може бути конкурентоспроможним випускник школи, якщо педагоги, управлінці не опанують електронними комп᾿ютерними технологіями, і це не стане повсякденним у педагогічній практиці, бо від цього, насамперед, залежить підвищення якісних показників освітніх послуг, і як похідне – якість сучасної освіти.

    Актуальність такої потреби посилилася із прийняттям у 2013 році Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, одним із пріоритетних положень якої визначено формування та впровадження інформаційного освітнього середовища в системі загальної середньої.

    Зважаючи на різносторонню потребу сучасного педагога, управлінця; їх багатофункціональність діяльності, з метою ІК-підтримки функціонування загальної середньої освіти, інформаційно-освітній простір регіону структуровано за такими основними контентами системних складових:

інформаційний контент;

контент нормативно-правового забезпечення;

контент підвищення кваліфікації;

комунікаційний контент;

контент календарного планування;

персональний контент «мій віртуальний кабінет»;

контент внутрішнього листування.

     Контенти наповнені і будуть постійно наповнюватися навчально-методичними матеріалами, документами, методичними розробками, журналами, науковими посібниками, іншою літературою. Це забезпечує максимальну їх доступність; підняття на новий рівень ефективності підвищення кваліфікації; забезпечення активної постійної взаємодію тематичних спільнот, обміну досвідом; спрощення планування діяльності різних верств педагогічних та управлінських спільнот.

     На даний час у порталі зареєстровано більше тринадцяти тисяч педагогічних працівників, управлінців навчальних закладів та установ освіти області.

     Із доповідями на семінарі також виступили:

1. Кравцов Геннадій Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики та програмної інженерії, Херсонського державного університету (Доповідь «Проектування та впровадження системи управління якістю електронних освітніх ресурсів в навчальному закладі»);

2. Стрюк Андрій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри моделювання та програмного забезпечення Криворізького національного університету. (Доповідь «Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища підрозділу ВНЗ»);


3. Литвинова Світлана Григорівна – кандидат педагогічних наук, докторант Інституту (Доповідь «Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу»);

4. Олексюк Василь Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Доповідь «Застосування хмарних технологій у процесі проектування ІТ-інфраструктури ВНЗ»);


5. Кохан Олександр Валерійович – директор видавництва «Розумники» 

6. Рогоза Валентин Володимирович - керівник науково-методичного відділу видавництва «Розумники» (Доповідь «Сучасні рішення для освіти. Від простого компю'тера до комплексної інформатизації навчального закладу»).

     У семінарі також взяли участь наукові співробітники Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університету менеджменту НАПН України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти НАПН України, Інституту педагогіки НАПН України інших навчальних закладів м. Києва та України:

  • 17.01.2014
До списку новин