РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМУЄ

Упродовж січня 2022 року професорсько-викладацький склад кафедри природничо-математичної освіти активно працював над актуальними питаннями щодо вдосконалення власної навчальної і науково-методичної роботи та окремих аспектів реформування сучасної освіти і вдосконалення ланки післядипломної педагогічної освіти.

Цьому сприяло оновлення змісту освітніх програм курсів підвищення кваліфікації за різними предметними спеціалізація ми та тематичними напрямами. Передували цій роботі опитування слухачів курсів, аналіз актуальних освітніх проблем, запровадження нових вимог та рекомендацій, зокрема упровадження Державного стандарту базової середньої освіти, а разом із ним перенесення акцентів з предметів на освітні галузі, введення адаптаційного та базового предметного циклів навчання школярів, інтеграцію предметів та курсів і запровадження модельних навчальних програм 5-9 класів Нової української школи.

Самі викладачі кафедри упродовж листопада-грудня 2021 року пройшли навчання за програмою підготовки  тренерів-педагогів для здійснення комплексу заходів з підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти.

Визначені пріоритети стали предметом уваги у плануванні роботи кафедри на 2022 рік: пропозиції щодо напрямів наукових досліджень та індивідуальних тем науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи, визначення пріоритетів науково-методичної роботи кафедри,  аналіз наукових джерел й узагальнення матеріалів для їх подальшого впровадження у практику роботи науково-педагогічного працівника. «Самоосвітня діяльність педагога Нової української школи», «Практико-орієнтований підхід у формуванні професійного саморозвитку вчителя НУШ», «Моделювання інноваційних шляхів розвитку інтелектуального й особистісного потенціалу здобувачів освіти в НУШ», «Формування і розвиток інформаційної компетентності вчителя НУШ», «Професійно-педагогічна компетентність вчителя природничих предметів

ІКТ як засіб професійного розвитку вчителя», «Цифрові ресурси для вдосконалення професійної майстерності педагога», «Шляхи  зростання фахової майстерності педагогів  в умовах інноваційного освітнього середовища», «Адвокація як дієвий інструмент саморозвитку сучасного вчителя», «Форми та види підвищення самоорганізації та саморозвитку педагога Нової української школи» – саме такі питання активно опрацьовуватимуться кафедрою у 2022 році і складатимуть окремі аспекти реалізації наукової проблеми інституту.

Упродовж останнього тижня викладачами кафедри опрацьовувалося питання «Структура ІКТ-компетентності вчителя : рекомендації ЮНЕСКО», а напередодні Міжнародного дня освіти – проведено науково-методологічний семінар з метою ознайомлення педагогічних та науково-педагогічних працівників із рекомендаціями ЮНЕСКО щодо цифрової грамотності педагога. Модератором заходу був старший викладач кафедри Валентин ФІЛІПЧУК.

Продовженням науково-методичної роботи кафедри стане вебінар «Концепція FRESH та адвокація здорового способу життя», учасникам якого модератор Наталія ХАРЧЕНКО пропонує обговорити актуальні питання пілотування соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі Нової української школи.

Приєднатися до обговорення можна 28 січня ц.р. за посиланням :  meet.google.com/tbb-mdta-chy

Захід відбудеться у ресурсі Google Meet з 14.30 до 15.30.


ПМО_1.jpg

ПМО_2.jpg

ПМО_3.jpg

ПМО_4.jpg

ПМО_5.jpg

ПМО_6.jpg

ПМО_7.jpg

ПМО_8.jpg

  • 28.01.2022
До списку новин