РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

13-14 грудня 2013 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління професійним розвитком керівних і педагогічних кадрів в умовах запровадження випереджувальної післядипломної освіти»

13-14 грудня 2013 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція  «Управління професійним розвитком керівних і педагогічних кадрів в умовах запровадження випереджувальної післядипломної освіти»

    13-14 грудня 2013 року в м. Рівному проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Управління професійним розвитком керівних і педагогічних кадрів в умовах запровадження випереджувальної післядипломної освіти»,  співорганізаторами якої стали ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України та Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, Хмельницький, Рівненський обласні інститути післядипломної педагогічної освіти.

    Конференцію проведено з метою пошуку шляхів якісного поліпшення освіти дорослих, діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти, структурних підрозділів вищих навчальних закладів, на базі яких здійснюються перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

    Відкрив науково-практичну конференцію Лавренчук Андрій Олександрович, в.о. ректора, завідувач, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат наук із державного управління, заслужений працівник освіти України, академік УААН, окресливши стратегічні орієнтири розвитку післядипломної освіти в Україні.

    Учасників конференції привітали: Косик Вікторія Миколаївна, начальник відділення стратегії розвитку освіти Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України; Таргонський Григорій Миколайович, начальник управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації; Левицька Світлана Олексіївна, перший проректор Національного університету водного господарства та природокористування, голова постійної комісії Рівненської обласної ради з питань освіти, науки, культури та духовності, доктор економічних наук, професор; Вашеняк Ірина Богданівна, проректор із наукової роботи Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук, доцент; Сташенко Михайло Олександрович, завідувач кафедри управлінської діяльності Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент; Марчук Алла Всеволодівна, начальник відділу освіти Рівненської районної держаної адміністрації. Пісенне вітання прозвучало від «Народного художнього колективу» Молодіжний фольклорний гурт «Веснянка» Рівненського міського Палацу дітей та молоді (художній керівник – Ковальчук Віктор Павлович, заслужений працівник культури України, Відмінник освіти України).

    На пленарному засіданні конференції концептуальні ідеї випереджувальної післядипломної педагогічної освіти розкрила Гавлітіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, проректор із наукової роботи, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; шляхи до економічного розвитку через управління і освіту показав Кожушко Леонід Федорович, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування, дійсний член Академії будівництва України; Клясен Наталія Леонідівна, кандидат педагогічних наук, начальник відділу менеджменту освіти Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України закцентувала увагу присутніх на зарубіжному досвіді та сучасній практиці післядипломної педагогічної освіти; модель педагога-акмеолога як засіб професійного зростання особистості окреслив Пальчевський Степан Сергійович, професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної та соціальної педагогіки і акмеології Рівненського державного гуманітарного університету, завідувач лабораторії акмеології освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; механізми управління конкурентоспроможністю професійного навчального закладу розкрила Сергєєва Лариса Миколаївна, доцент, доктор педагогічних наук, професор кафедри університетської та професійної освіти і права Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України; концептуальні підходи до роботи з керівними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти показала Гуменюк Віра Василівна, доцент, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти); Андрощук Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, наголосила на особливостях управління професійним розвитком педагога в умовах випереджувальної післядипломної педагогічної освіти; практико-орієнтовані підходи до стратегічного управління освітнім закладом як соціальною системою окреслила Щоголєва Людмила Олександрівна, доцент, доцент кафедри управлінської діяльності Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. Кішман Микола Володимирович, заступник директора з науково-методичної роботи Млинівської гуманітарної гімназії Рівненської області ознайомив із інноваційними технологіями розвитку професійної компетентності вчителів засобами науково-методичної роботи у міжкурсовий період; практико-діяльнісний підхід до управлінської діяльності у сільській школі розкрила Савінова Наталія Степанівна, доцент, кандидат педагогічних наук, директор Птицької загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Дубенської районної ради Рівненської області.

    Плідною та насиченою була робота і секційних засідань, які працювали впродовж двох днів за такими напрямами: наукові засади управління професійним розвитком керівних і педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти; концептуальні ідеї інноваційного передбачення та механізми забезпечення випереджувальної післядипломної освіти та практико-орієнтована діяльність органів управління освітою, методичних служб та навчальних закладів із професійного розвитку педагогічних працівників.

    У Всеукраїнській науково-практичній конференції взяли участь 24 представники вищих навчальних закладів, зокрема і закладів післядипломної педагогічної освіти, працівники районних, міських методичних кабінетів, центрів, керівники навчальних закладів із Києва, Хмельниччини, Волині, Тернопільщини, Криму, Донеччини, Чернігівщини тощо. Усього в даному заході взяло участь понад 170 учасників.

    За результатами роботи учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції прийняли Ухвалу, що безумовно сприятиме інноваційному розвитку післядипломної педагогічної освіти, згуртуванню зусиль науковців, управлінців та педагогів-практиків у дослідженні актуальних питань модернізації освіти на основі викликів сучасного суспільного розвитку; трансформації системи післядипломної педагогічної освіти; професійного розвитку педагогічних працівників; стратегії розвитку управління професійною діяльністю педкадрів на різних рівнях управління освітою та стане дієвим поштовхом для втілення нових, цікавих ідей для спільної діяльності у сфері професійного розвитку кадрів.

  

програма конференції


фотогалерея  


 

  • 16.12.2013
До списку новин