РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Інновація дистанційної практиці на Рівненщині

     Із 31 березня по 31 жовтня 2014 року при Університеті менеджменту освіти НАПН України відбувалося навчання методичних працівників районних, міських методичних кабінетів за напрямом «Методисти РМК – організатори дистанційного навчання».

     Сьогодні, напевно, ніхто не заперечує той факт, що інформаційно-комунікаційні технології глибоко проникають в усі сфери людського житті і впевнено посідають своє значуще місце. В тому числі і в освіті. Ми використовуємо інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) при підготовці для пошуку змістовної інформації, підготовки навчальних занять, для розробки навчально-методичних та дидактичних матеріалів, для спілкування з колегами тощо. ІКТ також активно використовують для організації навчання на відстані – дистанційної освіти.

     Саме з метою підготовки методичних працівників регіону до організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання Рівненський ОІППО звернувся до керівництва Університету менеджменту освіти (УМО ) НАПН України з клопотанням щодо підготовки працівників Рівненської області у кількості 22 чол. за напрямом «Методисти РМК – організатори дистанційного навчання». У зв’язку зі складною економічну ситуацію в галузі освіти регіону та країни в цілому робота була організована з використанням технологій дистанційного навчання. Слухачі працювали в інформаційно-освітньому середовищі, для них з певною періодичністю проводилися онлайн-заняття, з керівниками курсових проектів спілкування організовувалося з використанням електронної пошти (мал. 1,2).

     31 жовтня 2014 року відбувся онлайн-захист курсових проектів. Від УМО НАПН України на захисті були присутні Станкевич Віталій Геннадійович, начальник відділу організації навчального процесу УМО, Ляхоцька Лариса Леонідівна, к. п. н., професор кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ УМО НАПН України та Калачова Людмила Володимирівна, старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ УМО НАПН України, куратор групи. Від РОІППО до захисту долучилися Вєтров Іван Васильович, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва та Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач кабінету інформатики, ІКТ та дистанційного навчання (мал. 3,4).

     Учасники навчання досліджували нормативно-правове забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, методичне і дидактичне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників за очно-дистанційною формою навчання, системотехнічне та матеріальне забезпечення дистанційного навчання, інформаційно-освітнє середовище навчального закладу: структура, призначення та функції, використання мультимедійних засобів у навчальному процесі при дистанційному навчанні, локальні комп’ютерні мережі навчального закладу з виходом в Інтернет, Web-сайт навчального закладу: призначення, структура і зміст, платформи (програмне середовище) дистанційного навчання: призначення, структура і можливості тощо. Усі учасники навчання підготували до захисту виступи та презентації за обраними тематиками.

     Наукові консультанти та куратор групи відзначили високий рівень розробки курсових проектів методистів Рівненщини, ґрунтовний аналіз наукових джерел за визначеною проблематикою, нормативно-правовим та ІКТ забезпеченням, висвітлення напрямів практичного впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес регіону.

     За результатами онлайн-захисту курсових проектів усі слухачі групи «Методисти РМК – організатори дистанційного навчання» отримали свідоцтва встановленого зразка УМО НАПН України. Вітаємо колег!!!


  • 03.11.2014
До списку новин