РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

22 жовтня 2014 року відбувся круглий стіл із теми «Актуальні питання науково-методичного супроводу професійного розвитку науково-педагогічних і педагогічних працівників навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти»

22 жовтня 2014 року відбувся круглий стіл із теми

«Актуальні питання науково-методичного супроводу професійного розвитку науково-педагогічних і педагогічних працівників навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти»

     22 жовтня 2014 року в Київському Палаці дітей та юнацтва в рамках проведення шостого Міжнародного форуму-презентації «Інноватика в сучасній освіті» відбувся круглий стіл для науково-педагогічні і педагогічні працівники навчальних закладів системи ППО із теми «Актуальні питання науково-методичного супроводу професійного розвитку науково-педагогічних і педагогічних працівників навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти».

     Організаторами круглого столу були ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти України» НАПН України та Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

     Питання, що обговорювалися:

     Тема: «Науково-педагогічний проект «Академія інноваційного розвитку освіти»: зміст, особливості та перспективи».

     Доповідачі: Гончаренко Наталія Миколаївна, к.психол.н., начальник відділу координації наукової роботи ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України; Клясен Наталія Леонідівна, к.п.н., начальник відділу менеджменту освіти Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України.

     Тема: «Координація діяльності регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти в межах науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти» з питань науково-методичного супроводу професійного розвитку науково-педагогічних і педагогічних працівників».

     Доповідачі: Любченко Надія Василівна, к.п.н., директор НМЦ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

     Тема: «Створення відкритої системи науково-методичного супроводу професійного розвитку науково-педагогічних і педагогічних працівників навчальних закладів системи ППО».

     Доповідачі: Мельник Надія Адамівна, к.п.н., доцент, проректор із науково-методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Люшин Микола Олександрович, завідувач кабінету координації методичної роботи та управління навчальними закладами Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Олійник Ірина Миколаївна, доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

     Тема: «Інноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти».

     Доповідачі: Пальчевський Степан Сергійович, д.п.н., професор кафедри загальної та соціальної педагогіки і управління освітою РДГУ, завідувач лабораторії акмеології освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Тригубець Галина Євгенівна, завідувач кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи.

     Тема: «Управління розвитком професійної компетентності викладача в умовах діяльності кафедри закладу післядипломної педагогічної освіти».

     Доповідачі: Андрощук Ірина Миколаївна, к.п.н., доцент, в.о. завідувача кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

     Тема: «Психологічне забезпечення професійного розвитку науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів системи ППО».

     Доповідачі: Смольська Людмила Миколаївна, к.п.н., доцент кафери філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Мельник Юлія Василівна, завідувач кабінету-центру практичної психології і соціальної роботи.

матеріали заходу

  • 23.10.2014
До списку новин