РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- по кафедрі філософії, економіки та менеджменту освіти: завідувача кафедри (1 ст.); професора (0,1 ст.); доцента (1 ст.); старшого викладача (0,5 ст.), старшого викладача (0,15 ст.). Всього – 2,75 ст.;

- по кафедрі методики змісту освіти: професора (0,15 ст.); старшого викладача (1 ст.; 0,3 ст.). Всього - 1,45 ст.;

- по кафедрі педагогіки, психології та корекційної освіти: професора (0,15 ст.)


Наказ МОН №744 від 24.12.2002                                                                           Зразки документів

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду завідувача кафедри

філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського ОІППО (1 cт.)

1. У конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри можуть брати участь особи, які мають науковий ступінь кандидата педагогічних наук (спеціальність «Теорія і методика управління освітою».

2. Cтаж науково-педагогічної та управлінської роботи у вищих навчальних закладах (у т.ч. післядипломної педагогічної освіти) - не менше 5 років.

3. Досвід організації та управління підвищенням кваліфікації керівних кадрів.

4. Знання та досвід сучасних підходів у сфері філософії, економіки та менеджменту освіти.

5. Наявність не менше 9 наукових праць за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях, навчально-методичні посібники.

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду професора кафедри

філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського ОІППО (0,1 cт.)

1. У конкурсі на заміщення посади професора кафедри можуть брати участь особи, які мають науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

2. Стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у вищих навчальних закладах у т.ч. післядипломної педагогічної освіти) на посаді професора не менше п’яти років.

3. Досвід викладання навчальних дисциплін за профілем кафедри на високому науково-методичному рівні.

4. Досвід практичної роботи за фахом: вміння виконувати організаційну, навчальну, методичну, науково-дослідну роботу за профілем кафедри.

5. Значні особисті досягнення у навчально-методичній і науковій роботі.

6. Не менше 10 наукових праць за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях, навчально-методичні посібники.

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду доцента кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського ОІППО (1 ст.)

1. У конкурсі на заміщення посади доцента кафедри можуть брати участь особи, які мають науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».

2. Стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у вищих навчальних закладах (у т.ч. післядипломної педагогічної освіти) на посаді доцента - не менше п’яти років.

3. Досвід викладання навчальних дисциплін за профілем кафедри на високому науково-методичному рівні.

4. Досвід практичної роботи за фахом: вміння виконувати організаційну, навчальну, методичну, науково-дослідну роботу за профілем кафедри.

5. Значні особисті досягнення у навчально-методичній і науковій роботі.

6. Наявність не менше 6 наукових праць за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях, навчально-методичні посібники.

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду старшого викладача кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського ОІППО (0,5 ст.)

1. У конкурсі на заміщення посади старшого викладача кафедри можуть брати участь особи, які мають науковий ступінь доктора історичних наук.

2. Вміння виконувати організаційну, навчальну, методичну, науково-дослідну роботу за профілем кафедри.

3. Значні особисті досягнення у навчально-методичній і науковій роботі.

4. Не менше 3 наукових праць за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях, навчально-методичні посібники.

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду старшого викладача кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського ОІППО (0,15 ст.)

1. У конкурсі на заміщення посади старшого викладача кафедри можуть брати участь особи, які мають науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит (За видами економічної діяльності).

2. Вміння виконувати організаційну, навчальну, методичну, науково-дослідну роботу за профілем кафедри.

3. Значні особисті досягнення у навчально-методичній і науковій роботі.

4. Не менше 3 наукових праць за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях, навчально-методичні посібники.

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду професора кафедри методики змісту освіти Рівненського ОІППО (0,15 ст.)

1. У конкурсі на заміщення посади професора кафедри можуть брати участь особи, які мають науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика навчання української мови».

2. Стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у вищих навчальних закладах у т.ч. післядипломної педагогічної освіти) на посаді професора не менше п’яти років.

3. Досвід викладання навчальних дисциплін за профілем кафедри на високому науково-методичному рівні.

4. Досвід практичної роботи за фахом: вміння виконувати організаційну, навчальну, методичну, науково-дослідну роботу за профілем кафедри.

5. Значні особисті досягнення у навчально-методичній і науковій роботі.

6. Не менше 10 наукових праць за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях, навчально-методичні посібники.

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду старшого викладача

кафедри методики змісту освіти Рівненського ОІППО (1 ст.)

1. У конкурсі на заміщення посади старшого викладача кафедри можуть брати участь особи, які мають науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності Загальна педагогіка та історія педагогіки.

2. Стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у вищих навчальних закладах (у т.ч. післядипломної педагогічної освіти) на посаді викладача або іншій посаді науково-педагогічного працівника - не менше трьох років.

3. Досвід викладання навчальних дисциплін за профілем кафедри на високому науково-методичному рівні.

4. Досвід практичної роботи за фахом: вміння виконувати організаційну, навчальну, методичну, науково-дослідну роботу за профілем кафедри.

5. Значні особисті досягнення у навчально-методичній і науковій роботі.

6. Наявність не менше 5 наукових праць за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях, навчально-методичні посібники.

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду старшого викладача

кафедри методики змісту освіти Рівненського ОІППО (0,3 ст.)

1. У конкурсі на заміщення посади старшого викладача кафедри можуть брати участь особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, кваліфікацію – «Інженер-програміст».

2. Стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у вищих навчальних закладах (у т.ч. післядипломної педагогічної освіти) на посаді викладача або іншій посаді науково-педагогічного працівника - не менше трьох років.

3. Досвід викладання навчальних дисциплін змістового модуля «Інформаційні та телекомунікаційні технології» на високому науково-методичному рівні.

4. Досвід практичної роботи за фахом: вміння виконувати організаційну, навчальну, методичну, науково-дослідну роботу за профілем кафедри.

5. Значні особисті досягнення у навчально-методичній і науковій роботі.

6. Наявність не менше 3 наукових праць за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях, навчально-методичні посібники.

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду професора кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського ОІППО (0,15 ст.)

1. У конкурсі на заміщення посади професора кафедри можуть брати участь особи, які мають науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».

2. Стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у вищих навчальних закладах у т.ч. післядипломної педагогічної освіти) на посаді професора не менше трьох років.

3. Досвід викладання навчальних дисциплін за профілем кафедри на високому науково-методичному рівні.

4. Досвід практичної роботи за фахом: вміння виконувати організаційну, навчальну, методичну, науково-дослідну роботу за профілем кафедри.

5. Значні особисті досягнення у навчально-методичній і науковій роботі.

6. Не менше 10 наукових праць за профілем кафедри, опублікованих у фахових виданнях, навчально-методичні посібники.

Прийом документів на участь у конкурсі

1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора інституту;

– заповнений особовий листок з обліку кадрів;

– дві фотокартки розміром 4 см х 6 см;

– ксерокопії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;

– оригінал та ксерокопію паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11);

– ксерокопію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи;

– список наукових праць;

– звіт про навчально-методичну, наукову та організаційну роботу науково-педагогічного працівника;

автобіографію (для осіб, які не працюють у РОІППО, та бажають взяти участь у конкурсі);

- характеристику з останнього місця роботи (для осіб, які не працюють у РОІППО, та бажають взяти участь у конкурсі).

2. Заяви від претендентів на посади науково-педагогічних працівників приймає кадрова служба РОІППО в місячний термін з дня опублікування оголошення у газеті «Вісті Рівненщини», а саме з 12 вересня 2014 року по 11 жовтня 2014 року.

3. У випадку відсутності одного із документів, подання якого є обов’язковим, претенденту відмовляється у реєстрації заяви на участь у конкурсі.

4. Після закінчення встановлених умовами конкурсу строків подачі документів, заяви на участь у конкурсі не приймаються.

Адреса інституту: вул. В.Чорновола, 74; м. Рівне; 33028

Контактний телефон: 22-22-35

  • 12.09.2014
До списку новин