РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА 2020 РІК

 - удосконалення регіональної системи безперервної освіти педагогічних працівників відповідно до Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», забезпечення її випереджувального характеру відповідно до напрямів реформування системи освіти та суспільних викликів, нових державних освітніх стандартів та сучасних підходів;

 застосування варіативних моделей організації освітнього процесу та оновлення змісту й різних форм організації підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів освіти у зв’язку з реалізацією Концепції «Нова українська школа»;

  підвищення ефективності освітнього процесу шляхом його інтенсифікації, інформатизації, застосування інтерактивних форм та методів навчання дорослих;

  розроблення та адаптація моделі взаємодії інституту та освітніх установ, що забезпечують неперервне підвищення професійної майстерності педагогічних працівників;

 розширення співпраці із закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у питаннях підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 модернізація системи науково-методичного супроводу педагогічних працівників та керівних кадрів, упровадження сучасних технологій фахового і професійного вдосконалення, забезпечення ефективного функціонування та інноваційного розвитку регіональної системи освіти;

 координація та вивчення діяльності, надання науково-методичної і практичної допомоги та консультацій методичним службам районних, міських методичних кабінетів, органів управління освітою ОТГ, закладів освіти, в тому числі опорних закладів, із питань безперервного професійного розвитку і створення системи якісної освіти;

   розвиток управлінського потенціалу органів управління освітою ОТГ, формування бази даних найкращих практик з управління у сфері освіти об’єднаних територіальних громад;

  формування компетентностей керівників закладів освіти, в тому числі опорних закладів, для ефективного управління в умовах автономії, розвитку інституційної спроможності закладів освіти, якісного здійснення освітнього процесу;

  підготовка педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; забезпечення професійного розвитку в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо особливостей роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в рамках інклюзивного навчання;

  модернізація системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та учнівської молоді, реалізація завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11-х класів закладів освіти України;

  розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів щодо організації та здійснення національно-патріотичного виховання дітей і учнівської молоді;

   розроблення цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді, підвищення рівня організаційно-методичної підготовки учнів закладів освіти до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах;

   забезпечення діяльності психологічної служби регіону відповідно до вимог чинного законодавства та сучасних викликів суспільства, урізноманітнення форм психологічного супроводу з метою забезпечення високої ефективності освітніх реформ і психолого-педагогічної підтримки учасників освітнього процесу в умовах Нової української школи;

   науково-методичний та організаційний супровід реалізації державних і регіональних освітніх програм, заходів;

-    здійснення організованого й послідовного дослідження освітніх процесів в умовах реалізації Концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» і Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування;

- упровадження науково-орієнтованої освіти в практику, створення методики дослідно-орієнтованого навчання, е-платформ і навчальних тренажерів для підвищення фахової майстерності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- підвищення інноваційного потенціалу науково-педагогічних і  педагогічних працівників шляхом залучення до здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності;

-   реалізація політики доброчесності, комплексу академічних цінностей, норм наукової етики, а також створення та використання інтернет-ресурсів, тимчасових науково-дослідних колективів і професійних спільнот для висвітлення наукових праць та підтримки результатів інноваційної діяльності;

- упровадження інформаційної медіаосвіти та медіаграмотності в освітню діяльність інституту та закладів освіти області;

-    зміцнення зовнішнього співробітництва, у тому числі міжнародного, участь у національних, міжнародних програмах та проєктах, подальший інноваційний розвиток системи післядипломної педагогічної освіти, що відповідає світовим тенденціям і враховує освітні потреби суб’єктів освітнього процесу;

- розвиток освітнього середовища регіону шляхом формування ІК компетентностей педагогічних працівників; наповнення контентів веб-порталу «Освіта Рівненщини» змістовими модулями, розширення електронного освітнього ресурсу та здійснення інформаційно-методичного супроводу педагогічних працівників із метою створення умов для оновлення форм, засобів, технологій та методів викладання шкільних дисциплін; підтримка системи інформаційно-аналітичного методичного забезпечення у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

- модернізація форм, змісту і методів роботи з питань моніторингу та експертизи якості освіти із педагогічними працівниками та працівниками методичних служб, підготовка їх до роботи в сучасних умовах Нової української школи;

- координація діяльності та надання науково-методичних консультацій методичним службам закладів загальної середньої освіти, районних, міських методичних кабінетів, професійно-технічної освіти, навчально-методичному центру професійно-технічної освіти в Рівненській області, закладів вищої освіти І-ІІ, ІІІ-ІV р. а. із питань здійснення моніторингових досліджень якості освіти, проведення ЗНО – 2020;

- організація та розгляд результатів експертизи (апробації) новостворених підручників, посібників, електронних програмних засобів навчального призначення;

- організація та координація масових методичних заходів із питань моніторингу якості освіти, експертизи якості освіти, зовнішнього незалежного оцінювання.

 покращення матеріально-технічної бази інституту, капітальний ремонт покрівлі, обладнання навчальних аудиторій.

 

  ДІЯЛЬНІСТЬ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У 2019 РОЦІ

 

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти у своїй роботі керується основним законом – Конституцією України, Указами та нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Положенням про обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, рішеннями та розпорядженнями обласної державної адміністрації та обласної ради, управління освіти і науки ОДА та іншими нормативно-правовими актами України.

Протягом 2019 року робота інституту була спрямована на подальший розвиток як сучасного закладу післядипломної педагогічної освіти, що здійснює наукове і методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти регіону, підвищення кваліфікації керівних кадрів і педагогічних працівників освіти відповідно до їх індивідуальних потреб та запитів, упровадження у практику роботи закладів освіти області інноваційних видів, форм, моделей безперервного фахового розвитку.


ДЕТАЛЬНІШЕ  ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ У 2019 РОЦІ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

Переглянути

 ПОСИЛАННЯ НА ПЛАН РОБОТИ НА 2020 РІК:

Переглянути

  • 24.07.2014
До списку новин