РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Рівненський регіональний центр дистанційної науково-методичної підтримки педагогічних працівників навчальних закладів у міжатестаційний період

Метою діяльності Центру дистанційної науково-методичної підтримки є здійснення науково-методичного супроводу педагогічних працівників системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, популяризація інноваційних педагогічних технологій та всебічне впровадження їх у практику діяльності навчальних закладів регіону, пропаганда новаторського досвіду для підвищення професійного рівня педагогічних працівників і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжатестаційний період; ознайомлення з сучасним науковим і навчально-методичним забезпеченням системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.

Напрями діяльності Центру:

- науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

- трансформування наукових ідей у педагогічну практику роботи навчальних закладів, науково-методичних установ;

- науково-методична підтримка інноваційної діяльності в навчальних закладах, науково-методичних установах регіону;

- інформаційно-методичний супровід навчальних закладів, науково-методичних установ і педагогічних працівників із питань якості освіти, національного виховання, розвитку інклюзивної освіти, профільного навчання у старшій школі, реформування районних, міських методичних служб, дистанційного навчання, моніторингу якості освіти тощо;

- консультування педагогічних працівників із проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;

- супровід наукових пошуків та експериментальної роботи, яку здійснюють педагогічні працівники навчальних закладів та науково-методичних установ району, міста;

- психологічний супровід та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти регіону.

Основні завдання Центру дистанційної науково-методичної підтримки:

- підвищення професійного рівня педагогічних працівників системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у міжатестаційний період;

- організація професійної мережевої взаємодії між науково-педагогічними і педагогічними працівниками інституту, науково-методичних установ та педагогічними працівниками системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти регіону;

- розширення інформаційно-освітнього простору регіону шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес із метою реалізації державних освітніх стандартів;

- проектування науково-методичної діяльності з питань підвищення якості освіти, національного виховання, розвитку інклюзивної освіти, профільного навчання у старшій школі, перезавантаження діяльності районних, міських методичних служб, дистанційного навчання, моніторингу якості освіти з метою формування конкурентоздатного фахівця в галузі освіти;

- створення сприятливого мережевого освітнього середовища для творчої співпраці науково-педагогічних та педагогічних працівників регіону.