РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • Ровесниця незалежності. Психологічній службі у системі освіти – 30 років

  Питання забезпечення високої якості освіти безпосередньо пов’ язане з такими категоріями , як розвиток , самореалізація , самоповага , здоров ’ я , самооцінка . У формуванні в учасників освітнього процесу компетенцій , які співзвучні європейським цінностям , важливу роль відіграє психологічна служба системи освіти, яка у цьому році відзначає свій 30-річний ювілей.

   З 1991 року психологічна служба пройшла непростий і суперечливий шлях – від повного нерозуміння і безпорадності – до чіткої організаційної структури, правового і методичного забезпечення. 

  Організаційно-методичне, інформаційно-консультативне забезпечення діяльності практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти області здійснює навчально-методичний кабінет психологічної служби.

   Історія навчально-методичного кабінету бере свій початок у 1993 р. Саме тоді, на початку української незалежності, було створено кабінет психолого-педагогічних проблем освіти при обласному інституті підвищення кваліфікації вчителів. Психологічна служба області у той час лише народжувалася, кількість психологів буда незначною. Створення відповідного методичного підрозділу в структурі інституту зробило можливим проходження курсів підвищення кваліфікації практичних психологів, участь у роботі семінарів та конференцій, розширився спектр просвітницької роботи з керівниками освіти різних рівнів щодо організації діяльності психологічної служби

  30 січня 2002 року на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся І з’їзд психологів і соціальних педагогів Рівненської області. Учасники з’їзду одні з перших в Україні обговорили основні досягнення, проблеми першого10-річчя функціонування служби та визначили подальші перспективи.

  Уже в перші роки свого функціонування центр практичної психології і соціальної роботи спрямував свою діяльність, насамперед, на активну популяризацію роботи практичних психологів і соціальних педагогів серед керівництва закладів освіти, необхідність уведення посад практичних психологів, зокрема в інтернатні заклади. 

  Наказом управління освіти і науки обласної державної адміністрації у грудні 2000 року було створено обласний центр практичної психології і соціальної роботи(сьогодні – навчально-методичний кабінет психологічної служби) як складову всеукраїнської мережі психологічної служби. Це стало важливим кроком у розвитку системи психологічної допомоги в закладах освіти області. Нового змісту набув процес фахового зростання практичних психологів та педагогів, започатковано введення посад соціальних педагогів та їх організаційно-методичний супровід. Згодом вдалося значно розвинути мережу психологічної служби, створити єдиний інформаційно-консультативний простір з питань практичної психології і соціальної педагогіки.

  За роки функціонування психологічної служби Рівненщини вдалося досягти високих темпів зростання чисельності практичних психологів і соціальних педагогів, значно підвищити рівень їх професійної компетентності, запроваджено інноваційні технології у наданні психологічної  та соціально-педагогічної допомоги.

  У період загострення суспільно-політичної ситуації в державі діяльність психологічної служби неодноразово отримувала схвальні оцінки Міністерства освіти і науки України, Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи. Зокрема, за належну та оперативну Інтернет – підтримку психологів, соціальних педагогів та інших педагогічних працівників у питаннях соціально-психологічного супроводу дітей та родин у конфліктний період.

  Співробітники кабінету неодноразово брали участь та посідали призові місця у Всеукраїнських конкурсах методичних розробок («Робоча книга методиста з психологічної служби», автори – Мельник Ю.В., Прокопчук Н.В. - ІІ місце у ІІ Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок в системі післядипломної освіти УМО, 2010 рік; «Тренінг попередження професійного вигорання як засіб забезпечення ефективної педагогічної діяльності», автор Мельник Ю.В. - сертифікат учасника І Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок в системі післядипломної освіти УМО; «Психологічний дайджест. Випуск ІІ. Робота психолога з педагогічним колективом», автор Мельник Ю.В.  - І місце у Всеукраїнському конкурсі публікацій з практичної психології («Психологічна газета», 2007р.).

  У 2010 році досвід кабінету-центру був представлений на другій Всеукраїнській виставці «Інноватика в освіті України» (Почесний диплом за вагомий творчий внесок у розвиток освітніх інновацій).

  Робота підрозділу неодноразово отримувала схвальну оцінку керівництва Міністерства освіти і науки України, інституту та області.

  За роки функціонування кабінету-центру ППСР вдалося досягти високих темпів зростання чисельності практичних психологів і соціальних педагогів у нашій області, значно підвищити рівень їх професійної компетентності, запроваджено інноваційні технології у наданні психологічної  та соціально-педагогічної допомоги. Результатом такої роботи стала перемога у номінації «Інноваційні технології у діяльності працівників психологічної служби» у рамках VI Міжнародного форуму-презентації у Києві, Диплом І ступеня та Золота медаль, якими нагороджено наш інститут.

  У період загострення суспільно-політичної ситуації в державі діяльність підрозділу неодноразово отримувала схвальні оцінки Міністерства освіти і науки України, Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи. Зокрема, за належну та оперативну Інтернет – підтримку психологів, соціальних педагогів та інших педагогічних працівників у питаннях соціально-психологічного супроводу дітей та родин у конфліктний період.

  Зміст діяльності кабінету-центру ППСР завжди визначався суттєвим зростанням запиту з боку суспільства на соціально-психологічну допомогу, значним збільшення кількості громадян “вразливих” категорій, які мають специфічні проблеми (діти та сім’ї, члени яких загинули чи були поранені, внутрішньо переміщені особи, сім’ї військовослужбовців, безробітні, сім’ї, в яких зруйновані родинні зв’язки тощо) та необхідністю мінімізації в освітньому середовищі негативних соціально-психологічних наслідків конфліктної ситуації в Україні.

  Із метою приведення діяльності кабінету-центру у відповідність до сучасної нормативно-правової бази у березні 2019 року було змінено назву підрозділу на навчально-методичний кабінет психологічної служби.

  Сьогодні у навчально-методичному кабінеті психологічної служби працюють: завідувач Мельник Юлія Василівна та методисти, кандидат педагогічних наук, Абрамович Тетяна Вікторівна та Клім Світлана Вікторівна.

  Основна мета навчально-методичного кабінету полягає у підвищенні якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології і  соціальної педагогіки, спрямованих на збереження і укріплення психічного здоров’я, підвищенні адаптивних можливостей вихованців, створенні умов для повноцінного і гармонійного розвитку, посилення виховного компоненту системи освіти.

  Застосовуються різноманітні інноваційні форми роботи, зокрема, у квітні 2018 року організовано і проведено перший обласний фестиваль майстерності працівників психологічної служби, у квітні 2019 - вернісаж педагогічних інновацій працівників психологічної служби за підсумками проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології в новій школі» у номінації «Профілактичні програми». З нагоди 30-річчя психологічної служби 21 квітня 2021 року проведено перший обласний психологічний онлайн-форум.

  Психологічна служба Рівненщини сьогодні – це простір відданих, креативних та небайдужих людей, де поруч з найдосвідченішими, які з нами усі 30 років, з перших років функціонування служби, працюють ті, хто 30 років тому лише народився. Це професійне середовище, де презентується кращий досвід, творчість та інноваційність для забезпечення психічного здоров’я усіх учасників освітнього процесу.

  IMG_3992.JPG

  SKMBT_C22017042010210_0003.jpg

  Копия DSC_9898.JPG

 • Інструментарій для роботи практичного психолога і соціального педагога

  Матеріали за посилання   Завантажити

 • Супутник фахівця психологічної служби

  Матеріали за посилання              Завантажити

  Проєкт МОН з профорієнтації              Завантажити

  Супутник фахівця             Завантажити

 • Психологічний калейдоскоп

 • Екстренна психологічна допомога

 • Психологічна допомога в умовах війни. Інформаційно-методичні ресурси