Наукові дослідження, експерименти

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РІВЕНЬ)

1

Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів

Наукові керівники: Смовженко Т. С., ректор Університету банківської справи Національного банку України, доктор економічних наук, професор. 
Удод О.А., доктор історичних наук, професор,  директор ІІТЗО МОН молодьспорту України.
Координатор: Медведчук Л. І., методист кабінету природничих предметів РОІППО.

Наказ МОНУ  від 17.06.13 р. №776, 2012-2019 рр.

2

Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі

Наукові керівники: Гриб’юк О. О.,  кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
Координатор: Крутова Н. І., старший викладач кафедри природничо-математичної освіти РОІППО.

Наказ МОНУ від 05.02.2016 №88, 2016-2019 рр.

3

Науково-методичні засади створення моделі психолого-педагогічної та соціальної реабілітації й інтеграції дітей із загальними розладами розвитку (спектр аутизму)

Наукові керівники: Островська  К. О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Львівського національного університету ім. І.Франка.
Координатор: Тригубець Г. Є., старший викладач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти РОІППО.

Наказ МОНУ 01.09.2016 №1059, 2012-2022 рр.

4

Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічного проекті «Інтелект України»

Наукові керівники: Гавриш І. В., доктор педагогічних наук, професор Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.
Координатори: Мельник Н. А., кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи РОІППО.
Андрійчук В. В., методист кабінету дошкільної, початкової, інклюзивної та корекційної освіти РОІППО.

Наказ МОНУ від 02.01.2016 №1319, 2016-2022 рр. 

5

Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл

Наукові керівники: Завалеквський Ю. І., доктор педагогічних наук, професор, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Мариновська О. Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Іванно-Франківського ОІППО.
Координатори: Гавлітіна Т. М., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи РОІППО.
Люшин М. О., кандидат педагогічних наук, завідувач кабінету управління навчальними закладами РОІППО.

Наказ МОНУ від 19.01.2017 р. №79, 2017-2021 рр.

6

Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)»

Науковий керівник: Литвиненко С. Г., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
Координатори: Вєтров І. В., проректор із зовнішніх зв’язків і моніторингу якості освіти РОІППО.
Новак Ю. П., методист кабінету інформаційно-комунікативних технологій РОІППО.

Наказ МОНУ 30.08.2017 №1234, 2017-2022 рр.

7

Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти

Наукові керівники: Завалевський Ю. І., в.о. директора, Перший заступник директора Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України, доктор педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти.
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки, кандидат математичних наук.
Координатор:  Мельник Н. А., проректор з науково-методичної роботи РОІППО.

Наказ МОНУ 13.07.2017 №1028, 2017-2022 рр.

8

Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику

Науковий керівник: Найдьонова Л. А., заступник директора з наукової роботи, завідувача лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України.
Координатор: Мельник Н. А., проректор з науково-методичної роботи РОІППО.

Наказ МОНУ від 18.08.2017 р. №1199, 2017-2022.

9

Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки для 10-11 класів загальної середньої освіти» на серпень 2018 – жовтень 2022 роки

Координатори: Кривчук Л. С., головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління освіти і науки РОДА.
Шагієва Раїса Радисівна, методиста кабінету природничих предметів РОІППО.

Наказ МОНУ від 03.08.2018 р. № 863, 2018-2022 рр.

10

Електронний підручник для загальної середньої освіти (E-book for secondary education (EBSE) серпень 2018 р. – серпень 20121 р

Науковий керівник: Спірін О. М., доктор педагогічних наук, професор, директор ДНУ  «Інститут модернізації змісту освіти»
Координатори: Мельник Н. А., проректор з науково-методичної роботи РОІППО.

Наказ МОН України від 31.08.2018 р. № 957, 2018-2021 рр.

11

Нова українська школа у поступі до цінностей на 2018-2022 роки

Науковий керівник: Бех І. Д., директор Інституту проблем виховання НАПН України, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор.
Координатор: Гавлітіна Т. М., проектор із науково-педагогічної роботи, кандидат педагогічних наук Рівненського   обласного   інституту  післядипломної  педагогічної  освіти.

Наказ МОН України від 18.03.2019 № 369, 2018-2022 рр.

ПРОЄКТ

1

Філологічний Олімп

Науковий керівник: Таранік-Ткачук К. В., кандидат філологічних наук, доцент, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України.
Координатори: Лавренчук В. П., кандидат філологічних наук завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти РОІППО.
Лавренчук М. В., методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів РОІППО.

Наказ МОН України від 04.03.2016 р. № 215, 2016 – 2020рр.

2

Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти

Науковий керівник: Вознюк Л. В., доцент кафедри освітнього менеджменту Дніпропетровського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент.
Координатор: Лютко О. М., завідувач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти РОІППО.

Наказ МОНУ від 30.06.2016 р. № 733, 2016 – 2020 рр.

3

Формування та оцінювання громадських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти у 2018-2021 рр

 

Науковий керівник: Товкало Мирослава, заступник директора з навчально-методичної роботи, кандидат філологічних наук КЗ Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Координатор: Зиль В. В.,  старший викладач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Наказ МОНУ від 24.01.2020 р. № 79, 2018-2021 рр.

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА (РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ)

1

Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням розвитку європейського освітнього простору

Науковий керівник: Гавлітіна Т. М., доцент, кандидат педагогічних наук,  проректор з науково-педагогічної роботи Рівненського ОІППО.
Координатор: Гавриш Н. П., завідувач кабінету виховної роботи та позашкільної освіти РОІППО.

Наказ УОН РОДА від 08.10.2015 р. №480, 2015-2019 рр.

2

Психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти

Науковий керівник: Бондарчук О. І., професор, доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «УМО» НАПН України.
Координатор: Гавлітіна Т. М., доцент, кандидат педагогічних наук,  проректор з науково-педагогічної роботи РОІППО.

Наказ УОН РОДА від 08.07.2016 р. № 375, 2015-2019 рр.

3

Організаційно-педагогічні умови створення системи мультипрофільного навчання в закладі освіти

Науковий керівник і координатор: Мельник Н. А., кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи РОІППО.

Наказ УОН РОДА від. 30.11.2016 №594, 2016-2021 рр.

4

Технологія колективного музикування як спосіб самовираження учнів у музичній діяльності

Науковий керівник: Гумінська О. О., кандидат педагогічний наук, доцент кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання РДГУ.
Координатор: Моторна О. С., завідувач кабінету художньо-естетичних предметів РОІППО.

Наказ УОН РОДА від 24.10.2017р. №459 2017-2021 рр.

5

Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті Нової української школи

Науковий керівник: Паніна Л. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри  суспільно-гуманітарної освіти РОІППО.
Координатор: Чаюк Т. Л., методист кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи РОІППО.

Наказ УОН РОДА від 27.11.2017 №536, 2017-2021 рр.

6

Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти

Науковий керівник: Олійник І. М., доцент кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти РОІППО.
Координатор: Мельник Н. А., кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи РОІППО.

Наказ УОН РОДА 17.11.2017 №518, 2017-2022 рр.

7

Науково-методичні засади cтворення авторських педагогічних систем і моделей закладів освіти регіону

 

Науковий керівник та координатор: Люшин Микола Олександрович, кандидат педагогічних наук, завідувач кабінету освітнього адміністрування Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Наказ УОН РОДА 15.04.2019 №168, 2018-2021 рр.

ПРОЄКТ

 

Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах Нової української школи

 

Науковий керівник: Карамушка Л. М., доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Координатор: Гавлітіна Т. М., доцент, кандидат педагогічних наук, проректор із науково-педагогічної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Наказ РОДА УОН   від 20.09.2019 № 525, 2019-2022 рр.

 

Культурні коди математики

 

Науковий керівник:Марченко Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичної освіти Рівненського ОІППО.
Координатор:Гуцман Сергій Володимирович, завідувач кафедри природничо-математичної освіти Рівненського ОІППО, кандидат біологічних наук.

Наказ РОДА УОН від 20.02.2020 № 49, 2019-2022 рр.

 

Я досліджую Рівненщину

 

Науковий керівник: Пустовіт Г. П., професор кафедри природничо-математичної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор (за згодою).
Координатор: Гуцман С. В., завідувач кафедри природничо-математичної освіти Рівненського ОІППО, кандидат біологічних наук.

Наказ РОДА УОН від 13.12.2019 № 493, 2019-2021 рр.