РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Назва документуФайл для завантаження
Мошковська Г.К. Спеціальність 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» як необхідність підготовки кваліфікованих викладачів відповідно до вимог Болонського процесу» Завантажити
Паніна Л. А. Рівень розвитку освіти в Норвегії. Розгляд та аналіз статистичних даних Завантажити
Ковбасюк Т.Л. Сучасні тенденції модернізації змісту і форм підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогічних працівників Завантажити
Басараба Н.А. Використання мережевих педагогічних спільнот для професійного розвитку педагога Завантажити
Крутова Н.І. Розвиток післядипломної освіти України в контексті інтеграції освітніх систем Завантажити
Долід В.В. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Нігерії Завантажити
Гавлітна Т.М. Проблеми методики навчання дорослих Завантажити
Назаренко Л.М. Креативне середовище як засіб підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів Завантажити
Одайник С.Ф. Посилення інноваційності у сфері підвищення кваліфікації і професійного розвитку педагогічних працівників Завантажити
Савінова Н.С. Роль методичної служби у професійному розвитку педагога Завантажити
Ординська В.Г. Інноваційні тенденції розвитку науково-методичної роботи в Рівненській гуманітарній гімназії Завантажити
Мельнікова Н.Л. Система методичної робот в районі як індикатор якості освітніх послуг Завантажити
Баля С.А. Організація методичної роботи на основі моніторингових досліждень Завантажити
Барабаш О.Д. Безперервне навчання науково-педагогічних працівників як чинник розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах євро інтеграції Завантажити
Василенко Н.В. Система післядипломної педагогічної освіти як індикатор якості регіональних освітніх послуг європейського виміру Завантажити
Дутчак А., Нижник О. Використання інноваційних освітніх технологій у діяльності РМК Завантажити
Кучерук А.В. Післядипломна педагогічна освіта очима педагогів Хмельниччини (за результатами соціологічного експрес-опитування) Завантажити
Яковець В. П. Актуальні проблеми підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів навчальних закладів в умовах впровадження сучасної політики в сфері вищої освіти Завантажити
Клічук А.В. Особливості удосконалення професійної самореалізації педагога в умовах «ціннісної анархії» Завантажити
Мельник Н.А. Шляхи інноваційного розвитку закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізаційних змін Завантажити
Міщеня О.М. Особливості освіти дорослих у країнах Європейського Союзу Завантажити
Овадюк О.О. Етнопедагогічна взаємодія: теоретичний аспект Завантажити
Ященко Е.М. Комунікативний аспект готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності у сфері післядипломної освіти Завантажити
Зазуліна Л. Інноваційна діяльність Хмельницького обласного інституту післядипломної освіти та педагогічних колективів області: 20-річний досвід співпраці Завантажити
Вашеняк І. Історичний аналіз науково-освітньої діяльності Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Завантажити
Степанюк Н.А. Сучасні тенденції післядипломної педагогічної освіти в європейському просторі Завантажити
Сахновський О.Є. Ідеологія формування післядипломної педагогічної освіти країн Європейського Союзу в умовах сучасного постіндустріального суспільства Завантажити
Марчук О.О. Діяльність бібліотек, "Просвіти" на Волині на початку ХХ століття:постулати "правильника" Завантажити
Лютко О.М. Неперервне професійне навчання досвід азійських держав Завантажити
Лавренчук А.О. Управлінські стратегії та ресурси інноваційного розвитку Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції Завантажити
Івашньова С. В. Демонополізація післядипломної педагогічної освіти в Україні: перспективи і ризики Завантажити
Іванова С.В. Зміст основних понять освіти дорослих, що характеризують функціонування закладів ППО Завантажити
Іванова С.В. Вища освіта України як об’єкт впливу глобальних освітніх процесів Завантажити
Давидюк Н.Ю. Історіографія проблеми розвитку професійної компетентності методистів позашкільних навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті Завантажити
Ворон О.Г. Інформаційна культура як загальнонаукова та педагогічна проблема Завантажити

До списку розділів