РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Назва документуФайл для завантаження
Програма Інтернет-конференції Завантажити
Збірник матеріалів Завантажити
Ухвала конференції 26-27.01.2022 Завантажити
Програма ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість на шляху до духовних цінностей: інноваційна практика, набутий досвід» Завантажити
Колективна монографія Завантажити
Збірник матеріалів Завантажити
Озарчук Завантажити
Юзик О.П. Завантажити
НТ_Черній Завантажити
Ухвала конференції_Рівне_10. 12. 2021 Завантажити
Презентація К.О.Журба (Смисложиттєві цінності -2020) Завантажити
Програма конференції Завантажити
Верба матеріали Завантажити
Оженинський НВК Завантажити
Аношко_соціальна активність здобувачів Завантажити
Гіль_проєктна технологія Завантажити
Журик_соціальні підходи Завантажити
І.Душкін_Розвиток соціальних компетентностей Завантажити
І.Пушка_Розвиток соціальних компетентностей Завантажити
О.Коваль_Модель ціннісного самовизначення Завантажити
Ухвала конференції з соціальних компетентностей_2021 Завантажити
Програма конференції Завантажити
Презентация_ Персонал_ Киричук Завантажити
Збірник тез_Особистіть на шляху до духовності Завантажити
Збірник тез Завантажити
Матеріали конференції Завантажити
Програма конференції Завантажити
Ухвала конференції 27-28.01.2021 Завантажити
Ухвала конференції соціальні компетентності Завантажити
Програма конференції Завантажити
Матеріали заходу Завантажити
Збірник матеріалів конференції Завантажити
Програма конференції Завантажити
Матеріали заходу Переглянути
Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського Завантажити
ПОСІБНИК 2 СУХОМЛИНСЬКИЙ 2019 Завантажити
Матеріали заходу Завантажити
ПРОГРАМА ПЕДЧИТАНЬ Завантажити
Педчитання Сухомлинський. Електронний збірник тез Завантажити
Збірник тез Завантажити
ПРОГРАМА технопарк Завантажити
Матеріали конференції Переглянути
Тези Завантажити
Програма Завантажити
ПРОГРАМА конференції_16.11.2018 Завантажити
МЕМОРАНДУМ про співпрацю та патртнерство Завантажити
Матеріали заходу Переглянути
Програма кронференції Завантажити
Збірник тез інтернет-конференції 29.03.2018_КИЇВ-РІВНЕ Завантажити
Посібник конференції Завантажити
Матеріали за посиланням Переглянути
ПРОГРАМА конференції Завантажити
Матеріали заходу Переглянути
Посібник 30-31.03.17 Завантажити
Загальна програма конф ВГУ 250417 Завантажити
Ухвала конференції 30-31.03.2017 Завантажити
Черній А.Л. Пріоритети РОІППО Завантажити
Смагін І.І. Проф.стандарти_ Завантажити
Лютко О.М.Випереджувадьна освіта Завантажити
Луцюк А.М.Педмайстерність Завантажити
Гавлітіна Т.М.НТ РОІППО 2012-2016 Завантажити
ПРОГРАМА конференції, 30-31.03.17 Завантажити
Матеріали заходу Завантажити
Програма конференції 10-11 січня 2017 Завантажити
Програма заходу10-11.03.16 Завантажити
Програма конференції 16-17.03.16 Завантажити
Зазуліна - Схеми до відеозапису Завантажити
Зазуліна відео Завантажити
Програма та ухвала заходу Завантажити
Юзик О.П. Тези на конференцію 10 - 11 .12.2014 р Завантажити
Посібник заходу Завантажити
Статті Завантажити
Лист Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції у м. Рівному Завантажити
Програма заходу Завантажити
Мошковська Г.К. Спеціальність 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» як необхідність підготовки кваліфікованих викладачів відповідно до вимог Болонського процесу» Завантажити
Паніна Л. А. Рівень розвитку освіти в Норвегії. Розгляд та аналіз статистичних даних Завантажити
Ковбасюк Т.Л. Сучасні тенденції модернізації змісту і форм підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогічних працівників Завантажити
Басараба Н.А. Використання мережевих педагогічних спільнот для професійного розвитку педагога Завантажити
Крутова Н.І. Розвиток післядипломної освіти України в контексті інтеграції освітніх систем Завантажити
Долід В.В. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Нігерії Завантажити
Гавлітна Т.М. Проблеми методики навчання дорослих Завантажити
Назаренко Л.М. Креативне середовище як засіб підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів Завантажити
Одайник С.Ф. Посилення інноваційності у сфері підвищення кваліфікації і професійного розвитку педагогічних працівників Завантажити
Савінова Н.С. Роль методичної служби у професійному розвитку педагога Завантажити
Ординська В.Г. Інноваційні тенденції розвитку науково-методичної роботи в Рівненській гуманітарній гімназії Завантажити
Мельнікова Н.Л. Система методичної робот в районі як індикатор якості освітніх послуг Завантажити
Баля С.А. Організація методичної роботи на основі моніторингових досліждень Завантажити
Барабаш О.Д. Безперервне навчання науково-педагогічних працівників як чинник розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах євро інтеграції Завантажити
Василенко Н.В. Система післядипломної педагогічної освіти як індикатор якості регіональних освітніх послуг європейського виміру Завантажити
Дутчак А., Нижник О. Використання інноваційних освітніх технологій у діяльності РМК Завантажити
Кучерук А.В. Післядипломна педагогічна освіта очима педагогів Хмельниччини (за результатами соціологічного експрес-опитування) Завантажити
Яковець В. П. Актуальні проблеми підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів навчальних закладів в умовах впровадження сучасної політики в сфері вищої освіти Завантажити
Клічук А.В. Особливості удосконалення професійної самореалізації педагога в умовах «ціннісної анархії» Завантажити
Мельник Н.А. Шляхи інноваційного розвитку закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізаційних змін Завантажити
Міщеня О.М. Особливості освіти дорослих у країнах Європейського Союзу Завантажити
Овадюк О.О. Етнопедагогічна взаємодія: теоретичний аспект Завантажити
Ященко Е.М. Комунікативний аспект готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності у сфері післядипломної освіти Завантажити
Зазуліна Л. Інноваційна діяльність Хмельницького обласного інституту післядипломної освіти та педагогічних колективів області: 20-річний досвід співпраці Завантажити
Вашеняк І. Історичний аналіз науково-освітньої діяльності Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Завантажити
Степанюк Н.А. Сучасні тенденції післядипломної педагогічної освіти в європейському просторі Завантажити
Сахновський О.Є. Ідеологія формування післядипломної педагогічної освіти країн Європейського Союзу в умовах сучасного постіндустріального суспільства Завантажити
Марчук О.О. Діяльність бібліотек, "Просвіти" на Волині на початку ХХ століття:постулати "правильника" Завантажити
Лютко О.М. Неперервне професійне навчання досвід азійських держав Завантажити
Лавренчук А.О. Управлінські стратегії та ресурси інноваційного розвитку Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції Завантажити
Івашньова С. В. Демонополізація післядипломної педагогічної освіти в Україні: перспективи і ризики Завантажити
Іванова С.В. Зміст основних понять освіти дорослих, що характеризують функціонування закладів ППО Завантажити
Іванова С.В. Вища освіта України як об’єкт впливу глобальних освітніх процесів Завантажити
Давидюк Н.Ю. Історіографія проблеми розвитку професійної компетентності методистів позашкільних навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті Завантажити
Ворон О.Г. Інформаційна культура як загальнонаукова та педагогічна проблема Завантажити
Програма заходу Завантажити
Середюк В.В. "Про впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах міста Рівного: реалії та перспективи" Завантажити
Артемова Ю.А. "Організація інклюзивного навчання в умовах горлівського навчально-виховного комплексу "Дитячий садок №1 для дітей з порушеннями зору - загальноосвітня школа І ступеня № 31 з інклюзивним навчанням "Сузір'я" Завантажити
Фурман О.О. "Готовність педагога загальноосвітнього навчального закладу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами як успішний фактор інклюзивного навчання" Завантажити
Трохимчук В. М. "Особливості роботи вчителя-предметника з дитиною, що має вади зору" Завантажити
Тарар Т. І. "Соціально-педагогічні умови інтегрування дітей з порушеннями розвитку у загальноосвітній простір: проблеми, пошуки, перспективи" Завантажити
Піддубний М.А. "Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами: основні положення, стан упровадження" Завантажити
Опанасець І. В. "Ороганізація інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах області: стан і перспективи" Завантажити
Олексієвець І. М. "Роль асистента вчителя в організації навчального процесу" Завантажити
Мельник Ю. В. "Особливості психологічного супроводу в умовах інклюзивного навчання" Завантажити
Корнійчук О. І. "Особливості організації навчально-виховного процесу в інклюзивному класі, де навчається учень із вадами слуху" Завантажити
Козловська С. С. "Відхилення у психофізичному розвитку дітей і врахування їх під час навчально-виховного процесу в знз" Завантажити
Зень І. О. "Навчання української мови та літератури в умовах інклюзивної освіти" Завантажити
Давидюк Н.В. "Психолого-педагогічний супровід дітей із затримкою психічного розвитку" Завантажити
Колупаєва А.А. "Інклюзивна освіта від інтегрування у школі – до інтегрування у суспільство" Завантажити
Кривицька В.А. "Приготування прикрас з мастики" Завантажити
Чухрай Л. В. "Рекомендації щодо створення навчально-практичного центру" Завантажити
Фалко Э. В. "Організація комплексної реабілітації дітей з особливими потребами у закладах освіти" Завантажити
Гавлітіна Т. М. "Підготовка вчителя до роботи в умовах інклюзії" Завантажити
Вронська В.М. "Залучення фахівців відділу освіти та охорони здоров’я до експериментальної роботи з метою вдосконалення професійної діяльності медичних сестер ДНЗ" Завантажити
Гурнік Л.В. "Вплив сім’ї на формування особистості дитини з особливими освітніми потребами" Завантажити
Лавренчук А.О. "Вітальні слова учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції" Завантажити
Шаповал А.О. "Мультидисциплінарний підхід до навчання дітей з проявами розладів аутичного спектру в умовах інклюзивного навчального закладу" Завантажити
Савула В.В. "Готовність педагогів як основний фактор успішності інклюзивного процесу в освіті" Завантажити
Безух Л.А. "Інноваційні підходи щодо формування мовленнєвої компетентності глухої дитини дошкільного віку в умовах інклюзивного навчання" Завантажити
Кравчук Н.В. "Роль позашкільної освіти у вихованніІ та навчанні дітей з особливими освітніми потребами" Завантажити
Абрамович Т. В. "Роль соціального педагога у соціально-педагогічномусупроводі дітей з обмеженими можливостями Завантажити
Відео - Єрмак Н.В., Абашкіна Н.О., Лінькова Т.Г. "Досвід організації діяльності інклюзивних класів у ДОШ №83 им Г.И.Баланова" Завантажити
Дмитрієнко І.Г. "Особливі діти - особливі потреби" Завантажити
Дмитрієнко І.Г. "Логопедичний супровід дітей з особливими освітніми потребами" Завантажити
Мариніна Л.В. "Впровадження інклюзивного навчання у Цепцевицькому освітньому окрузі" Завантажити
Мариніна Л.В. "Впровадження інклюзивного навчання у Цепцевицькому освітньому окрузі" Завантажити
Пінюгіна К.О. "Психологічна характеристика особистості батьків, які мають дітей з особливостями псих.розвитку Завантажити
Мокрицька С.І. "Особливості навчання дітей з особливими потребами в ПТНЗ" Завантажити
Тарар Т.І. "Вдосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності і якості н-ня. Інклюзивна освіта" Завантажити
Мельник Н.А. "Система роботи ОІППО з формування готовності педагогічних працівників до впровадження інклюзивного навчання в освітніх округах" Завантажити
Москалик Г.Ф. "Шляхи реалізації завдань організації інклюзивного навчання в умовах загальноосвітнього навчального закладу" Завантажити
Яценюк Л.І. "Застосування логопедичних інноваційних технологій - як удосконалення змісту інклюзивного навчання" Завантажити
Шевчук Ю.С. "Формування психологічної готовності вчителя до роботи в класах з інклюзивним навчанням" Завантажити
Чорноус Л. "Про організацію навчання дітей з особливими потребами у Дубенському р-ні Рівненської області" Завантажити
Цимбалюк І.М. "Проблеми соціалізації дітей-інвалідів у процесі сімейного виховання" Завантажити
Сіліна Г.О. "Проблеми підготовки педагогічних працівників до роботи в інклюзивному навчальному закладі" Завантажити
Семак С.М. "Опитування. Вивчення готовності педпрацівників до впровадження інкл.н-ння у закладах освіти" Завантажити
Семак С.М. "Дослідження стану готовності педагогічних працівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження інклюзивного навчання для дітей з особливими потребами" Завантажити
Сасюк Н.Ю. "Робота з піском як один з методів здоров’язберігаючих технологій у навчанні дітей із ЗПР" Завантажити
Сасюк Н.Ю. "Діти з особливими потребами" Завантажити
Ремпель Ж.О. "Залучення однокласників учня з обмеженими освітніми потребами до створення інклюзивного середовища" Завантажити
Плескач М.М. "Використання методів арттерапії та артпедагогіки в рамках психолог-педагогічного супроводу інклюзивного навчання" Завантажити
Овадюк О.О. "Реаліззація інклюзивної моделі освіти в Австрії" Завантажити
Камінська О.В. "Шляхи профілактики гандикапізму в освітньому середовищі" Завантажити
Ізвекова Т.І., "Носкова Л.М. Сучасні напрямки роботи КДНЗКТ(С) № 152 в умовах інклюзивного навчання" Завантажити
Єрмак Н.В. "Багатопараментальне системне проектування життя закладу освіти на інноваційних засадах в умовах інклюзивноїЇ школи" Завантажити
Гурманкіна Т.І. "Іващенко І.В. Проект запровадження інклюзивного навчання у ЗНЗ" Завантажити
Гельбак А.М. "Психолого-розвивальний аспект педагогічної фасилітації в умовах інклюзисного навчання" Завантажити
Гаяш О.В. "Організаційні засади удосконалення професійно-педагогічний підготовки педагогів до роботи з дітьми з психофізичними порушеннями" Завантажити
Волошина С.З. "Про стан запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області" Завантажити
Войтко В.В. "Можливості інклюзивної освіти дітей із затримкою психічного розвитку" Завантажити
Альошко В.І. "Готовність педагогічних працівників до роботи із дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання" Завантажити
Савчук Л.О. "Компетентнісний підхід до підготовки педагогів для роботи в умовах інклюзії" Завантажити
Кравчук Н.В. "Роль позашкільної освіти у вихованні та навчанні дітей з особливими освітніми потребами" Завантажити
Редзель О.В. Завантажити
Стохід М.І. Завантажити
Юрчук Л.С. Завантажити
Проект Семидубського аграрного ліцею і ЗОШ I-II ступенів Завантажити
Фалко Є.В. Завантажити
Володимирецький районний колегіум Завантажити
Лавренчук А.О. Завантажити
Гавлітіна Т.М. Завантажити
Петрук М.О. Завантажити
Чаюк Т.Л. Завантажити
Олексин Ю.П. Завантажити
Нагорний А.Я. Завантажити
Лютко О.М. Завантажити
Камінська О.В. Завантажити
Демченко В.В. Завантажити
Програма заходу Завантажити
Семенюк В.О. Завантажити
Литвин О.А. Завантажити
Куроченко І.І. Завантажити
Конончук Г.В. Завантажити
Архипчук Л.А. Завантажити
Форум НВК№17 Завантажити
Тези Матвічука А. В. Завантажити
Тітечко С.Є. Завантажити
Остафійчук Т.В. Завантажити
Нагорний А.Я. Завантажити
Клименко М.О., Прищепа А.М. Завантажити
Грицай Н.Б.
Медведєв І.А. Завантажити
Семенюк В.О. Завантажити
Рискова В.Г. Завантажити

До списку розділів