РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Гавлітіна Тетяна Миколаївна проректор з науково-педагогічної роботи
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти,
відмінник освіти України
(0362) 23-60-65


Освіта. Вища, спеціаліст. Закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені В.С. Стефаника (1987). Спеціальність - педагогіка і методика виховної роботи. Кваліфікація – Вихователь. Методист.  Учитель етики і психології сімейного життя.
Дисертація «Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу» (2007) зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика виховання. Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук. Вчене звання: доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти (2016).
Загальний стаж роботи 40 років, в т.ч. 12 років педагогічного стажу, 13 років стажу державного служби  та 15 років  стажу на науково-педагогічних посадах.
Кількість наукових і науково-методичних праць. Понад 80 публікацій, в тому числі 18 у наукових фахових виданнях, 4 посібники, 3 з них схвалені до друку МОН України. Автор науково-методичного посібника «Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу» та співавтор 2 посібників  «Виховуємо українців-патріотів» 1-4 класи та 5-6 класи, співавтор монографії «Ціннісне ставлення до людини».  
Нагороди, почесні звання. Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації (1998), Подяка Міністерства освіти і науки України (2003), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005),  Почесна  Грамота Національної академії педагогічних наук України (2010), Почесна Грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2010),  Грамота Харківського національного економічного університету (2010), Почесна Грамота Рівненської обласної ради (2011), Грамота Верховної ради України (2011),  Почесна грамота Рівненської обласної ради профспілки працівників освіти і науки України (2012),  Почесна грамота Рівненського державного гуманітарного університету (2012), Грамота Національної академії педагогічних наук України (2014), Почесна грамота Національної академії наук, Національного центру «Мала академія наук України» (2018),  Грамота Української інженерно-педагогічної академії (2019), Грамота Інституту модернізації змісту освіти (2019), Грамота Української асоціації Василя Сухомлинського (2019).
Відзнаки: Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (1997, 1998),  Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Софія Русова» (2008).
Напрями  і тематика діяльності.  Інновації, виховання, управління, післядипломна освіта.  Досліджує ціннісно-смислову сферу особистості; розвиток наукового потенціалу керівних і педагогічних кадрів;  створення  інноваційного простору закладів освіти; упровадження адаптивного управління соціально-педагогічними системами; розробка системного підходу до виховання та позашкільної освіти.  Наукове керівництво дослідженнями лабораторії інноваційних виховних технологій та експериментів із формування ціннісного ставлення до праці, розвитку особистості в умовах  європейського освітнього простору.  Розробник спецкурсів і майстер-класів з проблем: основи психолого-педагогічних  досліджень, готовність педагога до інноваційної діяльності, технології інноваційного менеджменту, адаптивне управління закладом освіти, методи навчання дорослих, національно-патріотичне виховання, методи і методика виховання, наскрізне виховання цінностей в умовах НУШ.

Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити