РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД КАФЕДРИ

  Лютко Оксана Михайлівна
  завідувач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти,
  кандидат філософських наук

  Освіта. У 2000 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Практична психологія та основи правознавства»; з 2003 по 2008 рр. навчалась в аспірантурі Житомирського державного університету ім. Івана Франка за напрямом релігієзнавство; у 2010 р.
  Дисертація. Тема «Релігійність як складова української ментальності та чинник самоідентифікації» й отримала науковий ступінь кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 - релігієзнавство. Доцент.
  Загальний стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить 09 років, у т.ч. в РОІППО 08 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед них 25 статей – у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; автор 3 спецкурсів («Підготовка педагогічних кадрів до використання у професійній діяльності альтернативної методики викладання суспільно-гуманітарних предметів «Філософія для дітей» (Р4с)», «Методологія партисипативного управління в процесі підготовки керівних педагогічних кадрів», «Формування та реалізація кадрової політики у закладі освіти») та 2 монографій («Релігійність як складова української ментальності та чинник самоідентифікації», «Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі освіти»).
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота начальника управління освіти і науки РОДА (2013); Почесна грамота голови Рівненської обласної ради (2017); Почесна грамота голови Рівненської ОДА (2018).
  Напрями і тематика діяльності. Освітній і мотиваційний менеджмент. Інноваційні методи навчання та виховання учнів.
  Наукова і професійна активність – за посиланням Завантажити

  Черній Алла Леонідівна
  ректор,
  кандидат політичних наук, доцент

  Освіта.  Рівненський державний педагогічний інститут. Спеціальність  «Українська мова та література», кваліфікація учитель української мови та літератури. 1995 р.
  Дисертація (тема, спеціальність, рік) і вчене звання.
  Кандидат політичних наук зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку». Тема дисертації: «Чинник кризовості у трансформуванні суспільно-політичних систем перехідного періоду», 2005 р.
  Вчене звання – доцент, 2014 р.
  Загальний стаж – 26 років (стаж науково-педагогічної роботи  – 26 років).
  Кількість публікацій. Автор понад 60 праць наукового та навчально-методичного характеру.
  Нагороди, почесні звання.
  Нагороджена почесною грамотою Верховної Ради України (2013), почесною грамотою Рівненської обласної ради (2018), почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2019), почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України (2019), грамотою Міністерства освіти і науки України (2019).
  Напрями і тематика  діяльності.
  Освітня політика, управляння освітою в умовах децентралізації влади, концептуальні засади фінансового забезпечення освіти.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

   

  Долід В’ячеслав Валентинович
  проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи,
  кандидат історичних наук

  Освіта. У 2007 році закінчив Рівненський державний гуманітарний університет. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобув кваліфікацію викладача історії та методики викладання історії у вищих навчальних закладах, вчителя історії та основ правознавства.
  Дисертація. У 2010 році рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України на підставі прилюдного захисту присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія. Тема дисертації: «Трансваальська криза в оцінці британського політикуму та суспільства (1895–1896 рр.)»
  Загальний стаж роботи 9 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Автор понад 40 праць наукового та навчально-методичного характеру.
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2012), Подяка Рівненської обласної ради (2017), Почесна грамота Рівненської обласної ради (2019), Грамота Національної академії педагогічних наук України (2019), Подяка Міністерства освіти і науки України (2019).
  Напрями та тематика діяльності. Формування навичок майбутнього, освіта впродовж життя, світова історія та макро-історичні процеси.
  Наукова і професійна активністьза посиланням Завантажити

   

  Мельник Надія Адамівна,
  проректор з науково-методичної роботи,
  кандидат педагогічних наук

  Освіта. Закінчила Рівненський педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського, спеціальність «Українська мова і література», 1985; Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені С. Дем`янчука, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Магістр філології. Викладач-дослідник української мови і літератури», 2008.
  Дисертація. Кандидат педагогічних наук, тема дисертації «Система управління організаційно-педагогічною діяльністю освітнього округу», спеціальність «Теорія і методика управління освітою», 2013.
  Загальний стаж роботи – 41 рік, у тому числі педагогічний стаж – 40 років, стаж на науково-педагогічних посадах – 12 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: основні результати наукової діяльності висвітлено в 46 наукових публікаціях, серед них 23 статті – у наукових фахових виданнях України; 1 – у науковому  виданні іноземних держав; 19 методичних рекомендацій (серед яких: щодо підготовки методичної розробки у процесі атестації педагогічних працівників та присвоєння звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист», 2016 рік, створення ефективної системи менеджменту освіти в умовах опорних закладів, 2017 рік),  науково-методичний посібник «Управління освітнім округом: теоретичний аспект».
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота Ровенського обласного відділу народної освіти (1986), Почесна грамота відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації (1997), Грамота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2014, 2018), Грамоти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2000, 2007), Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2010, 2011, 2018), нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2002), Почесна грамота Рівненської обласної ради (2006), нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» (2008), Грамота ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (2009), Почесні грамоти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (2011, 2016), Грамоти Інституту інноваційних технологій і змісту освіту Міністерства освіти і науки України (2012, 2013), Почесна грамота та грамоти Національної академії педагогічних наук України (2012, 2014, 2019), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2019).
  Напрями і тематика діяльності: інноваційний менеджмент; розвиток професійної майстерності педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти; науково-методична робота в закладах та установах освіти; функціонування опорних закладів освіти та освітніх округів в умовах децентралізації; підготовка педагогічних працівників та керівних кадрів до роботи в умовах Нової української школи; формування наскрізних навичок ХХI століття.
  Надія Мельник – регіональний координатор трьох всеукраїнських експериментів та двох всеукраїнських науково-педагогічних проектів, науковий керівник регіонального експерименту та науковий консультант регіонального експерименту; член двох наукових лабораторій УВУПО ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» з теми «Підготовка керівників опорних шкіл у системі ППО до управління освітніми округами» та «Підготовка нормативно-правових документів у галузі освіти»; сертифікований експерт з основ освітнього менеджменту,  сертифікований експерт-консультант із питань оцінювання ефективності та результативності діяльності науково-методичних установ; регіональний координатор та тренер Нової української школи.
  Наукова і професійна активність  - за посиланням Завантажити

   

  Ворон Ольга Григорівна 
  старший викладач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти,
  кандидат педагогічних наук

  Освіта. Рівненський державний педагогічний інститут, спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання», 1995 рік.
  Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Управління навчальним закладом», 2010 рік.
  Дисертація. Управління розвитком інформаційної культури директора загальноосвітнього навчального закладу в післядипломній освіті», спеціальність 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою», 2019 рік. Здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
  Загальний стаж роботи 29 років 3 місяці, в т. ч. 20 років – педагогічний стаж, 9 років 3 міс. – стаж на науково-педагогічній посаді.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Автор 20 наукових та навчально-методичних праць, серед них 9 статей – у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 1 стаття – у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, Copernicus рекомендованих МОН, 6 статей  - у посібниках, 2 методичні рекомендації та 3 ООП.
  Нагороди, почесні звання. «Учитель-методист»; Почесна грамота Міністерства освіти України; Значок «Відмінник освіти України»; Почесні грамоти Рівненської обласної ради Рівненської обласної державної адміністрації, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Грамоти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
  Напрями і тематика діяльності. Освітній менеджмент; Публічне адміністрування;
  Управлінська культура керівника закладу освіти; Роль керівника закладу загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти і децентралізації; Державно-громадське управління закладом загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти в Україні;  Розвиток управлінської компетентності керівника закладу освіти; сучасні освітні технології.
  Наукова і професійна активність – за посиланням Завантажити

  Зиль Володимир Васильович,
  старший викладач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти

  Освіта. У 2009 році закінчив Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»; з 2011 по 2014 рр. навчався в аспірантурі Інституту історії України НАН України. У 2016 році взяв участь у Програмі обміну Бібліотеки Конгресу США «Open World», у 2017/2018 рр. успішно завершив освітню програму «Good Governance» Школи публічного адміністрування Українського католицького університету.
  Загальний стаж наукової, педагогічної та науково-педагогічної роботи становить 7 р.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Автор 14 наукових та навчально-методичних праць, серед них 11 статтей – у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; співавтор монографії «Державна гендерна політика на місцевому рівні. Дослідження щодо визначення інституційної спроможності органів влади».
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота Рівненської міської ради за успіхи у реалізації державної молодіжної політики (2008 р.), Почесна грамота Міністерства у справах молоді та спорту (2018 р.), Премія Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування (Постанова №2156 від 08.10.2019 р.).
  Напрями і тематика  діяльності. Соціально-демографічні процеси на Волині періоду Другої світової війни. Демократизація та партнерство закладів освіти. Інституційна спроможність органів місцевого самоврядування, установ та організацій. ґендер, молодіжна політика. Сертифікований тренер Всеукраїнський програм «Демократична школа» та «Молодіжний працівник». Тренер для тренерів та тренерів-педагогів, які проводять супервізію (наказ МОН №1389 від 13.12.2018р.).
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Козакевич Антоніна Станіславівна,
  доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти,
  кандидат економічних наук

  Освіта. Закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію, спеціальність «Економіка і організація сільського господарства», 1981р.
  Дисертація. Кандидат економічних наук, доцент. Тема дисертації «Діяльність жінки-керівника в контектсі розвитку менеджменту сільськогосподарських підприємств» спеціальність економіка, організація і управління підприємствами, 2005р.
  Загальний стаж роботи 43 роки, у тому числі педагогічний стаж – 32 роки, стаж на науково-педагогічних посадах – 19 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, серед них 25 статей – у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; 3 статті у наукових  виданнях іноземних держав, 15 методичних рекомендацій, автор монографії «Управлінська діяльність керівників аграрних підприємств (гендерний аспект)»
  Нагороди, почесні звання. Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти України.
  Напрями і тематика діяльності. Управління економічними та соціальними процесами в умовах трансформації економіки України.
  Наукова і професійна активність – за посиланням: Завантажити

  Люшин Микола Олександрович,
  завідувач кабінету освітнього адміністрування, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти

  Освіта. Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки. Історія, вчитель історії і суспільствознавства середньої школи, 1985 р.
  Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». Менеджмент організацій, магістр з менеджменту організацій, 2009 р.
  Дисертація. Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)». Тема дисертації: «Методичні засади реалізації релігієзнавчої складової змісту всесвітньої історії у 6–7 класах», 2014 р.
  Загальний стаж роботи 42 роки, в т. ч. педагогічний стаж – 34 роки, з них досвід викладацької роботи у закладах вищої освіти – 16 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: шість посібників; понад 80 статей, повідомлень, науково-методичних розробок із питань загальної середньої та післядипломної педагогічної освіти, з них опубліковані: 20 – у наукових фахових виданнях України; три – наукових виданнях іноземних держав (Білорусі, Польщі, Росії); сім – виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.
  Нагороди, почесні звання: Почесна грамота Міністерства народної освіти УРСР, 1989 р. Почесна грамота відділу освіти Рівненського міськвиконкому, якою нагороджений як переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 96». Знак Міністерства освіти України «Відмінник освіти України», 1996 р. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2008 р. Грамота управління освіти Рівненського міськвиконкому, 2010 р. Знак Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Василь Сухомлинський», 2011 р. Грамота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 2014 р. Почесна грамота Рівненської обласної ради, 2015 р. Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, 2016 р. Грамота Національної академії педагогічних наук України, 2019 р.
  Напрями і тематика діяльності: науково-методичний супровід менеджменту освітніх організацій на інституційному рівні; науково-методичне забезпечення розвитку професійних компетентностей керівних кадрів освітньої галузі в умовах змін; методичні основи навчання предметів суспільствознавчого циклу в середній школі.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

 • МЕТА І ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

  • Науково-методична підготовка менеджерів в освіті.
  • Реалізація Концепції цілеспрямованого фахового зростання педагогічних працівників.
  • Запровадження заходів входження післядипломної педагогічної освіти в світовий освітній простір та євроатлантичну інтеграцію.
  • Виконання регіональної програми розвитку освіти в Рівненській області та Концепції діяльності РОІППО.
 • СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • Підготовка педагогічних кадрів до управління освітою, вдосконалення діяльності органів управління освітою та сучасних закладів освіти.
  • Науково-методичне забезпечення вирішення сучасних проблем управління освітою, розвитку інноваційної діяльності закладів освіти.
  • Моделювання технологій управління територіальними освітніми та педагогічними системами.
  • Оновлення парадигми змісту освіти шляхом впровадження досягнень вітчизняної і світової педагогіки, теорії управління, психології.
  • Управління процесом упровадження інноваційних педагогічних технологій в практичну діяльність закладів і установ освіти.
  • Проведення науково-дослідної експериментальної роботи з розвитку освіти та ефективності управління освітою і закладами освіти.
 • НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

  Розуміючи вагомість надання освітніх послуг, науково-педагогічні працівники кафедри працюють над оновленням освітньо-професійних програм (ОПП) підвищення кваліфікації керівників закладів освіти. У навчально-тематичний план включено заняття, що сприяють реалізації Концепції «Нова українська школа», Закону України «Про освіту», створенню ефективної системи менеджменту освіти в умовах опорних шкіл, партнерської взаємодії учасників освітнього процесу та громадськості, формуванню професійного іміджу керівника закладу освіти, зокрема:
  - міні-тренінги («Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі освіти», «Ситуаційний підхід до ефективного керівництва: ситуаційне лідерство», «Розробка стратегії розвитку закладу освіти», «Маркетинг в освіті та зв’язки з громадськістю», «Створення ефективної системи менеджменту освіти в опорних та інших закладах освіти», «Розробка фандрейзингової стратегії», «Становлення сучасного менеджера через розвиток управлінської компетентності», «Технології науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісної освіти» тощо);
  - практичні заняття («Автономія закладу освіти: освітні та фінансово-господарські повноваження»; «Нормативно-правова основа функціонування системи загальної середньої освіти в умовах децентралізації», «Забезпечення фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти, як передумова формування сучасного кваліфікованого робітника», «Інноваційна діяльність як ресурс розвитку закладу освіти: від теорії до практики», «Функції процесу управління закладами освіти. Сучасні підходи до планування діяльності закладу освіти», «Модернізація системи трудового потенціалу» тощо);
  - програми спецкурсів («Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі освіти», «Міжнародні економічні відносини», «Інформаційна культура керівника закладу освіти»);
  - вісник кафедри філософії економіки та менеджменту освіти, у якому систематизовано нормативно-правові акти щодо реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», особливостей фінансування освітньої галузі у 2018 році, створення опорних шкіл, організації поточної діяльності закладу загальної середньої освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо.


 • НАУКОВА РОБОТА

   

  Загалом за 2018 рік науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено та опубліковано:

  - більше 25 статей у різноманітних виданнях;

  - другий випуск «Науково-методичного вісника кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти», в якому впорядковано нормативно-правові акти для ЗЗСО (упорядник ст. викладач Г. Є. Тригубець);

  -  «Енциклопедію позашкільної освіти» (за редакцією д.пед.н., проф. Пустовіта Г. П. та к.політ.н., доцента Черній А. Л.);

  - навчально-методичний посібник «Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі освіти» (автор к.філос.н., доц. О. М. Лютко);

  - термінологічний словник з освітнього менеджменту «Тезаурус мотивації» (упорядник ст. викладач О. Г. Ворон);

  - спецкурс «Інформаційна культура керівника закладу освіти» (автор ст. викладач О. Г. Ворон).

   

  Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у більш ніш 40 наукових і науково-практичних конференціях (протокол засідання кафедри ФЕМО від 08.11.2018 №7).

   

  У 2018 році науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали наукове консультування експериментів різного рівня:

  - Всеукраїнського експерименту з упровадження науково-педагогічного проекту «Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти» (Наказ МОНУ від 30.06.2016 № 733). Консультанти: к.філос.н, доц. Лютко О.М, ст викладач Тригубець Г. Є., учасники експерименту: Опорний заклад Балашівська ЗОШ Березнівської районної ради, Млинівська гуманітарна гімназія Млинівської районної ради, Котівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рівненської районної ради;

  - науково-дослідної лабораторії методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера в Університеті Менеджменту освіти 2016-2022 роки (к.пед.н., доцент Н. А. Мельник);

  - дослідно-експериментальної роботи (всеукраїнський рівень) «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл». (2 заклади). Наказ МОН України від 19.01.2017 № 79, 2017 – 2021 рр. Наукові керівники: Завалевський Ю. І., доктор педагогічних наук, професор, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Мариновська О. Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського ОІППО. Координатор: к.пед.н., доцент М. О. Люшин;

  - дослідно-експериментальної роботи (регіональний рівень) «Організаційно-педагогічні умови створення системи мультипрофільного навчання в закладі освіти». (Радивилівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія»). Наказ УОН РОДА від 30.11.2016 № 594, 2016 – 2021 рр. Науковий керівник: Мельник Н. А., кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи РОІППО. Науковий консультант:  к.пед.н., доцент М. О. Люшин.

   

  Керівництво учнем, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної учнівської олімпіади/II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук

  Науково-педагогічні працівники кафедри (к.пед.н., доцент В. В. Долід, к.філос.н., доцент О. М. Лютко) працюють у складі журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Рівненської Малої академії наук, експертами-консультантами Обласного етапу турніру юних філософів і релігієзнавців; експертами-консультантами ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади.

   

  Робота над науковою темою інтитуту/кафедри.

  Науково-педагогічні працівники кафедри ФЕМО працюють не лише над індивідуальною творчою темою («Реалізація мотиваційного менеджменту в щоденному управлінні» (О. М. Лютко), «Розвиток творчого потенціалу та особистісних можливостей учнів у процесі реалізації НУШ» (В. В. Демченко), «Інформаційна культура керівника закладу освіти» (О. Г. Ворон), «Інтеграція тренінгової технології в діяльність керівника закладу освіти» (В. В. Зиль), а й над реалізацією наукової теми кафедри «Науково-методичні основи формування мотивації професійного зростання та якісного підвищення кваліфікації  керівних і педагогічних  кадрів». Упродовж 2018 року проаналізовано існуючий вітчизняний і зарубіжний досвід запровадження мотиваційних моделей підвищення ефективності праці, опубліковано навчально-методичний посібник «Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі освіти» та термінологічний словник з освітнього менеджменту «Тезаурус мотивації»; сформульовано понятійний апарат і розпочато роботу над розробкою методики дослідження; окреслено завдання щодо подальшої роботи над науковою темою (підготовка діагностичного інструментарію та вивчення готовності керівника закладу освіти до ефективної діяльності в умовах перманентних змін).

   

  -  «Енциклопедію позашкільної освіти» (за редакцією д.пед.н., проф. Пустовіта Г. П. та к.політ.н., доцента Черній А. Л.);

  - термінологічний словник з освітнього менеджменту «Тезаурус мотивації» (упорядник ст. викладач О. Г. Ворон);

  - навчально-методичний посібник «Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі освіти» (автор к.філос.н., доц. О. М. Лютко);

  - спецкурс «Інформаційна культура керівника закладу освіти» (автор ст. викладач О. Г. Ворон).

 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

  Планування методичної роботи кафедри

  Відповідно до вимог організації освітнього процесу в РОІППО складений і затверджений план роботи кафедри на навчальний рік, в якому відображені всі напрями діяльності кафедри, у т.ч.: розроблений і затверджений план засідань кафедри, в якому питому вагу складає розгляд і обговорення питань методичного характеру.

  Відповідно до плану роботи кафедри науково-педагогічними працівниками кафедри було проведено:

  - 3 вебінари для педагогів із теми «Особливості діагностики загальної обдарованості дітей та молоді в процесі здійснення їх навчання та виховання»;

  - інтернет-конференцію  із теми «Психолого-педагогічні особливості формування професійної компетентності педагогів, що працюють над виявленням та розвитком креативних можливостей дітей та підлітків засобами методичної роботи закладів загальної середньої освіти»;

  - 3 семінари з реалізації Всеукраїнського експерименту щодо упровадження науково-педагогічного проекту «Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти»;

  - тиждень кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти у рамках якого проведено:

  • педагогічний міст освітян Рівненщини, Млинівщини і Березнівщини з теми «Методологічна культура – найвищій рівень професіоналізму вчителя»;
  • семінар-практикум із заступниками директорів ЗЗСО Здолбунівського району з теми «Реалізація завдань Концепції «Нова українська школа»;
  • засідання «Книжкової лабораторії» з теми «КнигоНУШ: особистий і професійний розвиток педагога»;
  • два міні-тренінги «Людина як вона є. Пізнай себе» та «Ціннісний фундамент модерної демократичної школи»;
  • майстер-клас «Теоретико-практичні засади впровадження методики «Р4с» («Філософія для дітей»).

  У 2018 році із діяльністю кафедри мали можливість ознайомитися 578 учасників групи «Кафедра філософії, економіки та менеджменту освіти РОІППО» в соціальній мережі «Facebook» (https://www.facebook.com/groups/1898955710327681/).

   

  Результативність масових педагогічних заходів всеукраїнського та обласного рівня

  Науково-педагогічні працівники кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти РОІППО щороку беруть участь у всеукраїнських і регіональних науково-методичних заходах, зокрема:

  • Всеукраїнському конкурсі наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти;
  • проблемних семінарах з теми «Методологічна культура – найвищий рівень професіоналізму вчителя»;
  • міжкафедральних зустрічах («XIV літня школа медіа-освіти і медіа грамотності» спільно із Волинським ОІППО);
  • програмі «Школа як осередок розвитку громади» неурядової організації Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»;
  • засіданнях педагогічних рад закладів освіти (Рівнеська ЗОШ №11, Млинівська гуманітарна гімназія, Здолбунівська гімназія, Новосілківський НВК Здолбунівського району);
  • практичних семінарах («Реалізація завдань Концепції НУШ» 04.05. Здолбунівська ЗОШ №4; семінар щодо участі у четвертій хвилі Програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа» 08.10. РОІППО; «Сучасні підходи до організації освітнього процесу в умовах реформування освіти» 27.11 на базі Рівненського колегіуму, «Сучасні методи навчання молодших школярів» 14.12 на базі Рівненської ЗОШ №18);
  • засіданнях «круглих столів» («Включення проблеми гендерної рівності до дискурсу політичної еліти Рівненської області»; «Децентралізація освіти: основні тенденції та перспективи» та ін.);
  • прес-конференціях («Реалізація Концепції Нової української школи», «Кращі практики самоврядування», «Наскільки прозорими є органи місцевого самоврядування Рівненщини?» та ін.);
  • нарадах і науково-методичних конференціях різного рівня тощо.

   

 • СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ОСВІТНІМИ УСТАНОВАМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В МЕЖАХ УКРАЇНИ

  Науково-педагогічні працівники кафедри співпрацюють із:
  - ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Українським відкритим університетом післядипломної освіти (організація діяльності Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників системи ППО, к.пед.н., доцент Мельник Н.А., участь у роботі наукової лабораторії «Розроблення й упровадження в практику стандарту підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів освіти (відповідно до категорії педагогічних працівників та керівників освіти» к.філос.н., доцент Лютко О. М.);
  - Українським відкритим університетом післядипломної освіти (участь у лабораторії кафедри державної служби та менеджменту освіти з питань створення системи внутрішнього забезпечення якості освіти в опорних закладах загальної середньої освіти в умовах модернізаційних змін, к.пед.н., доцент Мельник Н.А.);
  - кафедрою філософії й кафедрою педагогіки, психології та управління навчальними закладами Житомирського державного університету ім. Івана Франка з проблем трансферу інновацій у системі управління загальноосвітніми навчальними закладами (к.філос.н., доцент Лютко О. М.);
  - кафедрою освітнього менеджменту Дніпропетроської академії неперервної освіти, Опорним закладом Балашівська ЗОШ І-ІІІ ст. Березнівської районної ради, Млинівською гуманітарною гімназією Млинівської районної ради, КотівськоюЗОШ І-ІІІ ст. Рівненської районної ради з питань розвитку методологічної культури вчителя (Тригубець Г. Є., Лютко О. М.);
  - Національним університетом водного господарства та природокористування із питань організації та проведення практичних занять для студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне управління й адміністрування» (к.екон.н., доцент Степанюк Н. А.);
  - Івано-Франківським, Тернопільським, Миколаївським, Чернігівським регіональними центрами Інституту обдарованої дитини НАПН України, Ковельською міською гімназією (Волинська область) із питань технології та теорії формування і розвитку професійної компетентності педагогів у роботі з обдарованими дітьми (к.пед.н., доцент Демченко В. В.);
  - «Фундацією імені Князів-благодійників Острозьких», «Проекти, громади, донори»; ГО «Центр студій політики пам’яті та публічної історії «Мнемоніка», ГО «Світас»із питань написання спільних проектів і реалізації проекту «Відродження полікультурності в меморіальному просторі м. Рівне» (к.іст.н., доцент Долід В. В.).
  - Рівненською Малою академією наук (участь в роботі журі Другого етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН України тощо).