РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  Полицяк Наталія Іванівна,
  завідувач кабінету редакційно-видавничої діяльності

  Освіта 1996–2001 р., Рівненський державний гуманітарний університет, факультет «Історико-соціологічний», спеціальність «Всесвітня історія і практична психологія», кваліфікація «вчитель всесвітньої історії та практичний психолог в закладах освіти», диплом спеціаліста (денна форма навчання); 2002–2004 р., Рівненський державний гуманітарний університет, факультет «Художньо-педагогічний», спеціальність «Культурологія», кваліфікація «магістр-культуролог, викладач культурології вищих навчальних закладів»,  диплом магістра (заочна форма навчання).
  Додаткова освітатравень-червень 2009 р., навчальна програма «Школа судочинства», організована за підтримки Проєкту «Україна: Верховенство права», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту РОГО КВУ «Покращення обізнаності громадян про судову систему», м. Рівне;  червень 2018 р., онлайн-курс «Історія України. Зародження української нації», розроблений студією онлайн-освіти EdEra; червень 2018 р., онлайн-курс для вчителів початкової школи, розроблений Міністерством освіти і науки України, студією онлайн-освіти EdEra та громадською спілкою «Освіторія».
  Загальний стаж роботи – 20 років,
  Кількість наукових і науково-методичних праць –  основні результати науково-методичної діяльності висвітлено в 12 публікаціях, серед них науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості», 2013 р.; науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка»,  2014 та 2015 р.; журнал «Сучасна школа України», 2017 р.; статті у методичних посібниках, збірниках матеріалів Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, присвячених освітнім інноваціям, евристичному потенціалу мислення людини в інформаційному світі, обдарованості особистості, 2013-2014 рр..
   Нагороди, почесні звання. Почесна грамота відділу освіти Гощанської РДА (2003), грамота відділу освіти Гощанської РДА (2008), грамота відділу освіти Гощанської РДА (2010), Почесна грамота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2011).
  Напрями і тематика діяльності – забезпечення складання проектів перспективного і річного тематичних планів щодо випуску науково-методичної літератури відповідно до напрямів роботи інституту; контроль за виконанням графіків щодо набору, друкування і виготовлення тиражів видань; підготовка та видання науково-методичних матеріалів та літератури інституту та науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка». 

  Наукова і професійна активність  - за посиланням  Завантажити

   

  Заводна Леся Михайлівна,
  методист кабінету редакційно-видавничої діяльності Рівненського ОІППО

  Освіта. Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут, спеціаліст. Спеціальність «Українська мова та література, історія»; кваліфікація «вчитель української мови та літератури, історії», 1997; Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем'янчука», магістр. Спеціальність «Українська мова і література»; кваліфікація «філолог, викладач української мови та літератури», «вчитель зарубіжної літератури, історії», 2014.
  Загальний стажроботи27 років, у тому числі педагогічний стаж – 18 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: основні результати наукової діяльності висвітлено у 5 наукових публікаціях, серед них 3 статті – у наукових фахових виданнях України; 1 – у науково-методичному виданні; 1 – у періодичному виданні.
  Нагороди. Грамоти Рівненського ОІППО (2015, 2018).
  Напрями і тематика діяльності: редакційно-видавнича підготовка до друку необхідної науково-методичної літератури, посібників, тез конференцій, методичних рекомендацій, вісників кафедр, інформаційних матеріалів; відбір, рецензування та додрукарська підготовка статей до фахового науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»; здійснення науково-методичного консультування працівників РОІППО, дописувачів науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка» щодо написання тез, наукових статей, доповідей, укладання та додрукарської підготовки посібників, збірників, монографій. Наукова і професійна активність  - за посиланням  Завантажити

   

  Волосюк Анатолій Анатолійович,
  методист кабінету редакційно-видавничої діяльності

  Освіта. Закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, спеціаліст, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика». Вчитель фізики, астрономії, трудового навчання (радіоелектроніка), креслення і безпеки життєдіяльності, 2007;
  Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», магістр.
  Спеціальність «Педагогіка вищої школи», спеціальність «Викладач університетів та вищих навчальних закладів», 2009.
  Загальний стаж роботи – 15 років, у тому числі педагогічний стаж – 14 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: 7 наукових і науково-методичних
  праць, в т.ч. посібників –1, рекомендацій – 2, статей – 1, в т. ч. у фахових наукових виданнях
  України – 1, анотованих каталогів – 3.
  Нагороди, почесні звання. - Подяка управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2015). - Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної
  адміністрації (2011).
  Напрями і тематика діяльності:
  організація додрукарської підготовки (верстка) документації, науково-методичних
  матеріалів посібників, тез конференцій, методичних рекомендацій, вісників кафедр, кабінетів
  тощо та науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка».
  Наукова і професійна активність - за посиланням:  Завантажити

  Мазурок Мирослава Василівна,
  методист кабінету редакційно-видавничої діяльності
  Рівненського ОІППО

  Освіта. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, спеціаліст. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література»; кваліфікація «вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури та художньої культури», 2003;
  Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», магістр. Спеціальність «Педагогіка вищої школи»; кваліфікація «викладач університетів та вищих навчальних закладів», 2009.
  Загальний стаж роботи – 18 років, у тому числі педагогічний стаж – 18 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: основні результати наукової діяльності висвітлено у 6 наукових публікаціях, серед них 4 статті – у наукових фахових виданнях України; 1 – у науково-методичному виданні,  1 методичні рекомендації.
  Нагороди. Грамота Управління освіти і науки Рівненської ОДА (2009); Грамота Рівненського ОІППО (2010).
  Напрями і тематика діяльності: редакційно-видавнича підготовка до друку необхідної науково-методичної літератури, посібників, тез конференцій, методичних рекомендацій, вісників кафедр, інформаційних матеріалів; відбір, рецензування та додрукарська підготовка статей до фахового науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»; здійснення науково-методичногоконсультування працівників РОІППО, дописувачів науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка» щодо написання тез, наукових статей, доповідей, укладання та додрукарської підготовки посібників, збірників, монографій.

  Наукова і професійна активність - за посиланням:  Завантажити

 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Мета кабінету редакційно-видавничої діяльності – забезпечення навчального процесу інституту необхідною навчально-методичною літературою, інформаційними та організаційно-дидактичними матеріалами, підготовка та видання науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка».

 • ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Діяльність кабінету здійснюється за такими основними напрямами та завданнями:
  • Редакційна підготовка рукописів за розробками науковців, що рекомендовані до видання рішенням вченої та науково-методичної ради РОІППО.
  • Редагування текстових матеріалів відповідно до вимог стандарту, забезпечення поліграфічного виконання видань високої якості та у кількості, що забезпечує оптимальні умови навчання на замовлення кафедр.
  • Редагування та видання всеукраїнського науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка», що входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук (Постанова президії ВАК України № 01-05/5 від 1.07.2010 р.).
  • Формування електронної версії науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка».
  • Здійснення обов’язкової розсилки журналу згідно із Законом України «Про обов’язковий примірник документів» №595-ХІV від 9.04.1999 р. та Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» № 608 від 10.05.2002 р.
  • Розміщення інформації про науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» у передплатному каталозі видань України.
  • Популяризація друкованої продукції інституту.
 • РАДА КАБІНЕТУ


  ІЛЬНИЦЬКИЙ Володимир Олегович голова ради кабінету

  ЗАВОДНА Леся Михайлівна, секретар ради кабінету

  ВОЛОСЮК Анатолій Анатолійович, член ради кабінету

  БОГОМАЗЮК Вікторія Іванівна, член ради кабінету