РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  Люшин Микола Олександрович,
  завідувач кабінету освітнього адміністрування

  Освіта. Закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, спеціальність «Історія», кваліфікація «Вчитель історії і суспільствознавства середньої школи», 1985; Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація «Магістр з менеджменту організацій», 2009.
  Науковий ступінь. Кандидат педагогічних наук, тема дисертації «Методичні засади реалізації релігієзнавчої складової змісту всесвітньої історії у 6–7 класах», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)», 2014.
  Загальний стаж роботи – 42 роки, у тому числі педагогічний стаж – 34 роки, стаж на науково-педагогічних посадах – 16 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Основні результати наукової, науково-методичної діяльності висвітлюють: шість посібників; понад 80 статей, повідомлень, науково-методичних розробок із питань загальної середньої та післядипломної педагогічної освіти, з них 20 опубліковані у наукових фахових виданнях України, три – у наукових виданнях іноземних держав (Білорусі, Польщі, Росії), сім – у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.
  Нагороди та відзнаки: Почесна грамота Міністерства народної освіти УРСР (1989); Почесна грамота відділу освіти Рівненського міськвиконкому (1996); Знак Міністерства освіти України «Відмінник освіти України» (1996); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008); Грамота управління освіти Рівненського міськвиконкому (2010); Знак Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Василь Сухомлинський» (2011); Грамота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2014); Почесна грамота Рівненської обласної ради (2015); Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2016); Грамота Національної академії педагогічних наук України (2019).
  Напрями і тематика діяльності: науково-методичний супровід менеджменту освітніх організацій на інституційному рівні;науково-методичне забезпечення розвитку професійних компетентностей керівних кадрів освітньої галузі в умовах змін;методичні основи навчання предметів суспільствознавчого циклу в середній школі.
  Регіональний координатор експерименту всеукраїнського рівня; науковий керівник та координатор інноваційного освітнього проєкту регіонального рівня; науковий консультант експерименту регіонального рівня; тренер для підготовки тренерів-педагогів з підвищення кваліфікації директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи відповідно до Концепції «Нова українська школа».
  Наукова і професійна активність – за посиланням.  Завантажити

  Климко Лариса Василівна,
  методист кабінету освітнього адміністрування

  Освіта. Закінчила Хмельницьке педагогічне училище, спеціальність «Викладання в початкових класах школи», 1979; Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В.П. Затонського, спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання», 1986.
  Загальний стаж роботи – 40 років, у тому числі педагогічний стаж – 37 років, стаж  на науково-педагогічних посадах – 10 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: основні результати науково-методичної діяльності висвітлюють понад 40 статей, повідомлень, науково-методичних розробок із питань загальної середньої та післядипломної педагогічної освіти, опублікованих у різних фахових виданнях; є автором та співавтором семи посібників.
  Нагороди, почесні звання. Знак Міністерства освіти України «Відмінник освіти України» (1996),  Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008), Почесна грамота Рівненської обласної ради (2009), Грамота управління освіти Рівненського міського виконавчого комітету (2010), Почесний диплом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012), Грамота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2014), Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2015), Грамота Української асоціації Василя Сухомлинського (2019).
  Напрями і тематика діяльності:  інноваційний менеджмент; науково-методичне забезпечення розвитку професійної майстерності керівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти; активне використання в освітній практиці моделі громадсько-активної школи; трансформація ідей В.О. Сухомлинського в сучасному освітньому менеджменті; підготовка педагогічних працівників та керівних кадрів до роботи в умовах Нової української школи.
  Климко Лариса Василівна – регіональний координатор поширення програми «Школа як осередок розвитку громади» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» у Рівненській області, регіональний координатор чотирьох проєктів громадсько-активних шкіл області Всеукраїнського конкурсу «Розвиток громад в Україні шляхом упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади», тренер Нової української школи.       
  Наукова і професійна активність  - за посиланням  Завантажити

   

  Козловська Світлана Степанівна,
  методист кабінету освітнього адміністрування

  Освіта. Закінчила Рівненький державний гуманітарний університет,  «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», 2005 рік.
  Загальний стаж роботи в т.ч. педагогічний - 11 років.
                 Кількість наукових і науково-методичних праць: основні результати наукової діяльності висвітлено в 5 наукових публікаціях, серед них 3 - методичні рекомендації, 1 - Анотований каталог XIV обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості «Педагогічні здобутки освітян Рівненщини та 1 – електронний інформаційний вісник «Експертиза проектів підручників для учнів 2, 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти в Рівненській області».
  Нагороди, почесні звання.
  У 2015 та 2018 році нагороджена грамотою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
  Напрями і тематика діяльності. Координація та вивчення діяльності районних, міських, в ОТГ методичних служб, науково-методичної та практичної допомоги їх працівникам; надання методичної допомоги щодо організації роботи опорних закладів та освітніх округів; здійснення науково-методичного забезпечення допрофільної підготовки та профільного навчання в старшій школі, підготовка педагогічних працівників до роботи в умовах профільного навчання, діяльності освітніх округів і опорних закладів; організація та проведення обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості; підготовка звітів.
  Наукова і професійна активність  - за посиланням  Завантажити

   

  Шмирук Надія Іванівна,
  методист кабінету освітнього адміністрування

  Освіта. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, російська)», 2005 рік; Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Педагогіка вищої школи», 2009 рік.
              Загальний стаж роботи – 12 років, стаж на науково-педагогічних посадах – 10 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: усього 9 праць, із них 4 статті у фахових виданнях, 1 анотований каталог, 1 методичні рекомендації, 3 статті у збірниках матеріалів.
  Нагороди, почесні звання. Грамота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2008, 2009), Грамоти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2010).
  Напрями і тематика діяльності: координація діяльності та надання науково-методичних консультацій працівникам районних, міських, в ОТГ методичним службам; організація та інформування працівників кабінетів інституту щодо проведення планових та позапланових науково-методичних заходів; інформаційно-методичний супровід освітньої діяльності; аналіз кількісного та якісного складу працівників методичних служб об’єднаних територіальних громад, завідувачів філій закладів освіти (опорних закладів освіти) з метою оптимізації структури методичної роботи, підвищення її ефективності; вивчення потреб і надання практичної допомоги новопризначеним педагогічним працівникам та молодим спеціалістам;збір, коригування та узагальнення пропозицій, поданих до річного плану роботи інституту; створення електронних баз даних методичних служб об’єднаних територіальних громад, завідувачів філій закладів освіти (опорних закладів освіти) регіону.
  Наукова і професійна активність  - за посиланням  Завантажити

  Ільницький Володимир Олегович,
  методист кабінету освітнього адміністрування

  Освіта. Закінчив Національний університет «Острозька Академія», спеціальність «Політологія», кваліфікація «Магістр політології»,  2009
  Загальний стаж роботи – 3 роки,.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: основні результати наукової діяльності висвітлено в 3 наукових публікаціях, серед них 3 статті – у наукових фахових виданнях України.
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2018).
  Напрями і тематика діяльності: забезпечення складання проектів перспективного і річного тематичних планів щодо випуску науково-методичної літератури відповідно до напрямів роботи інституту; контроль за виконанням графіків щодо набору, друкування і виготовлення тиражів видань; підготовка та видання науково-методичних матеріалів та літератури інституту та науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка».
  Наукова і професійна активність  - за посиланням  Завантажити

 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є науково-методичне забезпечення управлінської діяльності у системі загальної середньої освіти, організація науково-методичної роботи, трансформація сучасних наукових ідей у практичну діяльність керівних і педагогічних працівників, розвиток їхніх професійних компетентностей та управлінської культури.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

   Функції кабінету:
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в управлінській практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
  • компенсаторна – передбачає надання керівним і педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час курсів підвищення кваліфікації;
  • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
  • трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі управління освітою та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику закладів загальної середньої освіти (далі – закладів ЗСО);
  • діагностична – систематичний моніторинг фахового рівня керівних і педагогічних працівників;
  • моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації керівних і педагогічних працівників;
  • інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для його застосування в освітньому процесі та підвищення професійного рівня керівних і педагогічних кадрів;
  • організаційно-координувальна – координація діяльності методичних структур кабінету;
  • соціальна – створення належного психологічного клімату в кабінеті.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Пріоритетні напрями діяльності кабінету:
  • науково-методичне забезпечення управління закладами загальної середньої освіти (далі – закладами ЗСО);
  • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в управлінні закладами ЗСО регіону;
  • інформаційно-методичний супровід управлінської діяльності;
  • консультування керівників, заступників керівників закладів освіти з проблем сучасного розвитку освіти, організації управлінського процесу, впровадження досягнень освітнього менеджменту.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Основні завдання діяльності кабінету:
  • упровадження в педагогічну практику засад державно-громадського управління територіальними освітніми системами та закладами загальної середньої освіти (далі – закладами ЗСО) регіону;
  • модернізація змісту, форм і методів науково-методичної роботи щодо розвитку професійних компетентностей керівних і педагогічних працівників установ, закладів освіти в межах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти, Відкритого університету керівників освіти Рівненщини (ВУКОРу);
  • моніторинг стану організації управлінського процесу і науково-методичної роботи в закладах ЗСО;
  • патронаж (науково-методична підтримка) закладів ЗСО, які мають статус учасника експерименту (інноваційного освітнього проекту), в частині управління освітнім процесом;
  • вивчення потреб і надання практичної допомоги новопризначеним керівникам закладів ЗСО та іншим педагогічним працівникам;
  • використання інформаційно-комунікаційних, інших сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів в управлінській діяльності закладів освіти;
  • організація та проведення обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, науково-методичний супровід проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань керівників, педагогічних працівників закладів ЗСО; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
  • вивчення, узагальнення і поширення в освітній практиці педагогічного досвіду, наукових ідей, інноваційних педагогічних технологій; поповнення Банку педагогічного досвіду освітян області;
  • висвітлення в засобах масової інформації інноваційного стилю управління закладами освіти та управлінської діяльності окремих керівників закладів ЗСО.
 • РАДА КАБІНЕТУ

 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАБІНЕТУ

  Науково-методичний супровід реалізації функцій маркетингу як складника управління закладом загальної середньої освіти.