Оголошення

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

-       завідувача кафедри суспільно-гуманітарної освіти (1 ставки),

-       доцента кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти (0,5 ставки).

 Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду завідувача кафедри суспільно-гуманітарної освіти Рівненського ОІППО

1. Науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності українська література.

2. Стаж наукової, науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти (у тому числі закладах післядипломної педагогічної освіти) не менше п’яти років.

3. Досвід викладання навчальних дисциплін за профілем кафедри на високому науково-методичному рівні.

4. Рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1–18 пункту 30 Ліцензійних умов провадження  освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187

 

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду доцента кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського ОІППО

1. Науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності економіка, організація і управління підприємствами та вчене звання доцента.

2. Cтаж наукової, науково-педагогічної роботи не менше трьох років.

3. Досвід викладання навчальних дисциплін за профілем кафедри на високому науково-методичному рівні.

4. Рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1–18 пункту 30 Ліцензійних умов провадження  освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187

 

Прийом документів на участь у конкурсі

1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

        заяву на ім’я ректора, написану власноруч, про участь у конкурсі;

        особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють в Інституті);

        автобіографію (для осіб, які не працюють в Інституті);

        дві фотокартки розміром 4 на 6 см (для осіб, які не працюють в Інституті);

        копії дипломів про повну вищу освіту з додатками та науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені нотаріально або у відділі кадрів (для осіб, які не працюють в Інституті);

        копію трудової книжки (для осіб, які не працюють в Інституті), засвідченої нотаріально або у відділі кадрів;

        копії паспорта громадянина України (усі заповнені сторінки) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для осіб, які не працюють в Інституті);

        копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних осіб, які не працюють в Інституті);

        характеристику (рекомендацію) з останнього місця роботи або навчання (для осіб, які не працюють в Інституті);

        документи для підтвердження рівня наукової та професійної активності, які засвідчують виконання за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1–18 пункту 30 Ліцензійних умов;

        звіт про навчальну, наукову, методичну й організаційну роботу за попередній період (для осіб, які працюють в Інституті);

        документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);

        рецензію-відгук на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);

        письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних (для осіб, які не працюють в Інституті).

2. Заяви від претендентів на посади науково-педагогічних працівників приймає секретар конкурсної комісії РОІППО протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення в газеті «Вісті Рівненщини» та на офіційному веб-сайті РОІППО.

3. У випадку відсутності одного із документів, подання якого є обов’язковим, претенденту відмовляється у реєстрації заяви на участь у конкурсі.

4. Після закінчення встановлених умовами конкурсу строків подачі документів, заяви на участь у конкурсі не приймаються.

Адреса інституту: вул. В.Чорновола, 74; м. Рівне; 33028

Контактний телефон: 64-96-60

  • 21.06.2019
До списку новин