Оголошення

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

-       завідувача кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти (1 ставки),

-       завідувача кафедри природничо-математичної освіти (1 ставка),

-       старшого викладача кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти (0,75 ставки).

 

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду завідувача кафедри природничо-математичної освіти Рівненського ОІППО

У конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри можуть брати участь особи, які мають:

1. Науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та методика навчання (фізика)» та/або вчене звання доцента.

2. Стаж наукової, науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти (у тому числі закладах післядипломної педагогічної освіти) не менше п’яти років.

3. Досвід викладання навчальних дисциплін за профілем кафедри на високому науково-методичному рівні.

4. Досвід практичної роботи за фахом: вміння виконувати науково-дослідну, навчально-методичну, організаційну роботу за профілем кафедри.

5. Значні особисті досягнення у науковій і навчально-методичній роботі.

6. Наявність наукових праць за профілем кафедри.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду завідувача кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського ОІППО

У конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри можуть брати участь особи, які мають:

1. Науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Корекційна педагогіка» та/або вчене звання доцента.

2. Стаж наукової, науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти (у тому числі закладах післядипломної педагогічної освіти) не менше п’яти років.

3. Досвід викладання навчальних дисциплін за профілем кафедри на високому науково-методичному рівні.

4. Досвід практичної роботи за фахом: вміння виконувати науково-дослідну, навчально-методичну, організаційну роботу за профілем кафедри.

5. Значні особисті досягнення у науковій і навчально-методичній роботі.

6. Наявність наукових праць за профілем кафедри.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду старшого викладача кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського ОІППО

У конкурсі на заміщення посади старшого викладача кафедри можуть брати участь особи, які мають:

1. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія».

2. Cтаж наукової, науково-педагогічної роботи не менше 3 років.

3. Досвід викладання навчальних дисциплін за профілем кафедри на високому науково-методичному рівні.

4. Досвід практичної роботи за фахом: вміння виконувати науково-дослідну, навчально-методичну, організаційну роботу за профілем кафедри.

5. Досвід участі у всеукраїнських освітніх програмах і проектах.

6. Значні особисті досягнення у науковій і навчально-методичній роботі.

7. Наявність наукових праць за профілем кафедри.

Прийом документів на участь у конкурсі

1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

– заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора інституту;

– заповнений особовий листок з обліку кадрів;

– дві фотокартки розміром 4 см х 6 см;

– ксерокопії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування, участь у всеукраїнських освітніх програмах і проектах засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;

– оригінал та ксерокопію паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11);

– ксерокопію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи (для осіб, які не працюють у РОІППО, та бажають взяти участь у конкурсі);

– список наукових праць;

– звіт про навчальну, методичну, наукову та організаційну роботу науково-педагогічного працівника;

– автобіографію (для осіб, які не працюють у РОІППО, та бажають взяти участь у конкурсі);

– характеристику з останнього місця роботи (для осіб, які не працюють у РОІППО, та бажають взяти участь у конкурсі).

2. Заяви від претендентів на посади науково-педагогічних працівників приймає інспектор з кадрів РОІППО в місячний термін з дня опублікування оголошення в газеті «Вісті Рівненщини» та на офіційному веб-сайті РОІППО.

3. У випадку відсутності одного із документів, подання якого є обов’язковим, претенденту відмовляється у реєстрації заяви на участь у конкурсі.

4. Після закінчення встановлених умовами конкурсу строків подачі документів, заяви на участь у конкурсі не приймаються.

Адреса інституту: вул. В.Чорновола, 74; м. Рівне; 33028

Контактний телефон: 64-96-60


  • 12.10.2018
До списку новин