Оголошення

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональній науково-практичній конференції «Реформування сучасної освіти: діалог із Василем Сухомлинським»,

яка відбудеться 20 вересня 2018 року

на базі Рівненського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

 

Плануються такі напрями роботи:

-    трансформація ідей В. О. Сухомлинського в сучасному освітньому просторі;

-    педагогічні ідеї Василя Сухомлинського в Новій українській школі;

-    ідеї Василя Сухомлинського у підготовці майбутнього учителя;

-    використання ідей Василя Сухомлинського у системі післядипломної педагогічної освіти;

-    Василь Сухомлинський про роботу з дітьми з особливими потребами.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

 

Форми участі в конференції: очна та заочна.

 

Публікація матеріалів конференції передбачається (за вибором учасників):

· у науково-педагогічному журналі «Нова педагогічна думка», що входить до переліку наукових фахових видань України та зареєстрований в міжнародних наукометричних базах Index Copernicus international (ICI) і Google Scholar. Вимоги до публікації – у додатку Б;

· у збірнику наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні», що входить до переліку наукових фахових видань України та зареєстрований в міжнародній базі даних. Вимоги до публікації – у додатку В.

·  у електронному збірнику матеріалів, що планується до видання за темою конференції. Тези учасників конференції будуть розміщені на сайті РОІППО за адресою: http://www.roippo.org.ua/ розділ «Конференції». Вимоги до публікації  – у додатку Ґ.

 

Для участі в конференції необхідно до 27 серпня 2018 року надіслати:

· заявку (тези) на участь у конференції (додатки А) на електронну адресу kabidndr@gmail.com з темою листа «конференція Сухомлинський», файл з назвою: заявка_прізвище;

· текст статті в електронному варіанті для публікації у науково-педагогічному журналі «Нова педагогічна думка», на електронну адресу redakciya_roippo@ukr.net з темою листа «Сухомлинський», файл з назвою: стаття_прізвище.

· текст статті в електронному варіанті для публікації у збірнику наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні», на електронну адресу ktimv@rshu.edu.ua з темою листа «Сухомлинський», файл з назвою: стаття_прізвище.

 

 

Контактні телефони оргкомітету конференції:

Лютко Оксана Михайлівна – 097-988-51-02 (кафедра філософії, економіки та менеджменту освіти РОІППО);

Савчук Людмила Олександрівна – 066-330-33-10 (кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти РОІППО);

Баліка Людмила Миколаївна – 068-332-84-36 (кафедра теорії і методики виховання РДГУ);

Поліщук Ірина Віталіївна – 096-502-46-51 (кафедра теорії і методики виховання РДГУ).

 

 

 

Додаток А

Заявка на участь у конференції

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________
Місце роботи або навчання _________________________________________
Посада ___________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання ______________________________________
Тема доповіді ______________________________________________________
Запланована секція ________________________________________________
Необхідність сертифікату учасника так/ні.

Домашня адреса ____________________________________________________
Номер контактного телефону, е-mail __________________________________

 

Контакти оргкомітету:

Кабінет інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи РОІППО,

е-mail: kabidndr@gmail.com;

тел. (0362) 64-96-70;

Контактна особа: 098-768-58-54Антонюк Лілія Володимирівна.

Кафедра теорії та методики виховання РДГУ, .

e-mail: ktimv@rshu.edu.ua;

тел. (0362) 26-96-51;

Контактна особа: 096-502-46-51 – Поліщук Ірина Віталіївна.


 

  • 21.06.2018
До списку новин