Новини інституту

12-13 червня 2014 року на базі РОІППО було проведено засідання з теми «Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів»

12-13 червня 2014 року на базі РОІППО було проведено засідання з теми «Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів»

   12-13 червня 2014 року на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти спільно з Університетом менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України проведено VII засідання Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти з теми «Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів».

     У роботі Всеукраїнської школи новаторства взяли участь науковці Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, координатори Всеукраїнської школи новаторства; керівники структурних підрозділів закладів післядипломної педагогічної освіти з питань координації діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів; автори інноваційних розробок із питань науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, близько 50 представників обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та районних (міських) методичних кабінетів (центрів), а також понад 300 науково-педагогічних і педагогічних працівників Рівненського ОІППО, науково-методичних служб Рівненщини. Усього в роботі взяли участь керівні, науково-педагогічні і педагогічні працівники із 20 областей України.

     Із вітальним словом до учасників звернувся Григорій Таргонський, начальник управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, який окреслив стан та перспективи розвитку освітньої галузі регіону в контексті реалізації державних освітніх стандартів. Стратегію розвитку Рівненського ОІППО презентував Андрій Лавренчук, кандидат наук з державного управління, в. о. ректора інституту.

     У науковій частині засідання школи «Теоретико-методичні аспекти мережевої взаємодії як нової філософії освітньої комунікації» Світлана Штангей, кандидат педагогічних наук, заступник директора НМЦ координації закладів ППО, регіональних та міжнародних зв’язків Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, ознайомила учасників із теоретичними основами формування наукового потенціалу навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти з урахування дисемінаційних процесів. Із питанням «Хмаро орієнтовані середовища як чинник інноваційної взаємодії науково-методичних центрів із загальноосвітніми навчальними закладами» в онлайн-режимі виступила Світлана Литвинова, кандидат педагогічних наук, докторант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, директор методичного центру інформаційних технологій в освіті управління освіти Оболонського району м. Києва.

     Під час науково-практичної частини «Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб в умовах модернізаційних змін в освіті» Надія Мельник, кандидат педагогічних наук, проректор із науково-методичної роботи Рівненського ОІППО, окреслила зміст та напрями мережевої взаємодії науково-методичних служб в умовах модернізаціних змін в освіті. Алла Веліховська, доцент кафедри природничо-математичних наук та інформаційних технологій Миколаївського ОІППО, ознайомила учасників із мережевою взаємодією науково-методичних служб та педагогічних працівників навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти. Основні орієнтири модернізації методичного менеджменту в руслі цивілізаційних викликів розкрила Оксана Боднар, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання навчальних предметів та освітнього менеджменту Тернопільського ОКІППО. Роль електронного порталу як засобу підвищення рівня інформаційно-комунікаційного забезпечення реалізації державних освітніх стандартів у роботі регіональної школи новаторства представив проректор із науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва Рівненського ОІППО Іван Вєтров. Про мережеву взаємодію регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників розповіла Надія Білик, кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогічної майстерності Полтавського ОІППО ім. М.В. Остроградського, головний редактор науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога». Досвідом роботи щодо створення системи мережевої взаємодії науково-методичних служб поділилися Олександр Даценко, методист Олександрійського районного методичного кабінету Кіровоградської області, Валентина Ратушко, завідувач відділу освіти Лановецької райдержадміністрації та інші.

     У рамках практичної частини Школи новаторства відбулися засідання дев’ятнадцяти секцій: керівників структурних підрозділів закладів післядипломної педагогічної освіти з питань координації діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів; завідувачів районних, міських методичних кабінетів центрів; методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, які координують роботу педагогічних працівників за напрямами діяльності та інші.

     13 червня учасники Школи новаторства ознайомилися з творчою майстернею Миколи Піддубного, методиста кабінету суспільно-гуманітарних предметів Рівненського ОІППО, «Сучасний урок: трансформація і модернізація відповідно до державних освітніх стандартів», а також взяли участь у Всеукраїнській Інтернет-конференції«Регіональні та зональні школи новаторства в межах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників: перспективи розвитку». Під час конференції обговорено проблеми формування професійного партнерства регіональних і зональних шкіл новаторства у межах Всеукраїнської школи новаторства, створення інноваційного Всеукраїнського банку даних «Інноваційні форми науково-методичної роботи з керівними, науково-педагогічними і педагогічними працівниками» у межах Консорціуму закладів післядипломної освіти; розроблення інструментарію для здійснення моніторингу ефективності діяльності регіональних і зональних шкіл новаторства з метою відбору найкращих новаторських ідей і творчих напрацювань для занесення у Всеукраїнський банк даних; започаткування у виданнях регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти рубрики «Педагоги-новатори в системі післядипломної педагогічної освіти»; розроблення тезаурусу педагога-новатора системи ППО; започаткування проекту «Віртуальна лабораторія Всеукраїнської школи новаторства». Було презентовано роботу регіональних та зональних шкіл новаторства Рівненщини, метою діяльності яких є виявлення, популяризація інноваційних педагогічних методик, технологій, інтерактивних форм навчання та всебічне впровадження їх у педагогічну практику, пропаганда новаторського досвіду для підвищення фахового рівня керівних і педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

     Робота Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти вкотре засвідчила і продемонструвала свою доцільність, оскільки в системі науково-методичної роботи її діяльність спрямована на науково-методичне забезпечення ефективності процесів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та науково-методичний супровід процесів ефективного функціонування й розвитку закладів ППО на основі партнерства між усіма структурами і підрозділами системи освіти.

матеріали заходу

    

 

  • 20.06.2014
До списку новин