Новини інституту

10-11 квітня 2014 року в м. Рівному проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури»

 10-11 квітня 2014 року в м. Рівному проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури»

     10-11 квітня 2014 року в м. Рівному проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури», співорганізаторами якої стали Державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, Рівненський міський методичний кабінет та Рівненський навчально-виховний комплекс № 2 «Школа-ліцей», експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня.

     Відкрила науково-практичну конференцію Гавлітіна Тетяна Миколаївна, проректор із наукової роботи, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, окресливши проблеми формування духовно-моральних цінностей особистості в сучасних умовах.

     Учасників конференції привітали: Ровкач Ангеліна Василівна, головний спеціаліст управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації; Жовтан Мирослава Анатоліївна, завідувач Рівненського міського методичного кабінету, Єрмоленко Людмила Василівна, директор Андріївської неповної середньої загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Верходніпровської районної ради Дніпропетровської області.

     На пленарному засіданні конференції духовно-ціннісні засади формування екологічної культури розкрила Пустовіт Наталія Афанасіївна, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії екологічного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, старший науковий співробітник; Нагорний Андрій Ярославович, директор Рівненського навчально-виховного комплексу № 2 «Школа-ліцей» Рівненської міської ради, експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня, зробив характеристику моделі школи екологічної культури, розробленої у ході дослідно-експериментальної роботи; особливості підготовки фахівців вищої кваліфікації для реалізації ідей сталого розвитку озвучила Прищепа Алла Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри екології Національного університету водного господарства та природокористування; духовний та моральний аспекти екологічної культури з позицій державного управління розкрив Медведєв Ігор Анатолійович, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і педагогічного менеджменту, в.о. ректора Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; перспективу вирішення кризи екоетичних концепцій окреслив Матвійчук Андрій Васильович, кандидат філософських наук, доцент, декан юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука; роль природничої освіти у контексті екологічної складової Концепції сталого розвитку показала Харченко Наталія Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики змісту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології, безпеки людини та природи (МАНЕБ, м. Санкт-Петербург, Росія); важливість діяльності дитячих громадських організацій у формуванні екологічної культури молоді розкрила Тітечко Світлана Євстафіївна, вчитель географії Сарненської гімназії Рівненської області, вчитель-методист, голова дитячої громадської організації «Паросток», заслужений учитель України; важливість методичної підготовки майбутніх педагогів до формування екологічних понять у навчально-виховному процесі озвучила Грицай Наталія Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри біології Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука.

     Пленарне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції продовжилося на базі Рівненського навчально-виховного комплексу № 2 «Школа-ліцей». У ході заходу Пруцакова Ольга Леонідівна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії екологічного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, підняла проблему формування екологовиховних ідеалів школярів; акмеологічні підходи методичного супроводу процесу формування фахових компетентностей педагогів, що здійснюють реалізацію навчально-виховного процесу з предметів екологічного спрямування розкрила Жовтан Мирослава Анатоліївна, завідувач комунальної установи «Рівненський міський методичний кабінет» Рівненської міської ради. Учнівський і педагогічний колектив Рівненського навчально-виховного комплексу № 2 «Школа-ліцей» презентували результати експерименту всеукраїнського рівня зі створення моделі школи екологічної культури.


     Плідною та насиченою була робота і секційних засідань, які працювали за такими напрямами: концептуальні ідеї екологічної освіти та виховання в світлі нової парадигми освіти; досвід виховання духовно-моральних цінностей на основі гуманізації та гуманітаризації освіти в умовах школи екологічної культури; підготовка вчителя до формування екологічної свідомості та виховання екологічного ціннісного ставлення до оточуючого світу .

     На заключному пленарному засіданні у ході узагальнення роботи науково-практичної конференції Гавлітіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, проректор із наукової роботи, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, окреслила концептуальні виміри екологічної освіти, виховання і культури; місце екологічної освіти та виховання у системі дослідно-експериментальної діяльності педагогічних колективів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста показав Іщук Іван Мирославович, методист комунальної установи «Рівненський міський методичний кабінет» Рівненської міської ради. Пустовіт Наталія Афанасіївна, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії екологічного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, старший науковий співробітник, зробила експертну оцінку дослідно-експериментальної діяльності Рівненського НВК № 2 «Школа-ліцей».

     Для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції подали заявки 79 учасників із Дніпропетровської, Волинської, Львівської, Луганської, Рівненської, Сумської, Хмельницької областей. Долучитися до конференції учасники мали змогу і в онлайн-режимі.

     За результатами роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції було прийнято Ухвалу, що безумовно сприятиме формуванню духовно-моральних цінностей в світлі сучасних ідей експериментальної педагогіки та практики екологічної освіти, виховання та культури.

  • 11.04.2014
До списку новин