Новини інституту

«Нове педагогічне мислення в контексті сучасного європейського освітньо-інформаційного простору»

«Нове педагогічне мислення в контексті сучасного європейського освітньо-інформаційного простору»

         10-11 грудня 2014 року на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Рівненського навчально-виховного комплексу «Колегіум» – експериментального навчального закладу  всеукраїнського рівня відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Нове педагогічне мислення в контексті сучасного європейського освітньо-інформаційного простору», співорганізаторами якої виступили Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Рівненський державний гуманітарний університет, управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, комунальна установа «Рівненський міський методичний кабінет».  

         Відкрив конференцію та окреслив проблему формування педагогічного мислення та його багатогранності в педагогічній діяльності Лавренчук Андрій Олександрович – в. о. ректора Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат наук з державного управління.

Привітали учасників конференції: Іванова Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, головний державний інспектор Державної інспекції навчальних закладів, яка окреслила організаційно-педагогічні умови продуктивного мислення педпрацівника в умовах реформування освіти в Україні;  Коржевський Петро Миколайович, заступник начальника управління – начальник відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, який виділив сучасні принципи освіти в умовах євроінтеграції; Жовтан Мирослава Анатоліївна, завідувач комунальної установи «Рівненський міський методичний кабінет» з погляду на нове педагогічне мислення як засіб формування акмеологічного середовища шляхом модернізації управлінської, науково-методичної та навчально-виховної діяльності.

У першому пленарному засіданні та науковому діалозі виступали:

Карпенчук Світлана Григорівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики виховання РДГУ із темою «Педагогічне мислення в контексті євроінтеграційних модернізаційних процесів»; Пальчевський Степан Сергійович, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної та соціальної педагогіки і управління освітою РДГУ із темою «Нелінійне мислення як основа синергетичних підходів у сучасній педагогічній теорії й практиці»; Остапчук Микола Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою РДГУ із темою «Продуктивне мислення як важливий компонент наукової педагогічної діяльності»; Новоселецький Микола Юхимович, доцент, кандидат фізико-математичних наук, декан факультету ДППО Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки РДГУ із темою «Критичне мислення в сучасному інформаційно-комунікаційному просторі»; Демченко Вячеслав Васильович, кандидат педагогічних наук, завідувач Рівненського регіонального центру Інституту обдарованої дитини НАПН України, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти РОІППО із темою «Психолого-педагогічні особливості та дидактичні можливості формування у дітей творчого мислення»;  Малафіїк Іван Васильович, професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою РДГУ із темою «Системність як атрибутивна ознака нового педагогічного мислення»; Петренко Оксана Борисівна, професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри теорії і методики виховання РДГУ із темою «Педагогічне мислення: гендерний контекст»; Марченко Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики змісту освіти РОІППО із темою «Формуюче оцінювання як перспективний шлях розвитку нового педагогічного мислення»; Куделя Петро Іванович, директор Рівненського НВК «Колегіум» із темою «Формування різнотипного педагогічного мислення в процесі навчально-виховної діяльності».

На другому пленарному засіданні відбулася презентація Школи науково-педагогічного пошуку професора Карпенчук Світлани Григорівни, наукового керівника експерименту всеукраїнського рівня на базі  Рівненськоого НВК «Колегіум». Учасники, гості ознайомилися з розробленою технологією формування нового педагогічного мислення та змістово-технологічними розробками пошуково-творчих груп «Технолог», «Витоки», «Герменевт», «Біоадекват».

На другий день науковцями Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти проводились наукові, методичні та педагогічні дискусії на секціях за такими напрямами: педагогіка як сфера миследіяльності (керівники Андрощук І.М., Демченко В.В.), сучасні парадигми мислительної діяльності в контексті вітчизняного та європейського освітньо-виховного педагогічного простору (керівник Ковбасюк Т.Л.), інформаційно-комунікативні технології та нове педагогічне мислення (керівники Лавренчук В.П., Марченко О.М.), інтегрування інноваційного досвіду миследіяльності в контекст сучасної педагогічної практики (керівники Мельник Н.А., Люшин М.О.).  

Учасники конференції мали змогу познайомитися і переглянути матеріали, презентації з тем: «Когнітивний стиль особистості керівників освітніх організацій як чинник  педагогічного мислення» (Бондарчук О.І., професор, доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України), «Сутність педагогіки миследіяльності» (Фурман А.В., доктор психологічних наук, кандидат педагогічних наук, професор, академік АН ВШ України, візитний професор Саскачеванського університету, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу «Психологія і суспільство», науковий керівник НДІ методології та економіки вищої освіти, завідувач кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету), «Методологічні ознаки сучасного педагогічного мислення» (Семиченко В.А., професор, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології Університету сучасних знань, заслужений працівник науки і техніки України); «Нова модель підготовки педагогічних працівників до інноваційної освітньої діяльності» (Пушкарьова Т.О., кандидат педагогічних наук, заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.), «Культура управління в умовах Акме-школи» (Воротеляк А.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Рівненського навчально-виховного комплексу «Колегіум»), тощо.

 У рамках конференції відбулася презентація навчального посібника «Дидактика новітньої школи», автор Малафіїк Іван Васильович  та монографії «Філософія освіти», автор Карпенчук Світлана Григорівна,  науково-меодичного посібника «Нове педагогічне мислення: теорія і практика»,  автори Карпенчук Світлана Григорівна, Семенюк-Іванюк Людмила Юріївна.

Підсумки конференції щодо нового педагогічного мислення в контексті сучасного європейського освітньо-інформаційного простору підведено на заключному пленарному засіданні, під час якого за участю керівників секцій, учасників конференції та слухачів курсів підвищення кваліфікації відбулося обговорення пропозицій до ухвали Всеукраїнської науково-практичної конференції, які є основою сутнісного наповнення методологічного та світоглядного потенціалу парадигми освіти  новим педагогічним  мисленням,  підготовки педагога із новим  педагогічним мисленням та його конкурентоздатності на європейському ринку освіти  та створення інноваційної освітньої практики в навчальних закладах.

 

 

  • 12.12.2014
До списку новин