Новини інституту

Звіт про І (організаційно-підготовчий) етап дослідно-експериментальної роботи за темою «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня з реалізації програми «Нова українська школа у поступі до цінностей» на базі закладів загальної середньої освіти Рів

Дослідно-експериментальна робота з реалізації програми «Нова українська школа у поступі до цінностей» на базі Рівненської української гімназії, Острожецького ліцею, Корецької ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Цепцевицької ЗОШ І-ІІІ ст., Птицької ЗОШ І-ІІ ст. Рівненської області включала в себе розробку концептуальних ідей виховання учнів на цінностях та пошук теоретичних і практичних основ  до визначення їх ролі у реалізації компетентнісної освіти на засадах Концепції реформування загальної середньої освіти  «Нова українська школа».

У педагогічних колективах учасників всеукраїнського експерименту здійснено аналіз науково-методичного забезпечення виховання учнів на засадах національних і духовних цінностей, проведено тематичні педагогічні ради про завдання щодо участі педагогів у експерименті та здійснено навчання вчителів щодо упровадження Програми «Нова українська школа у поступі до цінностей». Педагоги спільно з учнями,  батьками знайомились із  цінностями та визначали спільне і відмінне між базовими (національними) цінностями, загальнолюдськими цінностями (Концепція реформування загальної середньої освіти  «Нова українська школа»)  і духовними цінностями (Програма «Нова українська школа у поступі до цінностей»).   

Рівненським ОІППО поширюється упровадження Програми «Нова українська школа у поступі до цінностей» в закладах освіти області. Зокрема підготовлено освітню програму тренінгу «Наскрізне виховання цінностей» (автор Гавлітіна Т.М), яка презентується на курсах підвищення кваліфікації різних категорій педпрацівників. Учасники експерименту пройшли І модуль тренінгу з ознайомлення з різними групами цінностей, їх змістовою основою та особливостями  застосування в освітньому процесі.

Інститутом спільно з ІМЗО «Інститут модернізації змісту освіти», Інститутом проблем виховання НАПН України 25 .01.2020 р. на базі Рівненського обласного наукового ліцею-інтернату  проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Особистість  на шляху до духовних цінностей: теорія, практика, пошук», під час наукових платформ якої  в цьому році обговорювались підходи та досвід реалізації  Програми «Нова українська школа у поступі до цінностей» в закладах освіти Київської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Донецької та Рівненської областей.  

Під час обласного Форуму патріотичного єднання 28.02.2020 р. піднімалась проблема програмування  спільних цінностей  у закладах освіти області на прикладі всеукраїнського експерименту з упровадження Програми «Нова українська школа у поступі до цінностей».

Інститутом спільно із практичними психологами закладів освіти –учасників експерименту визначено комплексну діагностику виховання учнів на спільних цінностях і здійснено ранжування груп цінностей (національних. духовних, загальнолюдських) за їх ціннісно-смисловим значенням для учнів 5-11 класів, вчителів і бажаючих  батьків.

Очікуваним результатом дослідно-експериментальної роботи стало сформоване уявлення у педагогів важливості виховання учнів на цінностях та обговорення і визначення в учасників експерименту підходів до наскрізного їх виховання у освітньому процесі.

          Програму І етапу всеукраїнського експерименту виконано.

          На ІІ формувальному етапі ( 2020 рік) дослідно-експериментальної роботи відповідно до загальних завдань Програми реалізації всеукраїнського експерименту поставлені наступні задачі:

1.     Визначення організаційно-педагогічних умов  реалізації Програми «Нова українська школа у поступі до цінностей» у ЗЗЗС – учасників всеукраїнського експерименту, зокрема моделювання наскрізного процесу виховання учнів на цінностях.

2.     Розробка шкільних  програм  виховання  спільних цінностей  та створення обласної програми національного виховання учнівської молоді на спільних цінностях.

3.     Створення методики оцінювання ціннісної основи ключових та предметних компетентностей учнів в умовах освітнього процесу в НУШ.

4.     Проектування виховного  середовища у ЗЗЗС – учасників експерименту на основі ціннісно-смислових орієнтацій, установок і ставлень.

5.     Проведення тренінгу «Наскрізне виховання цінностей», циклу тренінгових занять за модулями для учасників експерименту та на замовлення закладів освіти області.

  • 28.03.2020
До списку новин