Кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти

 • СКЛАД КАФЕДРИ

  Ковбасюк Тетяна Леонідівна,
  завідувач, доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти,
  кандидат педагогічних наук

  Освіта. Закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, спеціальність – історія, кваліфікація спеціаліста – вчитель історії і права середньої школи, 1994 р.
  Загальний стаж роботи30 років, з них педагогічний стаж – 26 років, в т.ч. науково-педагогічний стаж – 13 років.
  Дисертація і вчене звання. 2007-2010 рр. – здобувач лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки АПН України. Захистила кандидатську дисертацію з теми «Методичні засади використання писемних історичних джерел у навчанні історії України учнів основної школи» (2010 р., м.Київ), за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни), присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
  Кількістьнаукових та науково-методичних праць . Автор більше 40 публікацій, з яких 14 у фахових виданнях. За останні 5 років опубліковано 30 праць, у тому числі 5 науково-методичних посібників, укладено у співавторстві збірник матеріалів конференції, 6 статей у фахових наукових виданнях України.
  Нагороди, почесні звання. Грамоти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2007, 2010, 2017, 2019 рр.); Почесна грамота Рівненської обласної ради (07.05.2012 р., наказ №57); Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (18.05.2010 р., наказ  №165); Почесна грамота Інституту педагогіки АПН України (2010 р.); Почесна грамота управління освіти Рівненського міського виконавчого комітету (2010 р.); Подяка управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації (2009 р.); Подяка управління освіти Рівненського міськвиконкому (2007 р.).
  Напрями та тематика діяльності: курси психолого-педагогічного спрямування щодо створення безпечного освітнього середовища, формування у здобувачів освіти ціннісних життєвих навичок; формування компетентностей в учнів, важливих для успішної соціалізації особистості;  курси з нормативно-правового забезпечення організації освітнього процесу та діяльності педагогічних працівників у системі освіти; методики навчання у системі позашкільної, дошкільної освіти; технологій виховної роботи.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Вронська Вікторія Миколаївна,
  старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

  Освіта. Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут, спеціальність - українська мова та література, психологія, кваліфікація спеціаліста - учитель української мови та літератури, психолог, 1996 р.
  Загальний стаж роботи 27 років, в т.ч. науково-педагогічний - 22 р.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Автор понад шістдесяти  наукових, науково-методичних публікацій, книг, посібників з психології, педагогіки, корекційної освіти, з питань підвищення психологічної компетентності медичних сестер дошкільних навчальних закладів;  психологічних особливостей дітей;  збереження здоров’я вихованців.
  Нагороди, почесні звання. Подяка за активну участь в Дев’ятому всеукраїнському конкурсі наукових, навчальних і методичних праць із проблем післядипломної освіти. (2017р.). Переможець Конкурсу «Здорова дитина – квітуча Україна» 2 у номінаціях. Відзнака видавництва «Шкільний світ» (2011р).
  Напрями і тематика діяльності: психолого-педагогічний напрям, експериментальна, науково-дослідна робота; укладені спецкурси з питань роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;  розвитку  соціального інтелекту засобами ефективної  комунікативної взаємодії; розкриттю  талантів дітей; розвитку літературно-творчих здібностей та ін.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Гурнік Людмила Василівна,

  доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

  Освіта. Закінчила Ровенський  державний  педагогічний інститут, спеціальність – педагогіка та психологія (дошкільна), кваліфікація: спеціаліст, викладач дошкільної педагогіки та психології, методист дошкільного закладу. (1981р.) Закінчила Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, спеціальність -«Початкове  навчання», кваліфікація: магістр, викладач педагогіки та методики  початкового  навчання. (2008р.) Навчалася в Державній академії керівних кадрів освіти на курсах підвищення кваліфікації інспекторів  дошкільного виховання обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. (1997р.)
  Загальний стаж роботи – 43 роки, з них: педагогічний стаж – 36 років, в т.ч. науково-педагогічний стаж – 15 років. Працювала: вихователем Рівненського дитячого будинку (1981-1985рр.), вихователем Рівненського дитячого садка №15 (1985 - 1995рр.). , консультантом ПМПК та інспектором шкіл Рівненського обласного управління освіти і науки (1996-1998рр.), методистом кабінету дошкільної освіти, інтернатних установ та соціальної  педагогіки  Рівненського ІПКПК та Рівненського ОІППО (1998-2005 рр.), із 2005р. старшим викладачем кафедри педагогіки та психології, кафедри корекційної  освіти  Рівненського ОІППО.  Із 2010р. працюю на посаді доцента кафедри  педагогіки, психології та корекційної  освіти Рівненського ОІППО.
  Кількість наукових та науково-методичних праць. Автор більше 45 публікацій, з яких 8 у фахових виданнях. За останні 5 років опубліковано 22 видання: 10  статтей у Вісниках кафедри, укладач 10 Вісників кафедри та 2 науково-методичних посібники: «Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, знахідки. Науково-методичний супровід для педагогічних працівників дошкільної освіти (2016р.) та друге видання, доповнене (2019р.).
  Нагороди, почесні звання. Грамоти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2018 р.); Державного вищого навчального закладу «Університет  менеджменту освіти» НАПНУ (2015р.); Подяку: Управління  освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2015р.); Дипломи: Рівненського  обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  (2015р., 2017р. ).
  Напрями та тематика діяльності. Удосконалення  та підвищення фахової майстерності педагогічних  працівників дошкільної, початкової  та  спеціальної освіти; психологів та соціальних працівників закладів освіти відповідно до вимог сучасної освіти; укладання відповідних  напрацювань науково-педагогічних працівників та педагогів-практиків у Віснику кафедри, які висвітлюються на п-лі «Освіта Рівненщини».
                     Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Кравчук Наталія Василівна,
  старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

  Освіта. Закінчила Дубнівське педагогічне училище Рівненської області, 1991 р., «Початкове навчання», вчитель початкових класів і організатор роботи з учнівськими об’єднаннями, викладання в початкових класах загальноосвітньої школи (диплом молодшого спеціаліста).
  Рівненський державний педагогічний інститут, 1996 р., «Початкове навчання», учитель початкових класів, педагогіка і методика початкового навчання (диплом спеціаліста);
  Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2018 р., вчитель корекційної освіти, вчитель-дефектолог, логопед (диплом спеціаліста);
  Загальний стаж роботи 29 років, з них 19 років педагогічного та 6 років науково-педагогічного стажу.
  Кількість наукових та науково-методичних праць. Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць, серед яких – 1 навчальний посібник, 2 спецкурси.
  Нагороди, почесні звання. Грамота РОІППО (2014 р.), Диплом РОІППО (2015 р.), Грамота ДВНЗ УМО НАПН України (2015 р.), Грамота РОІППО (2018 р.).
  Напрями та тематика діяльності: психолого-педагогічний та методичний розвиток професійної компетентності педагогічних працівників у контексті інноваційності: дошкільна освіта, початкова освіта, позашкільна освіта.
                     Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Михасюк Тетяна Володимирівна,
  старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти, кандидат педагогічних наук

  Освіта. Рівненський педагогічний інститут (Ровенський педагогічний інститут ім.. Д. Мануїльського), педагогічний факультет, спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання», кваліфікація – вчитель початкових класів, 1988 р.
  Дубнівське педагогічне училище, спеціальність «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи», кваліфікація – вчитель початкових класів, 1981 р.
  Аспірантура Рівненського державного гуманітарного університету (кафедра теорії та методик початкового навчання), спеціальність 13.00.02. – теорія і методика навчання (українська мова), 2010 р.
  Загальний стаж роботи 38 років (педагогічний стаж – 27 років, стаж на науково-педагогічних посадах – 11 років, у т.ч. навчання в аспірантурі – 3 роки).
  Дисертація і вчене звання. Кандидатська дисертація з теми «Мовленнєвий розвиток молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи», спеціальність 13.00.02. – теорія і методика навчання (українська мова), 2012 р., кандидат педагогічних наук ДК № 010974.
  Кількість наукових та науково-методичних праць. За темою дослідження опубліковано понад 20 статей у фахових виданнях, матеріалах конференцій, 1 стаття (2018 р.) – у виданні, включеному до міжнародних наукометричних баз.
  Видано методичні посібники (з досвіду роботи): «Мандрівка українською хатою «Прошу, гостоньки, до моєї світлоньки!» (кабінет роду і родоводу у практиці народознавчої роботи з української мови у початкових класах), 2007 р., «Мовленнєвий розвиток молодших школярів засобами народознавства (на матеріалі використання народного календаря)», 2007 р.
  Нагороди, почесні звання. «Відмінник освіти України» (1998 р.), знак «Василь Сухомлинський» (2007 р.).
  Напрями та тематика діяльності: питання мовленнєвого розвитку молодших школярів засобами народознавства, народної педагогіки, формування у школярів початкової ланки освіти компетентності вільного володіння українською мовою, виховання духовності, ціннісних ставлень особистості.
  Напрями і тематика діяльності: «Мовно-літературна освітня галузь: мета, загальні та обов’язкові результати навчання здобувачів освіти, шляхи їх досягнення», «Методика розвитку зв’язного мовлення молодших школярів», «Мовленнєвий розвиток у дітей дошкільного віку», «Методика використання образотворчого мистецтва у виховній роботі» , «Формування духовної культури особистості у системі роботи закладу ЗСО», «Розвиток творчих здібностей школярів на заняттях у закладах позашкільної освіти», «Декоративно-прикладне мистецтво та його педагогічна цінність»,  «Основні заняття і ремесла жителів Рівненщини».
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Олійник Ірина Миколаївна,
  доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти,
  кандидат педагогічних наук

  Освіта. У 1983 році закінчила Ровенський державний педагогічний інститут                                       ім. Д. З. Мануїльського  за спеціальністю педагогіка і методика початкового навчання, здобула кваліфікацію «вчитель початкових класів».
  Загальний стаж роботи 40 років, в т.ч. педагогічний стаж – 19 років,  стаж на науково-педагогічних посадах – 16 років.
  Дисертація і вчене звання. Захистила дисертацію за спеціальність «Теорія та методика професійної освіти» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук (диплом ДК № 032908 виданий 15.12.2015).
  Кількість наукових і науково-методичних праць: 27 статтей, 2 посібники, 1 навчальна програма.
  Нагороди, почесні звання: Знак «Відмінник освіти України» (20.06.2000р.); Знак «Василь Сухомлинський» (21.09.2002р.); Грамота Верховної Ради України (19.10.2010р.); Грамота МОН України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (02.02.2010 р.); Почесна грамота Міністерства освіти України (№ 50361, 1999р.); Грамота ЦІППО АПН України (04.03.2005р.); Почесна грамота Інститут педагогіки НАПН України (20.10.2015р.); Грамоти РОІППО (13.05.2010р., 08.09.2017р.);  Диплом переможця п’ятого Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в галузі післядипломної педагогічної освіти ІІ ступеня (2013р.).
  Напрями і тематика  діяльності: викладацька діяльність на курсах вчителів початкових класів, вихователів ДНЗ, вчителів-предметників. Тематика лекцій: методика викладання предметів початкової школи, інноваційні методи навчання школярів, технології розвитку критичного мислення,   освіта для сталого розвитку, інтеграція змісту освіти.
  Олійник Ірина Миколаївна - тренер НУШ, тренер професійного розвитку вчителів.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Папуша Владислав В’ячеславович,
  старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти,
  >Ph.D. Philosophy Sciences, кандидат психологічних наук

  Освіта. Закінчив Рівненський державний педагогічний інститут, спеціальність «Українська мова та література, іноземна мова  (англійська)», 1998 р., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Психологія», 2007 р.
  Загальний стаж роботи 30 років, в т.ч. педагогічний стаж – 16 років, 10 років науково-педагогічного стажу роботи.
  Дисертація  і вчене звання. Захистив кандидатську дисертацію з теми «Психолого-педагогічні чинники запобігання віктимній поведінці підлітків», за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (053 – Психологія) 05 – Соціальні та поведінкові науки. Присуджено науковий ступінь кандидат психологічних наук, 2017 р.
  Кількість наукових та науково-методичних праць. Автор понад 15 наукових та науково-методичних праць, серед яких – 6 статей у фахових виданнях, включених до переліку, затверджених МОН України, 1 стаття у міжнародних виданнях, 3 статті апробаційного характеру, опублікованих у спеціалізованих наукових журналах, збірниках матеріалів наукових конференцій, навчальних та навчально-методичних рекомендацій, навчального посібника та монографії.
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.), Грамота Рівненського ОІППО (2011, 2014, 2015 рр.),  Дипломи Рівненського ОІППО (2013, 2015, 2016, 2017 рр.), Почесна грамота управляння освіти Рівненської обласної Державної адміністрації (2015 р.), Почесна грамота Рівненської ОДА (2016, 2017 рр.).
  Напрями та тематика діяльності: Тематика навчальних занятьпсихолого-педагогічного та методичного змісту спрямована на попередження агресії та насильства (булінгу, кібербулінгу та мобінгу) як в родинному колі так і в учнівському середовищі; підготовки та адаптації молоді до подружнього життя:
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Савчук Людмила Олександрівна,
  доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти,
  кандидат педагогічних наук

  Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут  ім. Д.З. Мануїльського,  викладач педагогіки і психології (дошкільної), методист з дошкільного виховання, 1979р.; Київський державний педагогічний інститут   ім. О.М.Горького, логопед дошкільних та шкільних закладів, диплом з відзнакою, 1991р.
  Загальний стаж роботи 40 років, педагогічний стаж 32 роки, в т.ч. науково-педагогічний  стаж 17 років.
  Дисертація і вчене звання. Кандидат педагогічних наук,13.00.03 - корекційна педагогіка, 2007р., тема дисертації «Формування комунікативних умінь у дітей шестирічного віку із затримкою психічного розвитку» - Київ, Інститут спеціальної педагогіки АПН України, протокол №17-06/1. Вчене звання: доцент кафедри педагогіки та психології (Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) рішенням Атестаційної колегії МОН від 19.02.2009р., протокол № 1/24-Д .
  Кількість наукових та науково-методичних праць. За роки роботи підготовлено 75 наукових праць, за останні 5 років опубліковано 32, в тому числі 7 навчально-методичних посібників. У фахових наукових виданнях України надруковано 3 статті. Укладено у співавторстві науково-методичний посібник «Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання» (видання доповнене та перероблене: наук.-метод. посіб./А.А. Колупаєва, Л.О.Савчук., К..: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011.-274с.- (Серія «Інклюзивна освіта»), який  видавався двічі. З навчально-методичних видань опубліковано  посібники: Сучасні підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами/ навчально-методичний посібник для асистента вчителя інклюзивного класу/ Савчук Л.О. - Рівне.- 2014-93с.;Технології та методи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання /Вісник №5 лабораторії інклюзивної освіти./ Савчук Л.О., Юхимець І.В.- Рівне: РОІППО,2014.-76с., підготовлено збірники  за матеріалами інтернет-конференцій та інші матеріали. Наявні консультаційні та/або дискусійні публікації з наукової та професійної тематики з проблемродинного виховання дітей з особливими освітніми потребами; педагогічної майстерності викладача кафедри в період реформування системи освіти; використання методики «Шість капелюхів мислення» Едварда де Боно  у розвитку інтелектуальних умінь дітей з особливими освітніми потребами ; виховання на цінностях в умовах реформування Нової української школи ; таємниці аутизму та інші.
  Нагороди, почесні звання. Грамоти РОІППО - 2001, 2008, 2010, 2012, 2017; Почесна грамота РОР – 2004, Почесна грамота МОН України - 2008, Грамота УО Рівненського міськвиконкому - 2009р.; Грамота УОН РОДА -2009, Грамота Академії педагогічних наук України - 2010, Почесний диплом МОН та НАПН України - 2011р., Грамота Інституту проблем виховання НАПН України - 2018р.          
  Напрями та тематика діяльності. Логопедична робота в ЗДО; Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників;Інклюзивна освіта: особливості упровадження в умовах реформування освітньої галузі; Класифікація труднощів у навчанні молодших школярів та способи їх подолання; Аутизм: теорія і практика корекційної роботи.
   Метою викладання навчальних матеріалів є активізація інтелектуальної діяльності педагогів у співпраці з дітьми під час проведення навчально-виховного процесу. Спрямовані на допомогу у  визначенні  мовленнєвих проблем у дошкільників та оволодіння прийомами корекції; формування   професійно-педагогічної компетенції  педагогів для ефективної діяльності в якості виконавців програм інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку; формування психолого-фасилітативної та професійно-педагогічної  компетентності педагогів на основі теоретичних та практичних уявлень про специфіку аутистичних порушень; формування умінь щодо визначення проблем освітньої діяльності дитини та їх взаємозв’язку із роботою ділянок мозку. Особлива увага надається   формуванню  професійно-педагогічної  компетентності педагогів.   
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Тищенко Лілія Романівна,
  доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

  Освіта. У 1985 раці закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю теорія та методика початкового навчання, кваліфікація – учитель початкових класів. У 2008 році закінчила Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука за спеціальністю «Початкове навчання», кваліфікація – магістр, викладач педагогіки та методики початкового навчання.
  Загальний стаж роботи 38 роки (в т.ч. 4 роки – навчання в інституті, 17 років – педагогічного стажу (9 років – учитель початкових класів, 8 років на посаді методиста РОІППО), 17 років – науково-педагогічного (6 років – на посаді ст. викладача, 11 років – на посаді доцента РОІППО)
  Кількість наукових та науково-методичних праць: 10 посібників,
  22 статті до збірників конференцій, інтернет-форумів, педчитань; 16 статей у журналі «Вісник кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти», інших виданнях; більше 30 авторських презентацій з теорії та методики початкового, дошкільного, інклюзивного, інтегрованого навчання.
  Нагороди, почесні звання. Знак «Відмінник освіти України», 2008 р.     Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 1999 р. Подяка Міністерства освіти і науки України, 2019 р. Почесна грамота Університету менеджменту освіти, 2016 р.  Почесна грамота управління освіти, 2009 р.      Почесна грамота РДА УОН, 2009 р., 2019 р. Почесна грамота РОІППО, 2004 р., 2010 р., 2016 р., 2019 р. Диплом РОІППО, 2008 р., 2017 р. Подяка РОІППО, 2014 р., 2017 р. Почесна грамота Центру психології та методики розвивального навчання, 1999 р.
  Напрями і тематика  діяльності: Теорія і методика початкового навчання (освітні та виховні технології). Тренер для підготовки тренерів-педагогів з підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які забезпечують здобуття учнями 1-4 класів початкової освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа»; асистентів вчителя закладу ЗЗСО з інклюзивним та інтегрованим навчанням; супервізорів, які будуть здійснювати супервізію.

  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

   

  Цимбалюк Iван Миколайович,
  доцент кафедри психології, педагогіки та корекційної освіти,
  кандидат педагогічних наук

  Освiта. Міжнародний відкритий університет розвитку людини «Україна», психолог (диплом з вiдзнакою), 2011р. Школа соціальної роботи ім. професора Володимира Полтавця, нацiональний унiверситет «Києво-Могилянська академія», соцiальний працівник (диплом з вiдзнакою), 1993 р.; Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ), культуролог, організатор-методист культурно-освітньої роботи (диплом з вiдзнакою), 1979 р.; Волинське культурно-освітнє училище (диплом з відзнакою), Докторантура Академії педагогічних наук України, 1994 р.
     Загальний стаж роботи 35 р. (в т.ч. 30 р. - педагогічний стаж,  30 р. - стаж на науково-педагогічних посадах).
  Дисертація  і вчене звання. Тема дисерації «Виховання громадської активності молодших підлітків засобами клубної роботи»,  13.00.01 -теорія та історія педагогіки, 1990 р. Кандидат педагогічних наук, доцент.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Автор понад півтори сотні наукових, науково-методичних публікацій, монографій, книг, підручників і навчальних посібників з психології і педагогіки, понад 50 науково-методичних і методичних посібників (1990 – 2019 рр.). Автор 35 наукових ВАКівських статей з проблем вікової і педагогічної психології, педагогіки, культурології, соціології опублікованих у фахових виданнях.
    Нагороди, почесні звання. 2003 роцi присуджено звання почесного доктора і професора  Інституту імені Яноша Кодовані м.Секешфекешвар (Угорщина). За успіхи у науковій й викладацькій роботі в Інституті м. Ніредьхаза (Угорщина), одним із перших українських науковців, нагороджений медаллю Святого Іштвана. Багаторазовий призер Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів на кращий посібник для вищої школи (1994 – 2004рр.).  Переможець Всеукраїнського конкурсу на кращий навчальний посібник для вищої школи, проведеного видавництвом «Шкільний світ» (м.Київ) у 2003 році,  Переможець обласного конкурсу «Наукова плеяда» у 2004 році (м.Рівне). Почесна грамота Міністерства освіти і науки  України (1994р),  грамотами РОІППО.  Здобув перший грант і диплом почесного професора Міжнародного конкурсу на кращий підручник, організованого Мiжнародною фундацією «Вiдродження» (1993р.) за книгу, видану у Канаді й в Україні: «Етнографія і фольклор рідного краю: факультативний курс для загальноосвітньої школи (практичний посібник для вчителя)». За вагомий внесок у розвиток духовності молоді незалежної України у 2013році нагороджений церковним орденом УПЦ Святого Георгія Переможця другого ступеня, третє нагородження в Україні.
  Напрями і тематика  діяльності: Психологія, педагогіка, культурологія, дефектологія. Психологія і педагогіка педагогічної діяльності, саморозвитку, самоудосконалення.

         Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Шевчук Юлія Сергіївна,
  старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

  Освіта. Закінчила Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, Спеціальність: «Психологія», кваліфікація: психолог, викладач вищого навчального закладу (2012р.), магістр.
  Загальний стаж роботи 15 років, в т.ч. стаж на науково-педагогічній посаді 10 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, серед яких – 5 статей у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; 1 посібник; 2 навчально-методичних посібники; 2 методичні рекомендації (укладач).
  Нагороди, почесні звання. Грамота РОІППО, в номінації «Кращий молодий науковець року», 2012р. Диплом РОІППО,  в номінації «Кращий автор року», 2013р. Грамота РОІППО, за вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини, 2017р.
  Напрями і тематика  діяльності: Психолого-педагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку, раннього підліткового та підліткового віку. Диференційований та індивідуальний підхід до навчання дітей з різними видами  розвитку. Розвиток професійної майстерності практичних психологів. Небажана поведінка та її функціональне призначення. Робота з небажаною поведінкою як один з основних видів корекційної діяльності психолога. Кризове консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей. Невротичні порушення у дітей дошкільного і молодшої шкільного віку
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Шпичак Інна Петрівна,
  старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти,
  кандидат педагогічних наук

  Освіта. 2004–2009 рр. – навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті (історико-соціологічний факультет) за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». Здобула кваліфікацію викладача історії та методики викладання історії у вищих навчальних закладах, вчителя історії та практичного психолога у закладах освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем – магістр.
  2013–2017 рр. – здобувач кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету.
  Загальний стаж роботи в т.ч. науково-педагогічний стаж роботи становить 10 років.
  Дисертація  і вчене звання. 2017 р. – захист кандидатської дисертації з теми «Проблеми виховання дітей у творчій спадщині В. Ф. Шмідт (1889-1937 рр.)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Кандидат педагогічних наук.
  Кількість наукових та науково-методичних праць: 4 спецкурсів (в співавторстві),  понад 30-ти одноосібних наукових публікацій (2 статті у фахових виданнях (Index Copernicus), що внесено до міжнародних наукометричних баз, із яких 1 стаття в електронному фаховому виданні).
  Нагороди, почесні звання. У 2017 р. здобула ІІІ місце у Дев’ятому Всеукраїнському конкурсі наукових, навчальних і методичних праць із проблем післядипломної освіти у номінації «Спецкурси». Подяка Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  за активну участь у Дев’ятому Всеукраїнському конкурсі наукових, навчальних і методичних праць із проблем післядипломної освіти, ІІІ місце у номінації «Спецкурси», 2017;  Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, 2018.
  Напрями і тематика діяльності: професійне зростання, формування емоційного інтелекту педагога, попередження  професійного вигорання вчителя, підготовка вчителя до роботи в умовах Нової української школи, психологічний супровід педагогічної діяльності та інклюзивної освіти у сучасному освітньому середовищі. 
  Наукова і професійна активність - за посиланням Завантажити

  Яценюк Лариса Іванівна,
   старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

  Освiта. 1998 – 2000: Спеціальність: "Дефектологія, олігофренопедагогіка і логопедія". Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет.
  1988 – 1992: Спеціальність: "Педагогіка і психологія (дошкільна)" (диплом з відзнакою). Рівненский державний педагогічний інститут.
  Загальний стаж роботи.2011 – 2019: старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти РОІППО.
  2005 – 2011: завідувач міської психолого-медико-педагогічної консультації м. Рівне. Управління освіти Рівненського міського виконавчого комітету, за сумісництвом – вчитель-логопед ЗЗСО.
  1997 – 2005: учитель-логопед при міському управлінні освіти м. Рівне.
  1992 – 1995: вихователь ЗДО.
  Кількість наукових та науково-методичних праць: 15 наукових публікацій у різних виданнях з питань корекційної та інклюзивної освіти.
  Нагороди, почесні звання. Почесні грамоти і подяки Рівненської міської ради, управління освіти Рівненського міського виконавчого комітету, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Рівненського обласного управління освіти і науки, обласної державної адміністрації.
  Напрями та тематика діяльності. Формування інклюзивної компетентності педагогічних працівників закладів ЗДО, ЗПО, ЗЗСО.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

 • ПРО КАФЕДРУ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ

  Кафедра педагогіки,психології та колекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти функціонує з 1 вересня 2013 року.

  В РОІППО з вересня 2014 року розпочалася перепідготовка фахівців за напрямом підготовки «Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія» де випусковою є кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти.

  Підготовка фахівців за спеціальністю «Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія» в РОІППО має регіональну освітню спрямованість підготовки фахівця, який зможе працювати в освітньому середовищі, забезпечувати корекційно-педагогічний супровід різних форм навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 • МЕТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

   1. Вдосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри та участь у формуванні робочих навчальних планів, програм:
  • Удосконалення змісту навчальних планів з урахуванням професійної спрямованості їх викладання та актуальних проблем функціонування та розвитку освітніх закладів області.
  • Адаптування програм навчальних дисциплін до сучасних вимог освітянського простору.
  • Участь викладачів кафедри у науково-пошукових, науково-практичних конференціях і семінарах для вивчення й узагальнення шляхів розвитку педагогічної, психологічної, корекційної складових освіти у вищих навчальних закладах України.
   2. Організація навчального процесу та методичне забезпечення дисциплін кафедри в умовах сучасного освітнього простору. Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу. Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:
  • Застосування у процесі навчання рольових та ділових ігор, індивідуальних практичних завдань, тестових опитувань та інших форм інтерактивної підготовки, що дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути навики нових підходів до практичної роботи у слухачів курсів.
  • Підготовка до друку і видання підручників і навчальних посібників з дисциплін кафедри, а також підготовка до перевидання тих матеріалів, які отримали широке визнання у слухачів та викладачів.
  • Розроблення та поліпшення навчально-методичної літератури для самостійної позааудиторної роботи слухачів курсів з використанням тренінгових та електронних навчальних курсів
  • Розробка дистанційних курсів навчання з профільних дисциплін кафедри, на основі інформаційних і комунікаційних Інтернет-технологій.
  • Запровадження системи контролю якості навчальної діяльності слухачів відповідно до рейтингової системи оцінки .
  • Впровадження в навчальний процес ефективної системи практичного супроводу навчального процесу (практичних занять, занять на базі навчальних закладів, навчальної практики), яка забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців.
  • Організація ефективної системи керівництва і надання кваліфікованої допомоги слухачам курсів під час підготовки курсових робіт з метою впровадження опрацьованих матеріалів в практику роботи навчальних закладів.
   3. Активізація науково-дослідної діяльності кафедри. Науково-дослідна робота кафедри є невід'ємною складовою науково-дослідної роботи інституту і спрямована на забезпечення підвищення якості навчально-виховного процесу та здійснення наукових досліджень розвитку психолого-педагогічного процесу, корекційного впливу в закладах освіти. Активізація науково-дослідної діяльності кафедри передбачає здійснення таких заходів:
  • Проведення наукових досліджень за темами: «Модернізація освіти для сталого розвитку формування життєствердного образу світу в учнів початкової школи», «Педагогічні умови формування гуманних взаємовідносин вчителя та учнів у початковій школі» , « Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами», «Розвиток готовності вчителя до формування навичок пізнавальної компетентності молодших школярів у післядипломній педагогічній освіті», «Психолого-педагогічні чинники віктимної поведінки підлітків».
  • Проведення та участь у науково-методологічних семінарах кафедри і науково-практичних конференціях з участю провідних фахівців у галузі психології,педагогіки та корекції.
  • Здійснення наукового керівництва та консультування аспірантів та здобувачів провідними викладачами кафедри за спеціальностями « Педагогіка та вікова психологія», «Теорія і методика професійної освіти», «Корекційна педагогіка», «Вікова та педагогічна психологія».
  • Поглиблення наукової співпраці викладачів кафедри з лабораторіями Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Інституту психології ім. І.Г.Костюка НАПН України , кафедрою практичної психології та психотерапії РДГУ.
  • Активізація участі викладачів кафедри у розв'язанні освітніх і корекційно-соціальних проблем в Рівненській області.
   4. Соціальний розвиток кафедри
  • Постійно дбати про покращення умов праці та соціально-побутових умов працівників кафедри. Подавати клопотання про виділення сум з фонду соціальної допомоги працівникам кафедри за досягнення у навчальній, науковій, виховній, методичній роботі та видавничій діяльності, а також надання матеріальної допомоги на оздоровлення, лікування, придбання житла, пенсійне забезпечення та інші соціальні потреби працівників кафедри, передбачені колективною угодою.
  • Брати участь у загальноінститутських заходах, сприяти виконанню працівниками кафедри законодавчо-встановлених вимог та стандартів з охорони праці, забезпечення безпечної життєдіяльності студентів і працівників, а також щодо оздоровлення, профілактики захворювань та утвердження здорового способу життя.
   5. Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри
  • Постійно дбати про технічне переоснащення, оновлення та збереження обладнання і устаткування у приміщеннях, закріплених за кафедрою.
  • Впровадження у навчальний процес новітніх технологій з дисциплін кафедри.
   6. Розвиток міжнародного співробітництва:
  • Участь у всеукраїнських освітніх і наукових программах з розроблення стандартів з початкової освіти для дітей з вадами мовлення, модернізації освіти для сталого розвитку, акмеологізації напрямків освіти.
  • Використання міжнародного досвіду у ході подальшого розвитку кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • організація роботи з реалізації науково-дослідної теми інституту «Науково-методичні засади професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти»;
  • робота над темами кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти «Теоретико-методичні основи підготовки педагогів до навчально-корекційної роботи в умовах інклюзії» та «Психолого-педагогічні засади якісного професійного розвитку педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти для сталого розвитку».
 • ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • формування психологічної та навчально-пізнавальної компетентності у педагогів;
  • підготовка педагогів до роботи з учнями вразливих категорій засобами післядипломної освіти;
  • формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного закладу;
  • гуманізація відносин вчителя і учнів у початковій школі;
  • особистісно-орієнтоване, інтегроване та інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами;
  • компетентнісний підхід в освіті та програмування індивідуального розвитку особистості; організація наукового пошуку з психологічного супроводу та формування психологічної готовності до здійснення інноваційної діяльності у педагогів.
  • прогнозування та розвиваток дослідно-експерементальної діяльності кафедри;
  • ознайомлення з концепціями особистісної та глобальної зрілості вихованців загальноосвітніх навчальних закладів на перехідних вікових етапах життя, моделями акмеологічно спрямованої особистості педагога;
  • пошук, розробка, апробація та впровадження науково обґрунтованих і практично виправданих випереджувальних технологій навчання і виховання, спрямованих на оновлення змісту освіти, розвиток професійної компетентності особистості педагогічного працівника;
  • організація наукового пошуку з психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти.
 • ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

  • всебічний розвиток професійних якостей педагогів в умовах нової парадигми освіти;
  • завдання диференційованого підходу з урахуванням категорій та кваліфікацій фахівців;
  • модернізація програм підвищення кваліфікації на основі Національної стратегії розвитку освіти в Україні, Дерстандартів початкової та корекційної освіти, нового змісту програм розвитку дітей дошкільного віку ;
  • вдосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри та участь у формуванні робочих навчальних планів, програм.;
  • перехід на використання комп’ютерних технологій у діагностуванні слухачів курсів та у викладанні навчальних курсів.
  • сприяння розвитку позитивної внутрішньої мотивації слухачів до навчання на курсах підвищення кваліфікації, зростання рівня пізнавальної активності, результативності навчання, особистісної та професійної зрілості педагога;
  • здійснення навчальних стратегій для розвитку компетентностей педагога, інноваційної зрілості особистості;
  • використання сучасних мультимедійних технологій , оновлення методів роботи викладачів;
  • орієнтування на індивідуальний стиль навчання та діяльності педагогів, диференційований підхід з урахуванням категорій та рівня кваліфікації фахівців у системі курсів підвищення кваліфікації;
  • забезпечення можливості дистанційної форми навчання на курсах підвищення кваліфікації, розроблення системи індивідуальних завдань для слухачів, підвищення їх фахово-особистісного потенціалу, педагогічної майстерності.
 • ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

  • розробка науково-методичних рекомендацій, посібників, збірників методичних праць з актуальних проблем;
  • видавництво «Вісника кафедри», узагальнених матеріалів діяльності ТНДК, дисертаційних досліджень;
  • рецензування авторських програм, посібників та результатів здійснення інноваційної діяльності;
  • розробка та впровадження нової тематики лекційних та практичних занять, спецкурсів з питань змісту та технологій навчання дітей з особливими освітніми потребами;
  • науково-методична підготовка освітян до впровадження інклюзивної освіти;
  • забезпечення можливость трансформації досягнень психолого-педагогічної науки в діяльність освітніх закладів області;
  • створення інформаційно-навчального середовища з питань психолого-педагогічного супроводу професійної діяльності педагогічних працівників в умовах реалізації концепції випереджувальної освіти для сталого розвитку ;
  • забезпечення послідовності і цілісності етапів розвитку науково-методичної компетентності педагогічного працівника в умовах неперервної освіти;
  • наукове консультування з питань особистісно-професійного акмеологічного розвитку педагога у процесі його професійного становлення;
 • НАУКОВА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАФЕДРИ

  -«Психолого-педагогічні засади якісного професійного розвитку педагогічних працівників умовах післядипломної освіти для сталого розвитку»

  -«Теоретико-методичні основи підготовки педагогів до навчально-корекційної роботи в умовах інклюзії».