Кафедра філософії, економіки та менеджменту освіти

 • СКЛАД КАФЕДРИ

  Кафедра філософії, економіки та менеджменту освіти
  Лютко Оксана Михайлівна, кандидат філософських наук, в.о. завідувача кафедри, доцент (0362) 64-96-60
  Андрощук Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент (0362) 64-96-60
  Долід В’ячеслав Валентинович, кандидат історичних наук, доцент (0362) 64-96-60
  Ворон Ольга Григорівна, старший викладач (0362) 64-96-60
  Мельник Надія Адамівна, кандидат педагогічних наук, доцент (0362) 64-96-61
  Демченко В’ячеслав Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент (0362) 23-71-34
  Люшин Микола Олександрович,кандидат педагогічних наук, доцент (0362) 64-96-74
  Тригубець Галина Євгенівна, старший викладач (0362) 64-96-70
  Зиль Володимир Васильович, старший викладач (0362) 63-64-73
  Левицька Світлана Олександрівна, професор, доктор економічних наук
  Бегма Віталій Миколайович, доцет, кандидат технічних наук, доктор економічних наук, доцент
  Степанюк Наталія Анатоліївна, доцент, кандидат економічних наук
  Мошковська Галина Констянтинівна,старший викладач
  Климко Лариса Василівна,старший викладач
 • МЕТА І ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

  • Науково-методична підготовка менеджерів в освіті.
  • Реалізація Концепції цілеспрямованого фахового зростання педагогічних працівників.
  • Запровадження заходів входження післядипломної педагогічної освіти в світовий освітній простір та євроатлантичну інтеграцію.
  • Виконання регіональної програми розвитку освіти в Рівненській області та Концепції діяльності РОІППО.
 • СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • Підготовка педагогічних кадрів до управління освітою, вдосконалення діяльності органів управління освітою та сучасних навчальних закладів.
  • Науково-методичне забезпечення вирішення сучасних проблем управління освітою, розвитку інноваційної діяльності навчальних закладів.
  • Моделювання технологій управління територіальними освітніми та педагогічними системами.
  • Оновлення парадигми змісту освіти шляхом впровадження досягнень вітчизняної і світової педагогіки, теорії управління, психології.
  • Управління процесом упровадження інноваційних педагогічних технологій в практичну діяльність закладів і установ освіти.
  • Проведення науково-дослідної експериментальної роботи з розвитку освіти та ефективності управління освітою і навчальними закладами.
 • РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ТЕМИ КАФЕДРИ

  Випереджувальний характер післядипломної освіти
  щодо розвитку суспільства економіки знань

  І етап
  Теоретико-концептуальний (2012 р.)

  Основні завдання: дослідження теоретичних основ: аналіз науково-теоретичної літератури, розроблення категорійно-понятійного апарату, вивчення та аналіз кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду. Формування списку нормативно-законодавчої бази дослідження.

  Очікуваний результат: концепція післядипломної освіти щодо розвитку суспільства економіки знань. Кафедральні читання з теми «Засади розбудови економіки знань: світовий досвід для України». Статті у збірнику «Нова педагогічна думка» та інших наукових журналах. Всеукраїнська науково-практична конференція «Випереджувальний характер післядипломної педагогічної освіти щодо розвитку суспільства економіки знань».

  ІІ етап
  Аналітико-діагностичний (2013 р.)

  Основні завдання: встановлення відмінностей між досягнутим станом організаційно-економічних засад керівних кадрів та рівнем бажаного шляхом порівняння, встановлення причин невідповідності. Обґрунтування рекомендацій, які б покращили процес готовності керівників до управління в освітньому середовищі.

  Очікуваний результат: діагностичні методики дослідження проблеми. Організаційно-економічні засади готовності керівників до управління в умовах освітнього ринку. Інтернет-конференція «Актуальні проблеми створення та розвитку оптимального освітнього середовища». Наукова збірка діагностичного забезпечення дослідження наукової теми кафедри.

  ІІІ етап
  Формувальний (2014–2015 рр.)

  Основні завдання: узагальнення та систематизація матеріалу. Відпрацювання, вивчення результативності та ефективності основних рекомендацій, сформованих за результатами дослідження. Підведення підсумків дослідження, формулювання загальних висновків.

  Очікуваний результат: Обласний семінар-практикум «Технологічний аналіз і прогнозування розвитку педагогічної системи» для керівників освіти і навчальних закладів. Кафедральний семінар з теми «Моделювання фінансової системи загальноосвітнього навчального закладу». Блок-схема «Професійна готовність керівника до управління стратегічним розвитком навчального закладу в інвестиційному середовищі». Апробація найбільш вагомих результатів на всеукраїнських і міжнародних конференціях.

  ІV етап
  Підсумково-узагальнюючий (2016 р.)

  Основні завдання: формування пакету матеріалів за результатами дослідження. Узагальнення практичних рекомендацій з професійної готовності керівника до управління стратегічним розвитком навчального закладу в інвестиційному середовищі. Оприлюднення результатів.

  Очікуваний результат: Обласна науково-практична конференція «Організаційно-економічні засади готовності керівників освіти до ефективного управління». Науково-методичний посібник «Організаційно-економічні засади готовності керівників до управління в освітньому середовищі».