Кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  ОПОЛЬСЬКИЙ Ігор Валерійович, завідувач кабінету (0362) 64-96-69
  ПАНЧУК Ірина Валентинівна, методист (0362) 64-96-69
  ХОЛОД Олена Володимирівна, методист (0362) 64-96-69
  ШИШКО Іванна Григорівна, методист (0362) 64-96-69
  ОПОЛЬСЬКИЙ Ігор Валерійович Кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти є науково-методичне забезпечення моніторингу якості освіти, експертизи якості освіти, зовнішнього незалежного оцінювання, організація науково-методичної роботи з питань моніторингу та експертизи якості освіти, зовнішнього незалежного оцінювання, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників із питань моніторингу та експертизи якості освіти, зовнішнього незалежного оцінювання, розвиток їхньої творчої ініціативи у міжатестаційний період.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

  • адаптивна – стосується адаптації педагогічних працівників до педагогічної професії чи посади, набуття необхідного досвіду; адаптація до кардинальних змін у сучасній освіті;
  • розвивальна – полягає у необхідності перетворення вже сформованих стереотипів дій та установок, що дуже важливо, до діяльності в нових умовах;
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
  • компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час курсів підвищення кваліфікації;
  • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
  • трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
  • діагностична – систематичний моніторинг професійного рівня педагогічних працівників;
  • моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників у міжатестаційний період;
  • інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та вдосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;
  • організаційно-координувальна – координація діяльності структурних методичних підрозділів кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти;
  • соціальна – створення належного психологічного клімату у кабінеті ЗНО та моніторингу якості світи.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Діяльність кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти здійснюється за такими основними напрямами:
  • науково-методичне забезпечення з питань моніторингу та експертизи якості освіти, зовнішнього незалежного оцінювання;
  • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності з питань моніторингу та експертизи якості освіти, зовнішнього незалежного оцінювання;
  • наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів;
  • інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
  • консультування педагогічних працівників із проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

  • створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
  • координація діяльності працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів), районних (міських) методичних стуктурних підрозділів;
  • моніторинг якості освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками;
  • моніторинг стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;
  • здійснення апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення, навчальної літератури, тестових завдань для наповнення банка тестових завдань Українського центру оцінювання якості освіти, електронних програмних засобів, програмно-методичних комплексів, навчальних комп'ютерних комплексів;
  • патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;
  • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам;
  • упровадження сучасних педагогічних методик і технологій, інтерактивних форм і методів організації навчання і виховання;
  • організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій;
  • вивчення, узагальнення та впровадження у педагогічну практику досвіду;
  • формування електронної бази даних щодо педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
  • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;
  • висвітлення у засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти. ті освіти
 • РАДА КАБІНЕТУ

  ОПОЛЬСЬКИЙ Ігор Валерійович, завідувач кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти Рівненського ОІППО.
  ВЄТРОВ Іван Васильович. проректор із науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності Рівненського ОІППО.
  ХОЛОД Олена Володимирівна, методист кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти Рівненського ОІППО.
  ЯЦЮК Ірина Валентинівна, методист кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти Рівненського ОІППО.
  ШИШКО Іванна Григорівна, методист кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти Рівненського ОІППО.
  ТАРГОНІЙ Вікторія Леонідівна, методист Костопільського відділу освіти та виховання, відповідальна за організацію та проведення моніторингових досліджень та незалежного зовнішнього оцінювання.
  КОВАЛЬЧУК Віктор, методист Дубенського районного методичного центру, відповідальний за організацію та проведення моніторингових досліджень та незалежного зовнішнього оцінювання.
  ГАЛИК Олександр Іванович, заступник керівника Здолбунівського районного методичного кабінету.
  БАБИЧ Володимир Володимирович, методист Зарічненського районного методичного кабінету.
  РОМАНУШКО Юрій Юрійович, методист Дубровицького районного методичного кабінету.
 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАБІНЕТУ

  Моніторинг якості професійної діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів