Кабінет виховної роботи та позашкільної освіти

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  ГАВРИШ Ніна Павлівна, завідувач кабінету (0362) 64-96-66
  МІНАКОВА Наталія Георгіївна, методист кабінету (0362) 64-96-66
  ДЖАМАН Таміла Вікторівна, методист кабінету (0362) 64-96-66
  ДАВИДЮК Наталія Юріївна, методист кабінету (0362) 64-96-74
  ГАВРИШ Ніна Павлівна Кабінет виховної роботи,позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є науково-методичне забезпечення виховного процесу у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, діяльності шкільних бібліотек та навчально-виховного процесу українознавства; організація науково-методичної роботи; підвищення професійного рівня педагогічних працівників, розвиток їх творчої ініціативи у міжатестаційний період.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

  • адаптивна – стосується адаптації педагогічних працівників до педагогічної професії чи посади, набуття необхідного досвіду; адаптація до кардинальних змін у сучасній освіті;
  • розвивальна – полягає у необхідності перетворення вже сформованих стереотипів дій та установок, що дуже важливо, до діяльності в нових умовах;
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
  • компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час курсів підвищення кваліфікації;
  • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
  • трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
  • діагностична – систематичний моніторинг професійного рівня педагогічних працівників;
  • моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників у міжатестаційний період;
  • інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та вдосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;
  • організаційно-координувальна – координація діяльності структурних методичних підрозділів кабінету;
  • соціальна – створення належного психологічного клімату у кабінеті.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  • науково-методичне забезпечення виховного процесу; освітнього процесу у позашкільних навчальних закладах;
  • трансформування наукових ідей у педагогічну практику педагогів, науково-методична підтримка інноваційної діяльності вчителів із українознавства;
  • науково-дослідницька та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів;
  • інформаційно-методичний супровід педагогічних працівників навчальних закладів;
  • консалтингова діяльність методистів кабінету щодо проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

  • створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання; координація діяльності працівників районних, міських методичних кабінетів, центрів, районних, міських методичних структурних підрозділів;
  • моніторинг рівня вихованості та навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками;
  • моніторинг стану організації навчально-виховного процесу і науково-методичної роботи у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;
  • здійснення апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення;
  • патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;
  • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам;
  • упровадження сучасних педагогічних методик і технологій, інтерактивних форм і методів організації виховання;
  • проведення фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
  • організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій;
  • вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду у практику;
  • формування електронної бази даних щодо педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
  • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;
  • висвітлення у засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників із проблем розвитку освіти.
 • РАДА КАБІНЕТУ

  ГАВРИШ Ніна Павлівна, голова ради

  МІНАКОВА Наталія Георгіївна, методист

  ОРЛОВСЬКА Тетяна Вікторівна, методист

  ДАВИДЮК Наталія Юріївна, методист

  Шевчук Ольга Мефодіївна, методист із виховної роботи Рівненського районного методичного кабінету