Кабінет виховної роботи та позашкільної освіти

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  ДЖАМАН Таміла Вікторівна, завідувач кабінету (0362) 64-96-66
  МІНАКОВА Наталія Георгіївна, методист кабінету (0362) 64-96-66
  ДАВИДЮК Наталія Юріївна, методист кабінету (0362) 64-96-74
  ОРЛОВСЬКА Тетяна Вікторівна, методист кабінету (0362) 64-96-74
  ДЖАМАН Таміла Вікторівна Кабінет виховної роботи,позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є науково-методичне забезпечення освітньої/управлінської діяльності у системі загальної середньої/позашкільної освіти, організація науково-методичної роботи, трансформація сучасних наукових ідей у практичну діяльність керівних і педагогічних працівників, розвиток їхньої професійної компетентності та педагогічної/управлінської культури.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

  • - прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в освітній/управлінській практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
  • - компенсаторна – передбачає надання керівним і педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час курсів підвищення кваліфікації;
  • - інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
  • - трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику закладів загальної середньої/позашкільної освіти;
  • - діагностична – систематичний моніторинг фахового рівня керівних і педагогічних працівників;
  • - моделююча – моделювання змісту, форм та методів підвищення фахової кваліфікації керівних і педагогічних працівників;
  • - інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для його застосування в освітньому процесі та підвищення професійного рівня керівних і педагогічних кадрів;
  • - організаційно-координувальна – координація діяльності методичних структур кабінету;
  • - соціальна – створення належного психологічного клімату в кабінеті.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  • - науково-методичне забезпечення освітньої/управлінської діяльності у системі загальної середньої/позашкільної освіти;
  • - трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітньому процесі;
  • - інформаційно-методичний супровід освітньої/управлінської діяльності;
  • - консультування керівних і педагогічних працівників закладів загальної середньої/позашкільної освіти з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього/управлінського процесу, впровадження досягнень освітнього менеджменту.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

  • - упровадження в педагогічну практику засад державно-громадського управління територіальними освітніми системами та закладами регіону;
  • - модернізація змісту, форм та методів науково-методичної роботи щодо розвитку професійної компетентності керівних і педагогічних працівників установ, закладів освіти; апробація та впровадження у практику ефективних моделей, методик, технологій навчання дорослих;
  • - моніторинг стану організації освітнього/управлінського процесу і науково-методичної роботи в закладах загальної середньої/позашкільної освіти;
  • - науково-методичний супровід закладів загальної середньої/позашкільної освіти, які мають статус експериментальних;
  • - вивчення потреб та надання практичної допомоги новопризначеним керівним і педагогічним працівникам;
  • - використання інформаційно-комунікаційних, інших сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів в освітній/управлінській діяльності закладів загальної середньої/позашкільної освіти;
  • - проведення обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників у відповідних номінаціях; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
  • - вивчення, узагальнення та поширення в освітній практиці педагогічного досвіду, наукових ідей, інноваційних педагогічних технологій і методик; поповнення Банку педагогічного досвіду освітян області;
  • - висвітлення в засобах масової інформації інноваційного стилю освітньої діяльності керівних і педагогічних працівників установ, закладів освіти.
 • РАДА КАБІНЕТУ

  ДЖАМАН Таміла Вікторівна, голова ради

  МІНАКОВА Наталія Георгіївна, методист

  ОРЛОВСЬКА Тетяна Вікторівна, методист

  ДАВИДЮК Наталія Юріївна, методист

  Павлюк Марія Володимирівна, директор Дорогостаївського ліцею Млинівської селищної ради

  Шевчук Ольга Мефодіївна, методист із виховної роботи Рівненського районного методичного кабінету