Кабінет-центр практичної психології і соціальної роботи

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  МЕЛЬНИК Юлія Василівна, завідувач кабінету (0362) 64-96-74, e-mail: rivnepsyholog@gmail.com
  АБРАМОВИЧ Тетяна Вікторівна, методист (0362)64-96-74
  МЕЛЬНИК Юлія Василівна Кабінет-центр практичної психології і соціальної роботи
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Мета діяльності кабінету полягає у забезпеченні функціонування психологічної служби у системі освіти області.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

   Функціями кабінету-центру є:
  • збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями;
  • забезпечення психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Завдання навчально-методичного кабінету психологічної служби:
  • надання навчально-методичної, інформаційної, консультативної та експертної підтримки працівникам психологічної служби;
  • здійснення та організація науково-дослідних, дослідно-експериментальних, практичних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби;
  • вивчення потреб і надання практичної допомоги новопризначеним працівникам психологічної служби;
  • організація діяльності методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів;
  • упровадження досягнень психологічної та соціально-педагогічної науки та кращого досвіду у практичну діяльність працівників психологічної служби;
  • участь у організації підвищення кваліфікації та розвитку професійної компетентності працівників психологічної служби, оцінюванні, прогнозуванні та формуванні освітньої політики регіону;
  • модернізація змісту, форм та методів науково-методичної роботи щодо розвитку професійної компетентності працівників психологічної служби закладів освіти;
  • моніторинг стану організації діяльності психологічних служб у закладах дошкільної /загальної середньої / позашкільної освіти;
  • використання інформаційно-комунікаційних, інших сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів, їх упровадження в практику діяльності психологічних служб закладів дошкільної / загальної середньої / позашкільної освіти;
  • вивчення, узагальнення та поширення в освітній практиці досвіду роботи працівників психологічної служби, наукових ідей, інноваційних педагогічних технологій і методик;
  • висвітлення в засобах масової інформації інноваційного стилю діяльності працівників психологічної служби установ, закладів освіти.
 • РАДА КАБІНЕТУ

  Голова Ради кабінету
  МЕЛЬНИК Ю.В., завідувач навчально-методичного кабінету психологічної служби;
  Члени Ради кабінету:
  АБРАМОВИЧ Т.В., методист навчально-методичного кабінету психологічної служби, кандидат педагогічних наук;. Рівне;
  МАРКОВИЧ Г.М., методист психологічної служби управління освіти Дубенського міськвиконкому;
  ОПАНАСЮК Г.В., завідувач Навчально-методичного центру психологічної служби управління освіти Рівненського міськвиконкому.
 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАБІНЕТУ

  «Розвиток мотивації працівників психологічної служби до професійного зростання».