Кабінет природничих предметів

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  ТРОФІМЧУК Анатолій Борисович, завідувач кабінету (фізика, астрономія) (0362) 64-96-72
  ЛИС Юрій Володимирович, методист (географія) (0362) 64-96-74
  ШАГІЄВА Раїса Радисівна, методист (біологія, екологія) (0362) 64-96-72
  НЕСТЕРУК Галина Олександрівна, методист (хімія) (0362) 64-96-72
  ТРОФІМЧУК Анатолій Борисович Кабінет природничих предметів
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету природничих предметів є науково-методичне забезпечення, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників, розвиток їхньої творчої ініціативи у міжатестаційний період.

 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Діяльність кабінету природничих предметів здійснюється за такими основними напрямами:
  • науково-методичне забезпечення;
  • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності з предмета;
  • наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів;
  • інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
  • консультування педагогічних працівників із проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Основними завданнями діяльності кабінету є:
  • створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
  • координація діяльності працівників районних (міських) методичних кабінетів, районних (міських) методичних структурних підрозділів;
  • моніторинг рівня навчальних досягнень учнів;
  • вивчення стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;
  • здійснення апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення;
  • патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;
  • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам;
  • упровадження сучасних педагогічних методик і технологій, інтерактивних форм і методів організації навчання і виховання;
  • проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
  • проведення олімпіад із базових дисциплін, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;
  • організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій;
  • вивчення, узагальнення та впровадження у педагогічну практику досвіду;
  • формування електронної бази даних щодо педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів;
  • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;
  • висвітлення у засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти.
 • РАДА КАБІНЕТУ

  Голова ради кабінету
  ТРОФІМЧУК Анатолій Борисович
  Члени ради кабінету:
  ЛИС Юрій Володимирович, методист
  ШАГІЄВА Раїса Радисівна, методист
  НЕСТЕРУК Галина Олександрівна, методист
 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАБІНЕТУ

  Науково-методичний супровід професійного зростання вчителів в умовах інноваційного розвитку природничої освіти.