Кабінет редакційно-видавничої діяльності

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  ІЛЬНИЦЬКИЙ Володимир Олегович, завідувач кабінету (0362) 64-96-72
  ЗАВОДНА Леся Михайлівна, методист (0362) 64-96-72
  ВОЛОСЮК Анатолій Анатолійович, методист (0362) 64-96-72
  ПРИХОДЬКО Віта Сергіївна, Коректор. (0362) 64-96-72
  ІЛЬНИЦЬКИЙ Володимир Олегович Кабінет редакційно-видавничої діяльності
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Мета кабінету редакційно-видавничої діяльності – забезпечення навчального процесу інституту необхідною навчально-методичною літературою, інформаційними та організаційно-дидактичними матеріалами, підготовка та видання науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка».

 • ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Діяльність кабінету здійснюється за такими основними напрямами та завданнями:
  • Редакційна підготовка рукописів за розробками науковців, що рекомендовані до видання рішенням вченої та науково-методичної ради РОІППО.
  • Редагування текстових матеріалів відповідно до вимог стандарту, забезпечення поліграфічного виконання видань високої якості та у кількості, що забезпечує оптимальні умови навчання на замовлення кафедр.
  • Редагування та видання всеукраїнського науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка», що входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук (Постанова президії ВАК України № 01-05/5 від 1.07.2010 р.).
  • Формування електронної версії науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка».
  • Здійснення обов’язкової розсилки журналу згідно із Законом України «Про обов’язковий примірник документів» №595-ХІV від 9.04.1999 р. та Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» № 608 від 10.05.2002 р.
  • Розміщення інформації про науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» у передплатному каталозі видань України.
  • Популяризація друкованої продукції інституту.
 • РАДА КАБІНЕТУ


  ІЛЬНИЦЬКИЙ Володимир Олегович голова ради кабінету

  ЗАВОДНА Леся Михайлівна, секретар ради кабінету

  ВОЛОСЮК Анатолій Анатолійович, член ради кабінету

  БОГОМАЗЮК Вікторія Іванівна, член ради кабінету