Кабінет редакційно-видавничої діяльності

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  ІЛЬНИЦЬКИЙ Володимир Олегович, завідувач кабінету редакційно-видавничої діяльності (0362) 64-96-72
  Власюк Олег Валерійович, методист (0362) 64-96-72
  ЗАВОДНА Леся Михайлівна, методист (0362) 64-96-72
  Волосюк Анатолій Анатолійович, методист (0362) 64-96-72
  Приходько Віта Сергіївна, Коректор. (0362) 64-96-72
  Кабінет редакційно-видавничої діяльності
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Мета кабінету редакційно-видавничої діяльності – забезпечення навчального процесу інституту необхідною навчально-методичною літературою, інформаційними та організаційно-дидактичними матеріалами, підготовка та видання науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка».

 • ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Діяльність кабінету здійснюється за такими основними напрямами та завданнями:
  • Редакційна підготовка рукописів за розробками науковців, що рекомендовані до видання рішенням вченої та науково-методичної ради РОІППО.
  • Редагування текстових матеріалів відповідно до вимог стандарту, забезпечення поліграфічного виконання видань високої якості та у кількості, що забезпечує оптимальні умови навчання на замовлення кафедр.
  • Редагування та видання всеукраїнського науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка», що входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук (Постанова президії ВАК України № 01-05/5 від 1.07.2010 р.).
  • Формування електронної версії науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка».
  • Здійснення обов’язкової розсилки журналу згідно із Законом України «Про обов’язковий примірник документів» №595-ХІV від 9.04.1999 р. та Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» № 608 від 10.05.2002 р.
  • Розміщення інформації про науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» у передплатному каталозі видань України.
  • Популяризація друкованої продукції інституту.
 • РАДА КАБІНЕТУ


  ІЛЬНИЦЬКИЙ Володимир Олегович голова ради кабінету

  ЗАВОДНА Леся Михайлівна, секретар ради кабінету

  ВОЛОСЮК Анатолій Анатолійович, член ради кабінету

  БОГОМАЗЮК Вікторія Іванівна, член ради кабінету

  ДЕМЧЕНКО Вячеслав Васильович, член ради кабінету