Кабінет освітнього адміністрування

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  ЛЮШИН Микола Олександрович, завідувач кабінету (0362) 64-96-74
  БАШИНСЬКА Алла Іванівна, методист кабінету(0362)64-96-70
  КЛИМКО Лариса Василівна, методист кабінету(0362) 64-96-74
  КОЗЛОВСЬКА Світлана Степанівна, методист кабінету(0362) 64-96-70
  ШМИРУК Надія Іванівна, методист кабінету(0362) 64-96-70
  ЛЮШИН Микола Олександрович Кабінет освітнього адміністрування
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є науково-методичне забезпечення управлінської діяльності у системі загальної середньої освіти, організація науково-методичної роботи, трансформація сучасних наукових ідей у практичну діяльність керівних і педагогічних працівників, розвиток їхніх професійних компетентностей та управлінської культури.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

   Функції кабінету:
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в управлінській практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
  • компенсаторна – передбачає надання керівним і педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час курсів підвищення кваліфікації;
  • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
  • трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі управління освітою та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику закладів загальної середньої освіти (далі – закладів ЗСО);
  • діагностична – систематичний моніторинг фахового рівня керівних і педагогічних працівників;
  • моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації керівних і педагогічних працівників;
  • інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для його застосування в освітньому процесі та підвищення професійного рівня керівних і педагогічних кадрів;
  • організаційно-координувальна – координація діяльності методичних структур кабінету;
  • соціальна – створення належного психологічного клімату в кабінеті.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Пріоритетні напрями діяльності кабінету:
  • науково-методичне забезпечення управління закладами загальної середньої освіти (далі – закладами ЗСО);
  • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в управлінні закладами ЗСО регіону;
  • інформаційно-методичний супровід управлінської діяльності;
  • консультування керівників, заступників керівників закладів освіти з проблем сучасного розвитку освіти, організації управлінського процесу, впровадження досягнень освітнього менеджменту.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Основні завдання діяльності кабінету:
  • упровадження в педагогічну практику засад державно-громадського управління територіальними освітніми системами та закладами загальної середньої освіти (далі – закладами ЗСО) регіону;
  • модернізація змісту, форм і методів науково-методичної роботи щодо розвитку професійних компетентностей керівних і педагогічних працівників установ, закладів освіти в межах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти, Відкритого університету керівників освіти Рівненщини (ВУКОРу);
  • моніторинг стану організації управлінського процесу і науково-методичної роботи в закладах ЗСО;
  • патронаж (науково-методична підтримка) закладів ЗСО, які мають статус учасника експерименту (інноваційного освітнього проекту), в частині управління освітнім процесом;
  • вивчення потреб і надання практичної допомоги новопризначеним керівникам закладів ЗСО та іншим педагогічним працівникам;
  • координація науково-методичної роботи з резервом керівних кадрів закладів ЗСО регіону;
  • використання інформаційно-комунікаційних, інших сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів в управлінській діяльності закладів освіти;
  • організація та проведення обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, науково-методичний супровід проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань керівників, педагогічних працівників закладів ЗСО; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
  • вивчення, узагальнення і поширення в освітній практиці педагогічного досвіду, наукових ідей, інноваційних педагогічних технологій; поповнення Банку педагогічного досвіду освітян області;
  • висвітлення в засобах масової інформації інноваційного стилю управління закладами освіти та управлінської діяльності окремих керівників закладів ЗСО.
 • РАДА КАБІНЕТУ

 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАБІНЕТУ

  Науково-методичний супровід реалізації функцій маркетингу як складника управління закладом загальної середньої освіти.