Кабінет інтернатних закладів, корекційної та інклюзивної освіти

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  ГУЗЬ Наталія Леонідівна – завідувач кабінету (0362) 64-96-71
  КОЗАК Рада Сергіївна – методист кабінету (0362) 64-96-71
  Гузь Наталія Леонідівна
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у загальноосвітніх інтернатних закладах в умовах інноваційних змін; координація роботи педагогів які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах; формування методичної культури педагогічних кадрів, у тому числі шкіл-інтернатів, надання цілеспрямованої допомоги їм у реалізації актуальних завдань реформування національної системи освіти; ; підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників шкіл-інтернатів, розвиток їхньої творчої ініціативи у міжатестаційний період.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

  • адаптивна – стосується адаптації педагогічних працівників до педагогічної професії чи посади, набуття необхідного досвіду; адаптація до кардинальних змін у сучасній освіті;
  • розвивальна – полягає у необхідності перетворення вже сформованих стереотипів дій та установок, що дуже важливо, до діяльності в нових умовах;
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі, спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
  • компенсаторна – передбачає надання керівним і педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час курсів підвищення кваліфікації;
  • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
  • трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
  • діагностична – систематичний моніторинг професійного рівня педагогічних працівників;
  • моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників у міжатестаційний період;
  • інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та вдосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;
  • організаційно-координувальна – координація діяльності структурних методичних підрозділів кабінету;
  • соціальна – створення належного психологічного клімату у кабінеті.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  • вивчення та узагальнення педагогічного досвіду, допомога педагогічним працівникам у вивченні та узагальненні кращих надбань педагогів;
  • науково-методичне забезпечення освітнього процесу у інтернатних навчальних закладах та загальноосвітніх навчальних закладах із інклюзивною формою навчання;
  • інформаційно-методичний супровід педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних інтернатних закладах та загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивною формою навчання;
  • консультування педагогічних працівників із проблем інклюзивного навчання та сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу;
  • організація обміну досвідом науково-методичної роботи з іншими регіонами з актуальних напрямів освітньої діяльності;
  • розширення спектру освітніх послуг щодо можливостей підвищення професійного рівня педагогів у міжатестаційний період та під час курсів підвищення кваліфікації;
  • підготовка науково-методичного та навчально-організаційного забезпечення практичної реалізації компетентнісного, технологічного та особистісно зорієнтованого підходів у освітній процес і систему методичної роботи з педагогічними кадрами;
  • забезпечення науково-методичного супроводу впровадження інклюзивного навчання, підготовки педагогічних кадрів до роботи в умовах інклюзивного навчання;
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

  • створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників загальноосвітніх інтернатних навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивною формою навчання, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
  • модернізація форм, змісту і методів науково-методичної роботи з питань підготовки та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників під час проходження курсів підвищення кваліфікації та в міжатестаційний період, підготовка їх до роботи в умовах сучасної освітньої парадигми;
  • підвищення професійної культури та майстерності педагогічних кадрів у впровадженні компетентнісного підходу в педагогічний процес, компетентності працівників методичних служб шляхом проведення семінарів, творчих груп, майстер-класів, школи методичної майстерності, школи новопризначеного методиста тощо;
  • створення можливостей для реалізації прав і потреб педагогів області в постійному підвищенні професійного рівня, корекції професійних навичок, стимулювання творчого зростання педагогічних кадрів; формування вчителя-дослідника, конкурентоспроможного фахівця з високим рівнем професіоналізму;
  • вивчення, узагальнення і впровадження в педагогічну практику педагогічного досвіду, наукових ідей, інноваційних педагогічних технологій і методик, сучасних форм;
  • науково-методичне забезпечення інклюзивного навчання, підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
  • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам.
 • РАДА КАБІНЕТУ

  Голова ради:
  ГУЗЬ Наталія Леонідівна, завідувач кабінету інтернатних закладів, корекційної та інклюзивної освіти

  Члени ради:
  КОЗЛОВСЬКА Світлана Степанівна, методист кабінету інтернатних закладів, корекційної та інклюзивної освіти;
  ГАЛЯБАР Василь Савович, дитячий лікар-психіатр;
  ФАЛКО Євгенія Василівна, директор КЗ «Клеванська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І – ІІІ ст.» Рівненської обласної ради;
  ШАГАЙ Надія Іванівна, завідувач Рівненської обласної ПМПК;
  МИСАН Віктор Олександрович, заступник директора з науково-методичної роботи КЗ «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. «Рівненський обласний ліцей».

 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАБІНЕТУ

  «Організація інформаційно-методичного супроводу діяльності педагогічних працівників в умовах зміни освітніх стандартів»