Кабінет інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  Гуцман Сергій Володимирович
  завідувач кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи,
  кандидат біологічних наук

  Освіта. Закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність «біолог, викладач, вчитель хімії», 2004 р.
  Дисертація. Кандидат біологічних наук тема дисертації «Флора міст східної частини Волинського Полісся», спеціальність «Ботаніка», 2013.
  Загальний стаж роботи – 15 років, у тому числі педагогічний стаж –  1 рік, стаж на науково-педагогічних посадах – 14 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць – 40, зокрема 15 статей, з яких 10 у фахових наукових виданнях України.
  Нагороди, почесні звання. Грамота Рівненського державного гуманітарного університету (2015), Грамота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2019), Грамота Української Асоціації Василя Сухомлинського (2019).
  Напрями і тематика діяльності: Науково-методичний супровід упровадження інновацій у практику роботи установ і закладів освіти області, координація експериментальних педагогічних досліджень, розширення і поглиблення знань педагогів у галузі інноваційної освітньої діяльності. Вивчення, охорона та раціональне використання природних комплексів та біорізноманіття. Науковий керівник та координатор регіонального проєкту, науковий консультант регіонального проєкту.
  Наукова і професійна активність – за посиланням Завантажити

   

  Гузь Наталія Леонідівна,
  методист кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи 

  Освіта. Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю російська мова та література в 1979 році, а також Державний вищий навчальний заклад  «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладач університетів та вищих навчальних закладів у 2009 році.
   Загальний стаж роботи  – 45 років, з них 36  – педагогічний стаж.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: за п'ять останніх років – 11, в т.ч. 2 посібники, 9 науково-методичних рекомендацій.
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2000), Почесна грамота Міністерства освіти України (2001), Почесна грамота обласного управління освіти (1995, 1998), Грамота управління освіти Рівненського міського виконавчого комітету (2009), Почесна грамота Рівненського міського відділу народної освіти (1991), Грамота Рівненського обласного   інституту післядипломної педагогічної освіти (2014, 2017).
  Напрями і тематика діяльності: підвищення рівня професійної майстерності та психолого-педагогічної культури педагогів, які працюють з  вихованцями в закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування, в тому числі з дітьми із особливими освітніми потребами в спеціальних школах;  науково-методична робота в закладах та установах освіти, ознайомлення педагогічних працівників   з інноваційними педагогічними технологіями загальної та спеціальної освіти;  розвиток у педагогів позитивної мотивації до самоосвіти та самовдосконалення;  вивчення педагогічного досвіду, підготовка педагогічних працівників до роботи в умовах Нової української школи; формування наскрізних навичок ХХI століття.
  Наукова і професійна активність  - за посиланням Завантажити

 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є науково-методичний супровід упровадження інновацій у практику роботи установ і закладів освіти області, координація експериментальних педагогічних досліджень, розширення і поглиблення знань педагогів в галузі інноваційної освітньої діяльності.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

   Функції діяльності кабінету:
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
  • компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;
  • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
  • трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
  • інформаційно-аналітична – аналіз інноваційної освітньої діяльності у навчальних закладах області та популяризація її результатів;
  • організаційно-координувальна – координація інноваційної діяльності та консультування щодо організації дослідно-експериментальної роботи.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Напрями діяльності кабінету
  • науково-дослідна діяльність інституту, проведення практико-орієнтованих психолого-педагогічних досліджень затребуваних проблем розвитку освіти, розроблення та експериментальна перевірка змісту післядипломної освіти;
  • науково-методичний супровід інноваційної діяльності в освітній галузі, трансформування наукових ідей у педагогічну практику;
  • інноваційна освітня діяльність інституту щодо використання освітніх інновацій, перевірених у ході експериментів та проектів;
  • координація наукових пошуків та експериментальної роботи, яку здійснюють освітні установи, навчальні заклади та педагогічні працівники області;
  • координація впровадження в практику освітньої діяльності проектних методик, як передумови підвищення пошуково-творчого потенціалу та педагогічної ініціативи й генерування інноваційних ідей;
  • розробка та реалізація моделей професійного розвитку педагога у сфері інноваційної освітньої діяльності;
  • презентація досягнень інноваційної діяльності освітньої галузі регіону.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Основними завданнями кабінету є:
  • проводити аналіз інноваційної освітньої діяльності у навчальних закладах області;
  • здійснювати підготовку аналітичних матеріалів щодо наукової діяльності інституту;
  • забезпечувати науковий супровід проведення експериментальної освітньої діяльності інститутом;
  • координувати роботу районних (міських) методичних кабінетів (центрів) із питань інноваційної та науково-дослідної діяльності;
  • забезпечувати науково-методичне обґрунтування необхідності відкриття експериментів;
  • здійснювати науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи навчальних закладів та освітніх установ;
  • проводити спільно з обласною експертною комісією експертизу заявок, програм щодо доцільності проведення інноваційних педагогічних досліджень у навчальних закладах області та перебігу результатів дослідно-експериментальної роботи;
  • організовувати документальне оформлення проведення регіональних експериментів;
  • координувати впровадження інноваційних освітніх проектів та сприяти створенню умов для їх розробки та реалізації;
  • формувати банки освітніх інновацій; зберігати та розповсюджувати інформацію про інноваційну освітню діяльність;
  • сприяти участі освітніх установ та навчальних закладів у науково-методичних, освітніх та представницьких заходах (міжнародного, всеукраїнського, міжрегіонального та обласного рівнів) із метою поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової та інноваційної діяльності;
  • консультувати педагогічних працівників із питань пошуково-дослідницької роботи та реалізації інноваційних педагогічних проектів;
  • надавати консультації методичним службам щодо започаткування, оформлення, організаційного та науково-методичного патронажу експериментальних і базових навчальних закладів всеукраїнського та регіонального рівнів;
  • готувати педагогічних працівників до розробки та використання освітніх інновацій, розробляти рекомендації щодо науково-дослідної та інноваційної діяльності;
  • популяризувати результати наукових досліджень та освітні інновації для використання в освіті на різних рівнях, організовувати наукові заходи та відповідну виставкову діяльність;
  • висвітлювати інноваційну діяльність педагогічних колективів та педагогів-дослідників у засобах масової інформації та наукових і методичних виданнях.