Кабінет інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  ГУЦМАН Сергій Володимирович, завідувач кабінету (0362) 64-96-70
  АНТОНЮК Лілія Володимирівна, методист (0362) 64-96-70
  ГУЗЬ Наталія Леонідівна, методист (0362) 64-96-70
  ЧАЮК Тетяна Леонідівна, методист (0362) 64-96-70
  ГУЦМАН Сергій Володимирович
  Кабінет інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є науково-методичний супровід упровадження інновацій у практику роботи установ і закладів освіти області, координація експериментальних педагогічних досліджень, розширення і поглиблення знань педагогів в галузі інноваційної освітньої діяльності.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

   Функції діяльності кабінету:
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
  • компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;
  • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
  • трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
  • інформаційно-аналітична – аналіз інноваційної освітньої діяльності у навчальних закладах області та популяризація її результатів;
  • організаційно-координувальна – координація інноваційної діяльності та консультування щодо організації дослідно-експериментальної роботи.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Напрями діяльності кабінету
  • науково-дослідна діяльність інституту, проведення практико-орієнтованих психолого-педагогічних досліджень затребуваних проблем розвитку освіти, розроблення та експериментальна перевірка змісту післядипломної освіти;
  • науково-методичний супровід інноваційної діяльності в освітній галузі, трансформування наукових ідей у педагогічну практику;
  • інноваційна освітня діяльність інституту щодо використання освітніх інновацій, перевірених у ході експериментів та проектів;
  • координація наукових пошуків та експериментальної роботи, яку здійснюють освітні установи, навчальні заклади та педагогічні працівники області;
  • координація впровадження в практику освітньої діяльності проектних методик, як передумови підвищення пошуково-творчого потенціалу та педагогічної ініціативи й генерування інноваційних ідей;
  • розробка та реалізація моделей професійного розвитку педагога у сфері інноваційної освітньої діяльності;
  • презентація досягнень інноваційної діяльності освітньої галузі регіону.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Основними завданнями кабінету є:
  • проводити аналіз інноваційної освітньої діяльності у навчальних закладах області;
  • здійснювати підготовку аналітичних матеріалів щодо наукової діяльності інституту;
  • забезпечувати науковий супровід проведення експериментальної освітньої діяльності інститутом;
  • координувати роботу районних (міських) методичних кабінетів (центрів) із питань інноваційної та науково-дослідної діяльності;
  • забезпечувати науково-методичне обґрунтування необхідності відкриття експериментів;
  • здійснювати науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи навчальних закладів та освітніх установ;
  • проводити спільно з обласною експертною комісією експертизу заявок, програм щодо доцільності проведення інноваційних педагогічних досліджень у навчальних закладах області та перебігу результатів дослідно-експериментальної роботи;
  • організовувати документальне оформлення проведення регіональних експериментів;
  • координувати впровадження інноваційних освітніх проектів та сприяти створенню умов для їх розробки та реалізації;
  • формувати банки освітніх інновацій; зберігати та розповсюджувати інформацію про інноваційну освітню діяльність;
  • сприяти участі освітніх установ та навчальних закладів у науково-методичних, освітніх та представницьких заходах (міжнародного, всеукраїнського, міжрегіонального та обласного рівнів) із метою поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової та інноваційної діяльності;
  • консультувати педагогічних працівників із питань пошуково-дослідницької роботи та реалізації інноваційних педагогічних проектів;
  • надавати консультації методичним службам щодо започаткування, оформлення, організаційного та науково-методичного патронажу експериментальних і базових навчальних закладів всеукраїнського та регіонального рівнів;
  • готувати педагогічних працівників до розробки та використання освітніх інновацій, розробляти рекомендації щодо науково-дослідної та інноваційної діяльності;
  • популяризувати результати наукових досліджень та освітні інновації для використання в освіті на різних рівнях, організовувати наукові заходи та відповідну виставкову діяльність;
  • висвітлювати інноваційну діяльність педагогічних колективів та педагогів-дослідників у засобах масової інформації та наукових і методичних виданнях.