Кабінет інформаційно-комунікаційних технологій

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  Басараба Наталія Анатоліївна
  завідувач кабінету
  (0362) 64-96-64
  Горницька Оксана Вікторівна
  Методист
  (0362) 64-96-68
  Новак Юрій Петрович
  Методист
  (0362) 64-96-64
  Огородник Ольга Петрівна
  Методист
  (0362) 64-96-68
  Тимощук Оксана Петрівна
  Методист
  (0362) 64-96-68
  Шмаков Юрій Васильович
  Методист
  (0362) 64-96-64
  БАСАРАБА Наталія Анатоліївна Кабінет інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є науково-методичне забезпечення ефективного використання педагогами закладів освіти інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі; забезпечення умов підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності учителів шляхом забезпечення сталого функціонування системи підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників, розвиток творчої ініціативи в міжатестаційних період; забезпечення широкого доступу педагогів до освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для безперервного й додаткового навчання педагогічних працівників регіону шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

   Цільові:
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в освітній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інформаційно-комунікаційних технологій;
  • компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час курсів підвищення кваліфікації;
  • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
   Організаційні:
  • трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику закладів загальної середньої освіти (далі – закладів ЗСО);
  • діагностична – систематичний моніторинг фахового рівня педагогічних працівників;
  • моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;
  • інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для його застосування в освітньому процесі та підвищення професійного рівня педагогічних кадрів;
  • організаційно-координувальна – координація діяльності методичних структур кабінету;
  • соціальна – створення належного психологічного клімату в кабінеті.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Діяльність кабінету здійснюється за такими основними напрямами::
  • науково-методичне забезпечення ефективного впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі;
  • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, організації курсової підготовки та міжкурсової роботи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
  • інформаційно-методичний супровід освітньої діяльності;
  • консультування педагогічних працівників закладів ЗСО з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Основні завдання діяльності кабінету інформаційно-комунікаційних технологій:
  • модернізація змісту, форм і методів науково-методичної роботи щодо розвитку інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників установ і закладів освіти;
  • створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм в методів підвищення кваліфікації, в тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
  • моніторинг стану організації освітнього процесу і науково-методичної роботи в закладах ЗСО;
  • науково-методичний супровід закладів освіти, які мають статус експериментальних;
  • вивчення потреб і надання практичної педагогічним та науково-педагогічним працівникам щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та організації курсової підготовки;
  • використання інформаційно-комунікаційних, інших сучасних цифрових технологій, інтерактивних методів в освітній діяльності закладів освіти;
  • проведення обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості в номінації «Інформаційні технології в освітньому процесі», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників закладів ЗСО; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань
  • проведення обласного етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;
  • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо науково-методичної, дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності закладів освіти та окремих педагогів у напрямі використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та формування інформаційно-цифрової компетентності його учасників;
  • вивчення, узагальнення і поширення в освітній практиці педагогічного досвіду, наукових ідей, інноваційних педагогічних технологій та методик; поповнення Банку педагогічного досвіду освітян області;
  • забезпечення стійкого функціонування інформаційно-освітнього середовища системи післядипломної педагогічної освіти регіону (сайт РОІППО, веб-портал «Освіта Рівненщини» в частині науково-методичної діяльності, сайт дистанційного навчання РОІППО, канал YouTube «Кабінет ДО»)
  • висвітлення в засобах масової інформації інноваційних підходів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та формування інформаційно-цифрової компетентності його учасників.
 • РАДА КАБІНЕТУ

  Голова Ради кабінету
  Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач кабінету
  Новак Юрій Петрович, методист
  Огородник Ольга Петрівна, методист
  Тимощук Оксана Петрівна, методист
  Бичковький Сергій Олексіївич, старший викладач кафедри методики та змісту освіти
  Горницька Оксана Вікторівна, методист кабінету навчальної роботи
  Тимчина Віталіна Ігорівна, старший викладач кафедри методики та змісту освіти
  Філіпчук Валентин Григорович, старший викладач кафедри методики та змісту освіти
 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАБІНЕТУ

  Реалізація науково-методичних засад професійного розвитку керівних та педагогічних працівників в умовах випереджувальної післядипломної освіти шляхом упровадження інформаційно-комунікцаійних технологій