Кабінет природничих предметів

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  ЛИС Юрій Володимирович, завідувач кабінету (географія) (0362) 64-96-74
  ШАГІЄВА Раїса Радисівна, методист кабінету (біологія, природознавство, основи здоров’я) (0362) 64-96-72
  НЕСТЕРУК Галина Олександрівна, методист кабінету (хімія) (0362) 64-96-72
  МЕДВЕДЧУК Лідія Іванівна, методист кабінету (економіка) (0362) 64-96-74
  Профорук Михайло Юрійович, методист(0362) 64-96-74
  ЛИС Юрій Володимирович
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету природничих предметів є науково-методичне забезпечення, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників, розвиток їхньої творчої ініціативи у міжатестаційний період.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

  • інформаційно-діагностична – спрямована на вивчення інформаційних потреб педагогів, пошук та поширення інформації з актуальних проблем освіти, на створення банку даних науково-методичної літератури, організацію тематичних виставок-презентацій, сконцентрованих на ключових питаннях, вирішення яких передбачається найближчим часом. Сучасні інформаційні технології дозволяють створювати віртуальні методичні інформаційні, ресурсні центри, використовувати досвід науково-методичної роботи як педагогів конкретного закладу, так і великого кола педагогічних працівників інших навчальних установ;
  • адаптивна – стосується адаптації педагогічних працівників до педагогічної професії чи посади, набуття необхідного досвіду, адаптація до кардинальних змін у сучасній освіті;
  • розвивальна – полягає у необхідності перетворення вже сформованих стереотипів дій та установок, що дуже важливо, до діяльності в нових умовах;
  • інформаційно-аналітична – аналіз інноваційної освітньої діяльності у навчальних закладах області та популяризація її результатів;
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
  • компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час курсів підвищення кваліфікації;
  • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
  • трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
  • організаційно-координаційна – координація інформаційно-методичного забезпечення установ та закладів освіти, що взаємодіють з кабінетом, підготовка навчально-методичних матеріалів, встановлення зовнішніх зв'язків з науковими, освітніми, громадськими установами;
  • соціальна – створення належного психологічного клімату у кабінеті.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Діяльність кабінету природничих предметів здійснюється за такими основними напрямами:
  • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності з предмета;
  • наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів;
  • інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
  • консультування педагогічних працівників із проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Основні завдання діяльності кабінету:
  • проводити аналіз інформаційно-методичного забезпечення установ та закладів освіти області; збір, накопичення та розповсюдження мультимедійних матеріалів, програмно-педагогічних засобів навчального характеру тощо;
  • систематичне поповнення електронного та друкованого документального ресурсу медіатеки, його систематизація, зберігання та організація зручних умов для роботи;
  • створення власних інформаційних продуктів, баз даних, надання вільного доступу до них; удосконалення організаційної структури управління процесом модернізації діяльності методичних служб в умовах оптимізованої освітньої мережі, підвищення ефективності функціонування суб’єктів регіонального освітнього простору;
  • модернізація форм, змісту і методів науково-методичної роботи з питань підготовки та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників і працівників методичних служб в міжатестаційний період, підготовка їх до роботи в умовах сучасної освітньої парадигми; створення можливостей для реалізації прав та потреб педагогів області у постійному підвищенні професійного рівня, корекції професійних навичок, стимулювання творчого зростання педкадрів;
  • створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
  • організація роботи з ознайомлення педагогічних працівників області з новими програмами, підручниками, посібниками, навчально-методичними комплексами;
  • організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій.