Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти

 • СКЛАД ЦЕНТРУ

  КОЛОДИЧ Оксана Богданівна, завідувач центру(0362) 64-96-74, resource_center@roippo.org.ua
  КОЗАК Рада Сергіївна, методист центру (0362) 64-96-74
  ПРОКОПЧУК Наталія Василівна, методист центру(0362) 64-96-72
  Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти
  КОЛОДИЧ Оксана Богданівна
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

  1. Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами

  2. Надання консультативно-методичної допомоги з питань освіти та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами педагогічним працівникам закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, державних установ (закладів) та представникам громадських об’єднань (організацій).

 • ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

  • інформаційно-діагностична – спрямована на вивчення інформаційних потреб педагогічних працівників закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, державних установ (закладів) та представників громадських об’єднань (організацій), пошук та поширення інформації з актуальних проблем інклюзивної освіти, організацію тематичних семінарів, навчальних сесій, виставок-презентацій, сконцентрованих вирішення актуальних питань інклюзивної освіти;
  • адаптивна – стосується адаптації педагогічних працівників закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, державних установ (закладів) та представників громадських об’єднань (організацій) до професійної діяльності, набуття необхідного досвіду, адаптація до змін у сучасній освіті;
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
  • організаційно-координаційна – координація інформаційно-методичного забезпечення педагогічних працівників закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, державних установ (закладів) та представників громадських об’єднань (організацій), що взаємодіють з ресурсним центром, підготовка навчально-методичних матеріалів, встановлення зовнішніх зв'язків з науковими, освітніми, громадськими установами;
  • соціальна – створення належного психологічного забезпечення інклюзивної освіти в новій українській школі.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Основні завдання діяльності центру:
  • здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.
  • методичне забезпечення навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами.
  • пдійснення аналітичної та прогностичної діяльності щодо організації навчання дітей з особливими освітніми потребами.
  • проведення аналізу даних реєстру дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (далі - комплексна оцінка) і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсних центрах за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини.
  • підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, запобігання дискримінації, формування позитивного ставлення до таких дітей та їх батьків.