Кабінет суспільно-гуманітарних предметів

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  ФУРМАН Віра Костянтинівна, завідувач кабінету суспільно-гуманітарних предметів (0362) 64-96-70
  АВДИМИРЕЦЬ Лілія Анварівна, методист суспільних предметів (0362) 64-96-70
  ПІДДУБНИЙ Микола Адамович, методист української мови та літератури (0362) 64-96-71
  ЛАВРЕНЧУК Марія Василівна, методист світової літератури та російської мови (0362) 64-96-71
  КУКЛА Ольга Володимирівна, методист англійської мови (0362) 64-96-66
  КУШНЕРУК Руслана Ігорівна, методист німецької мови (0362) 64-96-66
  ЧУМАК Надія Петрівна, методист французької мови (0362) 64-96-66
  Козлишева Олеся Василівна, методист (0362) 64-96-66
  ФУРМАН Віра Костянтинівна
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є науково-методичне забезпечення вчителів суспільно-гуманітарних предметів, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня учителів суспільно-гуманітарних предметів, розвиток їхньої творчої ініціативи у міжатестаційний період.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

   Функціями кабінету є:
  • адаптивна – стосується адаптації педагогічних працівників до педагогічної професії чи посади, набуття необхідного досвіду; адаптація до кардинальних змін у сучасній освіті;
  • розвивальна – полягає у необхідності перетворення вже сформованих стереотипів дій та установок, що дуже важливо, до діяльності в нових умовах;
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
  • компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час курсів підвищення кваліфікації;
  • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
  • трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
  • діагностична – систематичний моніторинг професійного рівня педагогічних працівників;
  • моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників у міжатестаційний період;
  • інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та вдосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;
  • організаційно-координувальна – координація діяльності структурних методичних підрозділів кабінету;
  • соціальна – створення належного психологічного клімату у кабінеті.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Діяльність кабінету здійснюється за такими основними напрямами:
  • науково-методичне забезпечення вчителів суспільно-гуманітарних предметів;
  • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності з предмета;
  • наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів;
  • інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
  • консультування педагогічних працівників із проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Основними завданнями діяльності кабінетує:
  • створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
  • координація діяльності працівників районних (міських) методичних кабінетів, районних (міських) методичних стуктурних підрозділів;
  • моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками;
  • моніторинг стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;
  • здійснення апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення;
  • патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;
  • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам;
  • упровадження сучасних педагогічних методик і технологій, інтерактивних форм і методів організації навчання і виховання;
  • проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
  • проведення олімпіад із базових дисциплін, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;
  • організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій;
  • вивчення, узагальнення та впровадження у педагогічну практику досвіду;
  • формування електронної бази даних щодо педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
  • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;
  • висвітлення у засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти.
 • РАДА КАБІНЕТУ

  Голова ради кабінету
  Фурман Віра Костянтинівна, завідувач кабінету,

  Пишко Олена Леонідівна, методист кабінету
  Братасюк Наталія Петрівна, методист кабінету
  Піддубний Микола Адамович, методист кабінету
  Лавренчук Марія Василівна, методист кабінету
  Кукла Ольга Володимирівна, методист кабінету
  Кушнерук Руслана Ігорівна, методист кабінету
  Чумак Надія Петрівна, методист кабінету
  Андрощук Ірина Миколаївна – методист

 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАБІНЕТУ

  Науково-методичний супровід формування конкурентоспроможного фахівця суспільно-гуманітарних дисциплін в умовах випереджувальної післядипломної освіти.