Кабінет дошкільної, початкової та спеціальної освіти

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  САЛТИШЕВА Вікторія Михайлівна - завідувач кабінету (0362) 64-96-67
  АНДРІЙЧУК Валентина Вікторівна – методист (0362) 64-96-67
  ШИШОЛІК Лілія Андронівна – методист (0362) 64-96-71
  Гурінчук Ольга Олександрівна – методист (0362) 64-96-71
  Салтишева Вікторія Михайлівна Кабінет дошкільної, початкової, корекційної та інклюзивної освіти
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є науково-методичне забезпечення діяльності дошкільного та початкового навчання, організація науково-методичної роботи, підвищення професійного рівня педагогічних працівників дошкільних закладів, вчителів початкових класів, вихователів ГПД, розвиток їхньої творчої ініціативи у міжатестаційний період.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

  • адаптивна – стосується адаптації педагогічних працівників до педагогічної професії чи посади, набуття необхідного досвіду; адаптація до кардинальних змін у сучасній освіті;
  • розвивальна – полягає у необхідності перетворення вже сформованих стереотипів дій та установок до діяльності в нових умовах;
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних
  наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
  • компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час курсів підвищення кваліфікації;
  • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
  • трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
  • діагностична – систематичний моніторинг професійного рівня педагогічних працівників;
  • моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників у міжатестаційний період;
  • інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та вдосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;
  • організаційно-координувальна – координація діяльності структурних методичних підрозділів кабінету;
  • соціальна – створення належного психологічного клімату у кабінеті.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  • науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу дошкільних закладів, початкової школи, груп продовженого дня;
  • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності з вищезгаданих напрямів;
  • наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів;
  • інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
  • консультування педагогічних працівників із проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

  • створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
  • координація діяльності працівників районних (міських) методичних кабінетів, районних (міських) методичних стуктурних підрозділів;
  • моніторинг стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;
  • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам;
  • упровадження сучасних педагогічних методик і технологій, інтерактивних форм і методів організації навчання і виховання;
  • проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
  • проведення олімпіад із базових дисциплін,
  • організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій;
  • вивчення, узагальнення та поширення у практику педагогічного досвіду;
  • формування електронної бази даних щодо педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
  • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;
  • висвітлення у засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти.
 • РАДА КАБІНЕТУ

  Голова ради:
  САЛТИШЕВА Вікторія Михайлівна, завідувач кабінету дошкільної, початкової, корекційної та інклюзивної освіти

  Члени ради:
  ШИШОЛІК Лілія Андронівна, методист кабінету;
  АНДРІЙЧУК Валентина Вікторівна, методист кабінету;
  КОРІНЬ Валентина Адамівна,методист з дошкільної освіти відділу освіти Сарненської РДА;
  МЕРКОТАН Лариса Іванівна, заступник директора ЗОШ №18 м. Рівне
  ЧЕРВУК Лариса Миколаївна, заступник директора ЗОШ №8 м. Рівне.

 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАБІНЕТУ

  «Організація інформаційно-методичного супроводу діяльності педагогічних працівників в умовах зміни освітніх стандартів»